• INITIATIEF VAN

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

De patiëntenfederatie NPCF komt op voor de belangen van patiënten en consumenten in de gezondheidszorg en is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg). De federatie fungeert als platform voor gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en belangenbehartiging op inhoudelijke thema's. De leden bepalen de koers en in onderlinge samenwerking wordt de uitwerking ingevuld. Gezamenlijk werken we aan een betere zorg vanuit het perspectief van de patiënt.

Patiënten en consumenten zijn 'klanten' en ervaringsdeskundigen. Zij hebben een opvatting over wat 'goede zorg' is. De patiëntenfederatie NPCF werkt eraan om die opvatting maatgevend te laten zijn bij de beoordeling van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg. Daarnaast probeert de patiëntenfederatie NPCF ertoe bij te dragen dat er in de praktijk ook echt 'goede zorg' wordt geleverd.

Nieuwe zorgaanbieder?

Nog niet op deze site? Meld u nu aan!

Aanmelden