Delier

Synoniemen: acute verwardheid, acuut optredende verwardheid, delieren, delirium, delirium tremens, plotseling optredende verwardheid, plotselinge verwardheid

Hieronder leest u in het kort wat de aandoening inhoudt. Wij geven u tips om een behandelaar en behandeling te kiezen die het beste bij u passen. Daarnaast vindt u informatie waar u als patiënt iets aan kunt hebben. Deze informatie is vaak gemaakt in samenwerking met Patiëntenfederatie Nederland en patiëntenorganisaties.

De behandeling van de aandoening Delier is gewaardeerd met een 8.1 op basis van 136 waarderingen.

Mantelzorgers van patiënten met delier willen dat er meer naar hen wordt geluisterd

Geplaatst op 23 mei 2019 door - 1223 keer bekeken

Foto Mantelzorgers van patiënten met delier willen dat er meer naar hen wordt geluisterd

De aandoening delier wordt vaak niet herkend. Vaak worden de klachten als psychisch afgedaan. Ook geven mantelzorgers van een patiënt met delier aan dat er naar hen onvoldoende wordt geluisterd. Dat blijkt uit onderzoek naar 252 waarderingen bij zorgaanbieders en zorgverleners op ZorgkaartNederland.

Bij kwetsbare ouderen is het belangrijk dat een delier herkend wordt, maar bij deze groep wordt een delier ook wel verward met dementie of algemene verwardheid, blijkt uit de toelichtingen bij de waarderingen over delier. Twee voorbeelden van waarderingen:

“Delier door urineretentie werd niet herkend bij mijn moeder. Ze is uit bed gevallen 's nachts en weer terug gelegd en weer uit bed gevallen, toen niet meer aanspreekbaar en naar ziekenhuis vervoerd. Ik vind het onbegrijpelijk dat de delier niet is herkend.”

“Erg slechte opvolging van klachten. Het ging om een delier en urineweginfectie. Patiënt wordt afgedaan als lastig, maar blijkt bij opname in een ander ziekenhuis een urineweginfectie te hebben. In de woonplaats had hij al vier dagen met klachten gelegen, maar er werd niets aan gedaan.”

‘Er wordt te weinig naar ons geluisterd’

Ook geven naasten van de patiënt aan dat er te weinig naar hen wordt geluisterd. Soms wordt er juist teveel naar de patiënt zelf geluisterd, die vanwege een delier teveel in de war is om juiste informatie te geven.

“Er werd niet naar ons geluisterd toen wij aangaven dat onze moeder in een delier aan het schieten was. De overdracht rapportage verliep niet goed. Gevolg was dat er pas laat ingegrepen werd d.m.v. medicijnen. Toen zat onze moeder al in een heftige delier. We hebben helaas meerdere malen ervaren dat de overdracht niet goed verliep.”

“Mijn vader was opgenomen voor een delier, maar er werd wel naar hem geluisterd alsof hij deze niet had, met alle verwarring als gevolg.”

Zorgaanbieder waarderen bij aandoening

Op ZorgkaartNederland kunnen patiënten of hun naasten bij het achterlaten van een review tevens aangeven voor welke aandoening zij behandeld zijn. Deze reviews zijn nader geanalyseerd op gegeven toelichtingen. Ook de toelichtingen waar over delier gesproken wordt, zijn hierin meegenomen. In totaal gaat het om 217 reviews van zorginstellingen en 35 van zorgverleners vanaf 2014.

Meer weten?

- 10 jaar ZorgkaartNederland: geen fabels, maar feiten
- 10 jaar ZorgkaartNederland: wat hebben mensen eraan?

 
Er zijn nog geen reacties. Laat een reactie achter


  • Nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter


Velden met een * zijn verplicht

Partners van ZorgkaartNederland