Open brief aan de nieuwe verpleeghuisdirectrice

Geplaatst op 18 augustus 2016 door - 5231 keer bekeken

Foto Open brief aan de nieuwe verpleeghuisdirectrice

Mevrouw, een hartenkreet,

Nu ons verpleeghuis zich geheel op dementie gaat richten, zou dat een uitgelezen moment kunnen zijn voor differentiatie in de talrijke schakeringen van dementie. Ik wijs u op verpleeghuis Lückerheide in Kerkrade, meer specifiek de bewonersafdeling voor parkinson en parkinsonismen welke ik tweemaal bezocht. Jaloers was ik op de aanpak in samenspraak met kenniscentrum ParkinsonNet en in parkinson gespecialiseerde neurologen. Prachtig dat welzijnsmedewerkers tal van activiteiten organiseren, maar uw core business is uiteindelijk het met zoveel mogelijk kennis van hersenaandoeningen uw bewoners medisch professioneel de maximale levenskwaliteit bieden.   

Toen ik u bij een eerste kennismaking sprak, kon u niet ontkennen dat ons verpleeghuis, overigens buiten uw schuld, behoorlijk wat reputatieschade heeft opgelopen door de weinig fijnzinnige wijze waarop de bewoners van de somatiek op een achternamiddag te horen kregen dat ze werden overgeplaatst omdat hun woonadres van dat moment een andere bestemming kreeg: dementiespecialisatie. Overbodig die horror die voor een hoop onrust en publiciteit zorgde hier uit te diepen. Uw Raad van Bestuur heeft er hopelijk met pijnlijk schuldbesef van geleerd dat de verpleeghuispopulatie weliswaar ziek en afhankelijk is, maar dat zulks haar er geenszins van ontslaat respectvol te communiceren.

De zorgbestuurders verklaarden de veranderingen in ons verpleeghuis met dat dit betere zorg zou opleveren. Daar houd ik de brengers van de Blijde Boodschap aan. Mijn vrouw met parkinson en Lewy Body zit verkeerd op haar huidige afdeling - Lückerheide heeft me overtuigd. Vreselijk jammer dat voor Kerkrade met zijn differentiatie en aangetoonde specialisatie geen equivalent is bij ons in de buurt. Als gezegd: ik herinner de beleidsbepalers aan hun belofte dat de veranderingen in ons verpleeghuis de intentie hebben van kwaliteitsverbetering. Ik hoop dat het geen loze pamflettistische kreet voor de Bühne is geweest maar dat daarachter ook werkelijk visie schuilgaat.

Lückerheide verdient navolging. Een uitvoerig artikel daarover kunt u in oktober tegemoet zien in Parkinson Magazine. Ik bepleit op deze plek een pilot. Parkinsondementie wijkt af van andere dementievormen. Parkinsonpatiënten lijken opgesloten in hun eigen lichaam dat steeds meer motorische achteruitgang vertoont. Ze zijn in doorsnee allesbehalve ‘weglopers’, veeleer in zichzelf gekeerde lethargische ondoorgrondelijke piekeraars die zich tegen de goedbedoelde bemoeizucht van anderen uit hun holistische woongroep niet of nauwelijks te weer kunnen stellen. Ze krijgen van medebewoners te horen dat ze eigenlijk maar baby’s en stakkers zijn (praktijkvoorbeeld) omdat ze niet meer zonder hulp kunnen eten. Het raakt ze. Of zoals een collega-mantelzorger laatst: ‘Kom ik op de woongroep en zie ik mijn weerloze man met gebalde vuisten staan. Ik zou ook nog willen vechten, maar ik ben zo moe na al die jaren, voor mij resteert het verdriet.’

Er komt bij mijn vrouw nog heel wat binnen, schrijf ik u. Parkinsondementerenden lijken nog veel te beseffen. Maar daaraan uiting geven! Hun dementie fluctueert. Niet voor niets speciaal opgeleide parkinsonverpleegkundigen en -verzorgenden. Zoals parkinsonneurologen van wie Hoff (Utrecht) en Blom (Nijmegen) wellicht het bekendst zijn. Een aparte afdeling voor parkinson zou deze mensen ook uit de sfeer halen of weghouden van de PG met cijferslot. Lückerheide kan aantonen met differentiatie goede ervaringen te hebben - waarom dan daar niet je licht opsteken?

Ik probeer een constructief meedenker met de verpleegzorg te zijn welke ik lof toedicht maar evengoed kritiseer. Achter mijn woorden smeult de passie. Is de kennis van dementie in heel zijn diversiteit bij uw verpleegkundigen en verzorgers op niveau? Twijfels. Enkele dagen voor zijn dood sprak de aan parkinson lijdende bewoner Bart (van huis uit psycholoog) tegen één van uw verzorgers: ‘Ze begrijpen me hier niet.' Het zou zo maar waar kunnen zijn.

Lückerheide heeft met zijn woongroepen voor parkinson veel weg van een rusthuis. Op de holistische afdeling van mijn vrouw is die rust ver te zoeken. Er zal binnen ons verpleeghuis überhaupt tussen de middag meer personeel op de afdeling aanwezig moeten zijn om de in hun handelen beperkte bewoners een handje te helpen met de boterham. Parkinson vreet energie en kan gemakkelijk lijden tot gewichtsverlies. Ik neem mijn vrouw ook al voor de lunch mee naar huis. Waar ik haar tussen de middag warm eten geef - en ik verzeker u, de kilo's zitten er weer aan. Hadden we het niet over kwaliteit, mede vorm gegeven door aandacht in de finesses voor bewoners? Daarom ook in Lückerheide geen gewone rollator, een levensgevaarlijke katapult, maar één met een omgekeerd remsysteem. In Kerkrade meer fysiotherapie, het vaste ritueel van ochtendgymnastiek en kunstzinnige therapie. Wekelijks twintig minuutjes fysiotherapie is te weinig. Lees hopelijk mijn woorden, mevrouw, in de juiste context.

Ik refereer aan de recensie van toenmalig bestuursvoorzitter Lex Roseboom over mijn boek 'Dankjewel door je liefde, omgaan met parkinson en Lewy Body dementie'. Citaat: 'Niet alleen de managers en beleidsmakers in de zorg, maar ook de toezichthouders moeten zijn verhaal lezen en tot zich nemen. Het boek is een stimulans voor ons, door te werken aan de kwaliteit.' Met die intentie verscheen ook 'Kijkje achter de schemering, kroniek van een mantelzorger'. Met dezelfde bedoelingen deze open brief voor ook een volgend boek over ons leven binnen de verpleeghuiszorg.

Ik bewonder de verzorgers van mijn vrouw, maar stip meer dementiekennis aan. Ik ga een verpleeghuis niet vergelijken met een oppascentrale, maar u begrijpt hoe ik dit bedoel. Ik wens u oprecht alle succes.

Hoogachtend,

Johan Carbo

Fotografie: Annelies Verhelst
Er zijn 6 reacties geplaatst


 • Wil | 24 augustus 2016

  De verandering voor gediffirentieerde zorg is voor de Ingelanden een uitgelezen moment om dit te gaan uit proberen en ben het met Johan Carbo helemaal eens. Maak gebruik van kennis van een zorgcentrum in Kerkrade. Utrecht en omgeving heeft dit nodig . Zorg bij dementie en daarvan afgeleide hersenziekte is inderdaad maatwerk en is niet aanwezig in de regio Utrecht.

 • Danny | 24 augustus 2016

  Johan Carbo legt de vinger op de zere plek hersenziekten, dementie en/of parkinson is en blijft maatwerk. Daar dienen opgeleide en bijgeschoolde verzorgers ook aandacht op te vestigen, c.q te verleggen. Als er in Nederland bij andere instellingen verbetering wordt geboekt, waarom dat niet hier?. Overleg en leer van elkaar. Sterkte en succes, in deze bezuinigende tijden.

 • Taco | 21 augustus 2016

  Carbo heeft in deze open brief zo het gelijk aan zijn kant staan. Het wil maar niet tot die bestuurders doordringen dat zorg bij dementie en daarvan afgeleide hersenziekten maatwerk is. En meer dan dat. Daar horen ook goed opgeleide en geregeld bijgeschoolde verpleegverzorgers bij. Daar blijft het in veel instellingen schromelijk aan ontbreken; evenals de aantallen die nodig zijn om een afdeling 24 uur rond op hoog kwalitatief niveau draaiende te houden.

 • Clementine | 18 augustus 2016

  Gezien de veranderingen die momenteel gaande zijn is dit een geschikt moment om dit te onderzoeken. Of liever nog:gewoon doen

 • Nelly | 18 augustus 2016

  Ja maak van De Ingelanden een pilot voor gedifferentieerde zorg. Helemaal met Johan Carbo eens. Ga kijken in Kerkrade en leer ervan. Niet opnieuw het wiel uitvinden maar profiteren van de kennis die Luckerheide inmiddels heeft opgedaan!

 • Agnes, ZZPer in de zorg | 18 augustus 2016

  Ik hoop dat deze dromen waar worden!
  Zou goed zijn voor de regio Utrecht.


Laat een reactie achter


Uw naam wordt vermeld op de website bij uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet op de website getoond en is enkel bekend bij de redactie. ZorgkaartNederland respecteert uw privacy.
Met het inzenden van een reactie geeft u aan akkoord te gaan met de gedragcodes.

Velden met een * zijn verplicht

Partners van ZorgkaartNederland