Blog

Lees en discussieer mee over patiëntervaringen en kwaliteit van de zorg

  • Een toenemend aantal mensen sluit geen aanvullende verzekering meer af. Een probleem in verzekeringsland? Of juist een goede zaak?
  • Ook dit jaar in november en december presenteren zorgverzekeraars hun zorgverzekeringen via reclame. Op tv, in kranten en ga zo maar door. Wat is het effect van deze reclame?
  • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) deed vorige maand de volgende uitspraak: ‘Patiënten van een huisarts moeten vrij kunnen kiezen van welke apotheek zij hun medicijnen willen krijgen. Een huisartsenpraktijk (…) mag zijn patiënten daarin niet beperken, maar moet doorverwijzen naar alle apotheken die verantwoorde medische zorg leveren.’
  • Second opinion betekent ‘tweede mening’. Een andere deskundige dan uw eigen arts geeft haar of zijn mening over uw diagnose of behandeling.
  • De afgelopen jaren hebben zorgverzekeraars veel geld kunnen besparen door het invoeren van het preferentiebeleid. Preferentiebeleid betekent dat wanneer een arts een medicijn voorschrijft, is dat het goedkoopste medicijn. Op zich een goede regeling, maar wat ervaart u als patiënt?
  • Afgelopen week belde mijn moeder. De buurman was al lange tijd erg ziek. Hij werd niet meer beter. Gelukkig was hij wel thuis.
  • Goede zorg is meer dan alleen medisch en technisch handelen. Informatie over de zorg en behandeling en daarmee ook over kosten die dit met zich meebrengt, is onderdeel van goede zorg.
  • Steeds meer zorgverzekeraars bieden een polis die alleen online zaken doet met de verzekerde. De discussie loopt nog of het wel goed is dat de verzekerde geen polis op papier krijgt toegestuurd, maar voorlopig lijkt het voor een bepaalde groep verzekerden een prima oplossing.
  • Jaarlijks jaar krijgt de patiëntenfederatie NPCF ongeveer zestig mensen aan de telefoon die willen veranderen van huisarts, maar dat om uiteenlopende redenen niet kunnen. Een topje van de ijsberg naar ons idee.
  • Als patiënt heb je recht op een vrije keuze in de zorg. Ook als het gaat om verpleging en verzorging, heb je als patiënt het recht om zelf een keuze te maken. Vrije keuze wordt wel op verschillende manieren beperkt. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor de zorginkoop en sluit contracten met instellingen. Maar niet met alle instellingen, waardoor de keuze van de verzekerde wordt ingeperkt.