Naar de navigatie Naar de inhoud

Beleid oneigenlijke waarderingen ZorgkaartNederland

Wat wordt beschouwd als oneigenlijke waardering?

Naast het toetsen van de waarderingen aan de normale gedragscode, controleert de redactie van ZorgkaartNederland ook streng op oneigenlijk gebruik. Dit wordt gedaan om misbruik te voorkomen en om de website zo betrouwbaar mogelijk te houden.

In de gedragscode van ZorgkaartNederland stellen we dat waarderingen moeten worden geschreven door patiënten/cliënten die zelf in contact zijn geweest met een zorgverlener, of die als naaste of mantelzorger de patiënt/cliënt hebben vergezeld bij diens contact. Elke poging om de bezoeker/lezer te misleiden, te beïnvloeden of zich voor een patiënt/cliënt dan wel dokter uit te geven, wordt gezien als een oneigenlijke waardering waartegen wij zullen optreden.

De volgende zaken worden specifiek als oneigenlijke waardering verdacht bestempeld:

 1. Pogingen door of namens een zorgaanbieder (persoon of instelling) om zijn/haar reputatie te versterken door:
  • zelf een waardering te schrijven over de eigen instelling/praktijk etc.
  • zelf een waardering te plaatsen namens een patiënt/cliënt.
  • op andere wijze ontvangen feedback zelfstandig te plaatsen als waardering tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de redactie van ZorgkaartNederland.
  • druk uit te oefenen op patiënten/cliënten om negatieve waarderingen te laten verwijderen.
  • het inhuren van een derde partij om valse waarderingen in te dienen.
  • zich uit te geven voor iemand anders op wat voor manier dan ook.
 2. Pogingen om een zorgaanbieder te beschadigen door stelselmatig oneigenlijke (negatieve) waarderingen te plaatsen.
 3. Pogingen van een patiënt om herhaaldelijk een zorgaanbieder in positief/negatief daglicht te stellen.

Hoe ontdekt ZorgkaartNederland oneigenlijke waarderingen?

Naast een aantal procesmatige en technische controles hanteert ZorgkaartNederland nog een aantal andere controles. Dit brengt ons regelmatig op het spoor van oneigenlijke waarderingen. Daarnaast helpen ook trouwe bezoekers ons door te wijzen op onregelmatigheden.

Waarom vraagt ZorgkaartNederland niet om een bewijs van behandeling of vertrouwde login?

ZorgkaartNederland wil graag een open en laagdrempelig platform zijn voor patiëntwaarderingen. Extra handelingen, bijvoorbeeld inloggen op basis van een digiD, betekent een flinke barrière voor een ieder die onze website wil gebruiken. Dit achten wij momenteel niet gewenst.

Wat gebeurt er als we oneigenlijke waarderingen vinden bij een zorgaanbieder?

Als we vermoeden hebben dat er oneigenlijke waarderingen geschreven zijn voor, door of over een zorgaanbieder, worden direct de volgende maatregelen genomen:

 • De waarderingen worden offline gehaald
 • Een redactioneel onderzoek wordt gestart. Hierbij worden alle bovengenoemde controles nogmaals uitgevoerd.
 • Indien nodig wordt er contact opgenomen met de inzender.
 • Oneigenlijke waarderingen worden verwijderd.
 • De inzender of zorgaanbieder wordt hiervan op de hoogte gesteld.


In geval van specifiek, gericht en opzettelijk misbruik of misbruik op grote schaal, behoudt ZorgkaartNederland zich het recht voor om dit te melden bij de desbetreffende brancheorganisatie, IGJ en/of ACM. Bij herhaaldelijk geconstateerd misbruik kan ook worden overgaan op het plaatsen van een waarschuwing bij de desbetreffende zorgorganisatie.

Waarom verwijdert ZorgkaartNederland zorgaanbieders die zich bedienen van oneigenlijke praktijken niet van de website?

ZorgkaartNederland is niet alleen een reviewsite maar ook een zorggids. Vandaar dat we de zorgaanbieder wel blijven tonen.

Zijn er bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in het plaatsen van valse waarderingen?

Helaas zijn er inderdaad bedrijven die diensten aanbieden op dit gebied. We houden deze waar mogelijk in samenwerking met andere uitgevers van websites scherp in de gaten.

Is het illegaal om valse waarderingen te plaatsen of dit te stimuleren?

Het zelf plaatsen van oneigenlijke waarderingen en de opdracht geven voor het plaatsen van oneigenlijke waarderingen is verboden. Ook is het niet toegestaan om de ervaringen van patiënten te sturen op toon, strekking of inhoud of om selectief patiënten/cliënten uit te nodigen een ervaring te delen. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wat wel en niet mag.

De ACM kan boetes uitdelen aan organisaties die zich niet aan de richtlijnen van de ACM houden.