Naar de navigatie Naar de inhoud

De berekening van de scores

Om goed te kunnen bepalen wie zich in een jaar lang het meest patiëntvriendelijke ziekenhuis of kliniek van Nederland mag noemen, worden de waarderingen op ZorgkaartNederland zorgvuldig geanalyseerd. Aan de waarderingen worden een aantal eisen gesteld:

  • Er moeten minimaal 100 waarderingen zijn geplaatst. Dit zijn waarderingen over het ziekenhuis zelf maar ook over minimaal 5 verschillende specialismen (of andere beroepsgroepen) binnen dat ziekenhuis.
  • De waardering moet geplaatst zijn vanaf 10 juni 2013 tot 14 september 2014 (uitgangspunt voor 2014. In voorgaande jaren telden alle waarderingen mee).
  • De waardering moet gecontroleerd en geplaatst zijn door de onafhankelijke redactie van ZorgkaartNederland.

 

Voor klinieken gelden iets afwijkende eisen. Zo moet het minimale aantal geplaatste waarderingen 50 zijn (ipv 100), geteld vanaf de start van ZorgkaartNederland. Ook de eis dat er minimaal 5 verschillende specialismen moeten zijn gewaardeerd, is niet van toepassing. 

Om de patiëntvriendelijkheid van een ziekenhuis of kliniek te bepalen worden de volgende punten beoordeeld:

  • De hoogte van de waardering. Elke waardering op ZorgkaartNederland bestaat uit zes onderdelen: afspraken, accommodatie, medewerkers, luisteren, informatie, en behandeling. Het (ongewogen) gemiddelde hiervan telt als één waardering. Van een ziekenhuis wordt gebruik gemaakt van de gecombineerde waarderingen op ZorgkaartNederland en nemen we zowel de waarderingen van alle vestigingen, afdelingen aangevuld met de waarderingen van alle medewerkers mee.
  • Ook telt het percentage mee dat een ziekenhuis is aanbevolen door patiënten. Dit is gebaseerd op de vraag of iemand een zorginstelling aanbeveelt aan familie en vrienden. 

 

Om de rangorde van ziekenhuizen en klinieken naar patiëntvriendelijkheid te bepalen worden zowel de waarderingen als het percentage dat een ziekenhuis of kliniek is aanbevolen, gewogen. Deze weging is samengesteld door onderstaande wegingsfactor:

Nuttig: Hoe vaker een waardering als 'nuttig' wordt ervaren, hoe zwaarder de waardering weegt. Het aantal vermeldingen (maximaal 10) ‘Vind ik nuttig’ per waardering bepaalt of de weging wordt verhoogd met een getal tussen 0 tot 0,5 (ook lineair).

Op basis van het gemiddelde van deze factoren wordt vervolgens de ranking bepaald . Deze berekening en de ranking worden vastgesteld in samenwerking met MarketResponse, één van de toonaangevende research consultancy bureaus in Nederland.