Naar de navigatie Naar de inhoud

Disclaimer Vergelijkingshulpen

De informatie in de Vergelijkingshulpen is gebaseerd op de openbare gegevens uit de openbare dataset ‘Kwaliteitsgegevens’. De informatie heeft betrekking op het verslagjaar 2015. De ziekenhuizen hebben zelf de gegevens aangeleverd hiervoor. 

 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in de Vergelijkingshulpen.
 • Hoewel de Vergelijkingshulpen met zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden onderhouden, kan Patiëntenfederatie Nederland en/of de overige betrokken patiëntenorganisaties geen garantie geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. De informatie is niet getoetst.
 • Patiëntenfederatie Nederland en/of de overige betrokken patiëntenorganisaties accepteren geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van de informatie uit de Vergelijkingshulpen.
 • Naar een ziekenhuis of zelfstandige kliniek gaan dat in de Vergelijkingshulpen wordt genoemd onder ‘Ziekenhuizen die het beste bij uw wensen passen’,  geeft geen garantie voor het krijgen van de beste zorg. De medische uitkomsten van de zorg en de ervaren kwaliteit van de zorg door patiënten kan anders ervaren worden. Dit kan afhangen van vele factoren.
 • Als een ziekenhuis of zelfstandige kliniek in de Vergelijkingshulpen niet voorkomt, wil dit niet altijd zeggen dat het ziekenhuis de betreffende aandoening niet behandelt of geen goede zorg levert. Vaak heeft dit te maken met het feit dat de gegevens door de betreffende locatie niet (adequaat) zijn aangeleverd.
 • Als een ziekenhuis of zelfstandige kliniek in de Vergelijkingshulpen niet genoemd wordt onder ‘Ziekenhuizen die het beste bij uw wensen passen’, wil dit niet zeggen dat het ziekenhuis geen goede zorg levert. De zorg die zij leveren is op bepaalde onderdelen anders dan de wensen die u heeft aangegeven in de Vergelijkingshulpen. Het kan zijn dat de medische uitkomsten van de zorg bij dit ziekenhuis voor u als individuele patiënt toch goed zijn.
 • Het gebruiken van de informatie uit de Vergelijkingshulpen en eventuele beslissingen die u op basis van die informatie neemt, is uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Wij adviseren u de informatie uit de Vergelijkingshulpen met uw behandelend arts of huisarts te bespreken en/of bij het ziekenhuis of zelfstandige kliniek na te vragen.
 • Patiëntenfederatie Nederland en/of de overige betrokken patiëntenorganisaties zijn niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden, waarnaar wordt verwezen in de Vergelijkingshulpen.
 • Patiëntenfederatie Nederland en/of de overige betrokken patiëntenorganisaties zijn niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar of toegankelijk zijn van de Vergelijkingshulpen als gevolg van een storing.
 • Wij adviseren u om regelmatig te checken of de informatie uit de Vergelijkingshulpen is gewijzigd.

Ga terug naar het overzicht van de vergelijkingshulpen.