Naar de navigatie Naar de inhoud

Inspiratiedag 25 oktober 2016

Op dinsdag 25 oktober j.l. kwamen circa honderd zorgprofessionals naar The Colour Kitchen in Utrecht voor de inspiratiemiddag van ZorgkaartNederland. Het programma bracht een grote verscheidenheid aan sprekers.

Nadat alle medewerkers van ZorgkaartNederland hun tip hadden gegeven als cadeautje aan de zaal, trapte Jurriaan van Rijswijk van Games for Health Europe af met een inspirerend verhaal over de rol die computerspellen kunnen spelen in het oplossen van problemen in de zorg.

 
eDoing in plaats van eLearning en eHealth

“De wereld is een slecht ontworpen spel”, verkondigde hij de aanwezigen. En dat terwijl spelen eigenlijk de eerste “taal” is die we spreken. Hij ziet het als uitdaging om gedrag te veranderen door mensen te laten spelen. Zo wilde hij alle AED’s (apparaten om iemand bij een hartaanval te helpen) in Nederland in kaart brengen. Games for Health had echter geen toegang tot de data. Daarop bedachten ze een spel waarmee mensen via hun mobiel AED’s konden “vangen”, en daarmee in kaart brengen.  Dat leidde tot https://www.aed4.eu/. Inmiddels heeft de site levens gered, aldus Van Rijswijk.

Nut van ZorgkaartNederland voor IGZ

Vervolgens nam Sorien Kleefsta van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) het woord. “Het patiëntenperspectief –zoals dat op ZorgkaartNederland te lezen is - is uniek en nuttig”, aldus de recent gepromoveerde onderzoekster. ZorgkaartNederland is met name nuttig voor risicogericht toezicht. Kleefstra onderzocht tien geselecteerde ziekenhuizen  op reviews met een cijfer onder de 6,5. Hiervan bleek bijna een kwart relevant te zijn voor de inspectie. “Wel moet dit altijd geverifieerd worden met ‘harde’ kwaliteitsinformatie”, voegde ze hier aan toe. 

Uit een ander onderzoek bleek dat ziekenhuizen die onder verscherpt toezicht staan significant lager scoren op ZorgkaartNederland.

Daarom is ZorgkaartNederland vast onderdeel van het dashboard van inspecteurs. Die gebruiken het vooral als signaal. Maar ook geeft het hen context bij andere indicatoren.

Tijn Kool van het Radboudumc onderstreepte het verhaal van Kleefstra. Patiëntenwaarderingssites kunnen een snelle manier zijn om informatie te verzamelen over de kwaliteit van zorg, was zijn mening.

Valide of betrouwbaar?

Bovendien is ZorgkaartNederland valide, zegt de senior onderzoeker. Dat wil zeggen dat het platform meet wat het zou moeten meten. “Dat is iets anders dan betrouwbaarheid”, aldus Kool. “Iets is betrouwbaar als het vrij is van toevallige factoren.”. Dat is nu op organisatieniveau van ziekenhuizen het geval. Maar voor praktijken en individuele zorgverleners is die betrouwbaarheid nog beperkt. Daarvoor zijn meer ervaringen van patiënten nodig. ZorgkaartNederland streeft er dan ook naar om ook voor de behandelaars meer betrouwbare cijfers te tonen.

Een blik in de toekomst wierp hij met een onderzoek naar de Duitse patiëntenervaringswebsite Jameda. De vraag was of reviews daadwerkelijk tot kwaliteitsverbetering leiden. Bijna alle Duitse artsen (87%) bleken de eigen reviews te lezen. Ruim de helft (55%) gebruikt het zelfs om kwaliteitsverbeteringen door te voeren.

Standaard voor kwaliteit

Frank Elion, lid van het management committee van zorgverzekeraar VGZ, ging nog verder. “Als alle patiënten systematisch van alle behandelingen de resultaten en ervaring delen, dan ontstaat een waarheid over de kwaliteit van zorg”, was zijn mening. De klant is volgens VGZ allesbepalend in de keuze van zorgaanbieder. Daarom wil VGZ de patiënt empoweren door hen de zorg te laten kiezen die bij hen past.

ZorgkaartNederland past binnen die strategie. Daarom riep hij op ZorgkaartNederland te laten uitgroeien tot de standaard voor kwaliteit binnen de zorg. Wel moeten daarvoor PREMS en PROMS in ZorgkaartNederland een plek krijgen. Elion heeft een ambitieus doel: In 3 jaar moet 50% van alle behandelingen een review krijgen. Hij wil daarvoor zowel patiënten als zorgverleners stimuleren om meer patiëntervaringen te leveren. Tevens zegde hij toe ZorgkaartNederland te promoten bij concurrerende zorgverzekeraars.

“ZorgkaartNederland kan de Booking.com van de zorg worden.”, besluit hij.

De mens centraal

Na drie parallelsessie eindigt de inspiratiemiddag met de plenaire rondvraag door MT-lid Nicole Velthuis van de Patiëntenfederatie. Er kwamen twee thema’s naar voren. Allereerst dat de patiënt centraal moet staan, maar wel hem of haar als mens, en niet alleen als patiënt te zien. Daarnaast werd het verlangen naar één standaard voor kwaliteit door velen gedeeld.

Verder lezen en discussiëren

  • Deel uw mening voor de inspiratiemiddag in de Linkedin groep "ZorgkaartNederland voor praktijken en instellingen". Praat mee op Linkedin
  • Loopt uw organisatie voorop in het ophalen van waarderingen? Deel uw tips met anderen in de Linkedin groep. Praat mee op Linkedin

 

De presentaties