Naar de navigatie Naar de inhoud

ZorgkaartNederland als instrument voor vereisten Kwaliteitskader

Sinds januari 2017 is het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van toepassing. Hierin staat beschreven wat goede zorg is. Dat betekent ook wat voor u. Er staan vereisten in waar elk verpleeg- en verzorgingshuis dit jaar al aan moet voldoen. ZorgkaartNederland is een instrument om invulling te geven aan de vereisten uit hoofdstuk 8: ‘Gebruik van informatie’.

Client als vertrekpunt
De cliënt als mens. Dat is volgens het Kwaliteitskader altijd het vertrekpunt in de verpleeghuiszorg. De cliënt bepaalt hoe zorgverleners en organisaties bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. En, zo zegt het Kwaliteitskader, “het is ook de cliënt die het resultaat van de inspanningen beoordeelt”. Dat betekent dat u uw zorg af moet stemmen op wat de cliënt belangrijk vindt. Maar hoe komt u daarachter?

Clientervaringen verzamelen
In hoofdstuk 8. Gebruik van informatie staat als eerste vereiste:

“Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende instrumenten“

Een van de opdrachten aan de sector is om tot een lijst van erkende instrumenten te komen. Tot deze selectie er is, kunt u alvast gebruik maken van ZorgkaartNederland. Op de website staan al ruim 70.000 waarderingen van bewoners uit verpleeg- en verzorgingshuizen. De waarderingen helpen u om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van uw cliënten. Met deze informatie kunt u uw kwaliteit verbeteren. Benieuwd wat er over uw instelling wordt gezegd? Ga dan gelijk naar ZorgkaartNederland en zoek uw locatie op om de waarderingen te bekijken.

NPS score
De tweede vereiste uit hoofdstuk 8:

Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promotor Score16 (NPS) score per locatie (volgens KvK-registratie) van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. Hiervoor mag
ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland gebruikt worden.

Bij het plaatsen van een waardering krijgt de cliënt de vraag of hij het verzorg- of verpleeghuis aanraadt aan familie en vrienden. Hierop kan de cliënt antwoorden met ja of nee. Pakkethouders van ZorgkaartNederland zien deze antwoorden terug op hun persoonlijke dashboard en in de kwartaalrapportages. En mogen deze data gebruiken om te voldoen aan deze vereiste.

Aan de slag met ZorgkaartNederland
Wilt u inzicht in wat uw bewoners en hun naasten vinden van uw huis? En hoe u presteert ten opzichte van andere aanbieders in de sector? Neem dan net als 172 andere verpleeg- en verzorghuizen een pakket op ZorgkaartNederland. Hiermee krijgt u toegang tot een dashboard waarop u in één oogopslag de belangrijkste kerncijfers ziet van uw huis ten opzichte van andere aanbieders in de sector. Deze informatie kunt u gebruiken als input voor de vereisten van hoofdstuk 8 van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Daarnaast kunt een e-mailalert instellen voor nieuwe waarderingen en zonder tussenkomst van de redactie reageren op waarderingen over uw instelling.

ActiZ leden krijgen korting op een pakket. Neem contact op met een van onze adviseurs voor de mogelijkheden: adviseurs@zorgkaartnederland.nl.