4 veranderingen in de zorg voor 2015

Geplaatst op 4 december 2014 door - 3676 keer bekeken

Foto 4 veranderingen in de zorg voor 2015

Op Prinsjesdag maakte de regering haar plannen voor 2015 bekend. Zo ook voor de zorg. Een belangrijke verandering is dat de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten) verdwijnt.

De gemeente gaat de lichte vormen van zorg op zich nemen en de wijkverpleging komt in de basisverzekering. Hierdoor gaan de premies voor de zorgverzekering en het eigen risico omhoog. Om dit te compenseren stijgt tegelijkertijd de zorgtoeslag voor de laagste inkomens. Een uitleg van de belangrijkste veranderingen…

Verandering 1: Zorgpremie stijgt

De zorgpremie is de premie die u betaalt voor de basisverzekering. Dit bedrag betaalt u rechtstreeks aan de zorgverzekeraar. Voor 2015 gaat de zorgpremie gemiddeld met 60 euro per persoon per jaar omhoog. Deze stijging is lager dan verwacht. De overheid had berekend dat de zorgpremie met 114 euro per jaar omhoog zou gaan. Dat de premie minder hard stijgt, komt doordat de zorgverzekeraars een grotere deel van hun financiële reserves inzetten. Dit compenseert de stijging.

Tussen verzekeraars zitten grote verschillen. Bij de één betaalt u voor een basispolis met vrije zorgkeuze 89,- euro, terwijl u bij de andere voor precies hetzelfde 108,- euro betaalt. Het loont dus om te kijken of uw huidige polis nog bij uw situatie past.

Reden stijging zorgpremie

Een reden voor het stijgen van de zorgpremie is dat een deel van de AWBZ bij de basisverzekering komt. Het gaat om de verpleging en verzorging aan huis (bijvoorbeeld wondverzorging, thuiszorg en instructie hoe iemand moet omgaan met een stoma). Een andere reden is dat we het afgelopen jaar meer gebruik hebben gemaakt van de zorg uit de basisverzekering.

Verandering 2: het verplicht eigen risico stijgt

Het verplicht eigen risico stijgt met 15 euro tot een bedrag van 375 euro. Het verplicht eigen risico is het bedrag dat iemand van 18 jaar of ouder betaalt voor vergoedingen uit de basisverzekering. Dit betekent dat u in 2015 de eerste 375 euro zelf betaalt. Daarna krijgt u pas een vergoeding voor kosten die onder de basisverzekering vallen. Kosten die vanaf 2015 niet onder het verplicht eigen risico vallen zijn:

  • Huisartsbezoek.
  • Hulpmiddelen in bruikleen.
  • Kraam- en verloskundige zorg.
  • Verpleging en verzorging door de wijkverpleegkundige zorg.


Reden stijging verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico stijgt, omdat de totale zorgkosten de afgelopen jaren zijn gestegen.

Verandering 3: Zorgtoeslag stijgt én daalt

De zorgtoeslag is de bijdrage die u krijgt van de overheid om de zorgverzekering te betalen. Vanaf 2015 gaat deze voor de laagste inkomens omhoog, zodat ook zij de verhoogde zorgpremie kunnen betalen. Voor de hogere inkomens gaat de zorgtoeslag juist omlaag. Hoeveel de zorgtoeslag precies stijgt en daalt, is nog niet bekend. De overheid bepaalt dit op het einde van het jaar, als de zorgpremies van de verzekeraars bekend zijn.

Wel heeft de overheid de maximum-inkomensgrenzen voor zorgtoeslag al vastgesteld. In 2015 is de inkomensgrens voor zorgtoeslag voor een alleenstaande 26.500 euro per jaar en voor samenwonenden 33.500 euro per jaar. Is uw jaarlijks inkomen hoger? Dan krijgt u geen zorgtoeslag.

Verandering 4: Gemeenten krijgen meer taken

Zoals gezegd verdwijnt vanaf 1 januari 2015 de AWBZ. De gemeente neemt een groot deel van de zorg uit de AWBZ over. Bijvoorbeeld de zorgondersteuning die u of uw naaste thuis nodig heeft. Het gaat dan om taken die geen ‘medisch’ karakter hebben, zoals:

  • Begeleiding.
  • Dagbesteding.
  • Beschermd wonen.


De wet die dit regelt, is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015). De gemeenten mogen voor het grootste gedeelte zelf bepalen hoe ze hun zorgtaak invullen. Dit betekent dat het beleid per gemeente kan verschillen.
Heeft u of uw naaste verpleging of verzorging thuis nodig? Dan gaat dat niet langer via het zorgkantoor, maar via de zorgverzekeraar. Deze regelt en vergoedt medisch noodzakelijke zorg aan huis.

Alle overgebleven zorg uit de AWBZ komt  in de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is de zorg voor de meest kwetsbare ouderen en de gehandicapten, die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Doordat er minder zorg in de Wlz zit dan er eerst in de AWBZ zat, zal de premie die we betalen voor de Wlz lager zijn (10%) dan wat we eerst voor de AWBZ betaalden (12,65%). De premie betaalt u via de inkomstenbelasting.

Doel: zolang mogelijk thuis wonen

Met deze veranderingen hoopt de regering dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en zoveel mogelijk zelf hun zorg regelen voordat ze bij de overheid aankloppen voor hulp. Het is dus de bedoeling dat u eerst doet wat u zelf nog kunt of de hulp van uw vrienden, familie of buren inschakelt. Dit past bij het idee van de participatiemaatschappij, een maatschappij waarin mensen elkaar helpen. De regering hoopt hiermee 2 miljard euro te besparen.

Overzicht opbouw zorgkorsten

In het onderstaande plaatje (Bron: Rijksoverheid.nl) kunt u zien hoe de zorgkosten zijn opgebouwd en hoe deze zijn veranderd in de afgelopen jaren.

Opbouw van de zorgkosten in Nederland

Meer informatie?

Er verandert veel. De overheid heeft daarom een voorlichtingscampagne en een website gemaakt: de zorg verandert mee. Op deze website kunt u alle veranderingen en verwijzingen naar handige websites terugvinden.

Dit artikel is geschreven door IQ Healthcare in opdracht van ZorgkaartNederland.
Er zijn nog geen reacties. Laat een reactie achter


  • Nog geen reacties geplaatst

Laat een reactie achter


Velden met een * zijn verplicht

Partners van ZorgkaartNederland