Naar de navigatie Naar de inhoud

Hulp voor huisarts bij voorschrijven van het juiste geneesmiddel

Geplaatst op 4 december 2014 door - 3845 keer bekeken

De ene huisarts schrijft veel sneller geneesmiddelen voor dan de ander. Dat heeft het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) ontdekt. Er zijn wel afspraken over voorschrijven van geneesmiddelen, maar nog niet elke huisarts houdt zich daar aan, al gaat het al beter dan vroeger. Een aantal initiatieven helpt huisartsen om beter voor te schrijven.

Inzicht kwaliteit

De gezondheidszorg werkt hard aan meer inzicht in de kwaliteit. Ook de huisartsen zijn hier mee bezig. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft afspraken gemaakt  voor aandoeningen die veel voorkomen. Daarin staat welke medicijnen het beste voorgeschreven kunnen worden. Hoe meer dokters die afspraken nakomen hoe hoger de kwaliteit en hoe hoger de veiligheid. Sinds 2006 maakt het IVM ieder jaar een rapport. Het doet dit in opdracht van het ministerie van VWS. In het rapport staan gegevens over de medicijnen die huisartsen voorschrijven bij een bepaalde ziekte of aandoening. 

Uitkomsten rapport IVM

Het nieuwste onderzoek gaat over 2012. 

• Daar blijkt uit dat Nederlandse huisartsen goed volgens de richtlijnen voorschrijven. 

• In 2012 werden minder antibiotica voorgeschreven dan in 2010. In 2010 kreeg 19 % van alle patiënten antibiotica, twee jaar later 15 %. Dit is goed. Want antibiotica moeten alleen worden gegeven als het echt nodig is. Anders kunnen bacteriën wennen aan  antibiotica, zodat er bacteriën ontstaan waartegen antibiotica niet meer helpen (dat heet resistentie). Nederland behoort tot de landen van Europa waar het minst vaak antibiotica worden voorgeschreven. In 2011 werden in België en Frankrijk bijna 3 keer zoveel antibiotica voorgeschreven.

• Het IVM onderzocht 24 aandoeningen. Bij 5 van de 24 zijn de verschillen tussen de huisartsen erg klein. De huisartsen volgen de afspraken. Dit komt omdat de richtlijn voor deze aandoeningen duidelijk is. Neem het begin van de behandeling van suikerziekte met metformine. Bij 95% van de patiënten gebeurt dit goed. 

• Bij 8 aandoeningen zijn de verschillen tussen de huisartsen  erg groot. Dit is vooral bij medicijnen om

  • de bloeddruk te verlagen, 
  • depressieve gevoelens tegen te gaan (antidepressiva) en 
  • maagklachten aan te pakken (maagzuurremmers). 

 

• Bij veel van deze 8 aandoeningen is er geen afspraak  voor een geneesmiddel. Vaak raadt de richtlijn een goedkoop geneesmiddel aan. Maar dat wordt lang niet altijd voorgeschreven. En soms volgen de huisartsen de afspraken niet en schrijven ze toch een ander geneesmiddel voor. Hier kan nog veel verbeteren. De verschillen tussen de regio’s zijn groot (Figuur 1).voorschrijven van geneesmiddelen gaat beter als huisartsen en apothekers in een regio goed en regelmatig met elkaar overleggen. De verschillen tussen de regio’s worden wel kleiner. Huisartsen schrijven vaker dezelfde geneesmiddelen voor dezelfde aandoening. Huisartsen die de richtlijnen het beste volgen krijgen daarvoor van de zorgverzekeraar een beloning. De zorgverzekeraars Achmea en Zorg en Zekerheid geven zo’n beloning. Het voorschrijven volgens de richtlijn is bij deze zorgverzekeraars beter dan bij andere zorgverzekeraars.

Ondersteuning voor de huisarts

De huisarts hoeft niet alles zelf uit te zoeken. Er is hulp. Zo is er de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH).  Via een website kunnen huisartsen en apothekers met de  monitor volgen hoe zij voorschrijven ten opzichte van de afspraken en ten opzichte van elkaar. Ook kunnen ze sinds juli 2013 de cijfers inzien van hun praktijk en de regionale overleggroep waarin ze zitten. Huisartsen kunnen de cijfers gebruiken voor het overleg met apothekers in hun regio.

• Op de website Medicijnbalans van het IVM, kan de huisarts onpartijdige informatie vinden over nieuwe medicijnen. Vanaf oktober 2013 is op deze website het Medicijnjournaal te zien. Dit is een video van ongeveer 10 minuten waarin nieuwe geneesmiddelen worden besproken. 

Kunt u ook iets doen?

U kunt als patiënt ook invloed hebben op het voorschrijven van geneesmiddelen. Als uw huisarts u een geneesmiddel voorschrijft , kunt u altijd vragen waarom hij of zij juist voor dit medicijn kiest. Dat is in ieder geval belangrijk bij middelen om de bloeddruk te verlagen, bij depressie en bij maagklachten. U kunt ook aan de huisarts vragen of het geneesmiddel volgens de afspraken is. 

Bronnen/referenties:
Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2013
Antibioticagebruik in Europa
Website Medicijnbalans


Figuur 1. Verschillen tussen regio’s voorschrijven antibiotica

 

Dit artikel is geschreven door IQ Healthcare in opdracht van ZorgkaartNederland.Er zijn nog geen reacties. Laat een reactie achter

Nog geen reacties geplaatst


Laat een reactie achter

Website banner "Samen beslissen"