Onderzoek naar tevredenheid over en behoefte aan transgenderzorg

Geplaatst op 8 juli 2019 door - 246 keer bekeken

Foto Onderzoek naar tevredenheid over en behoefte aan transgenderzorg

Het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland hebben, om de problemen binnen de transgenderzorg op te lossen, een Kwartiermaker Transgenderzorg aangesteld. De kwartiermaker heeft de opdracht een aanpak te formuleren voor toekomstbestendige netwerkzorg voor transgenders.

In de aanpak moet een beschrijving komen van:
• wat er op korte termijn gedaan kan worden aan de meeste urgente knelpunten;
• hoe netwerkzorg eruit moet zien; en
• hoe het zorglandschap voor transgenderzorg op lange termijn vorm moet krijgen.

Die aanpak moet een concrete beschrijving bevatten wat ervoor nodig is dit te bereiken en welke concrete stappen gezet moeten worden. Het is de bedoeling dat de kwartiermaker ook de implementatie van deze aanpak gaat begeleiden.

Ten behoeve van deze opdracht doet de Kwartiermaker op dit moment, in samenwerking met onder meer Transvisie, onderzoek naar tevredenheid over en behoefte aan transgenderzorg in Nederland.

Er zijn lange wachttijden in de transgenderzorg en het aanbod is volop in beweging. Bovendien groeit de diversiteit aan behoeften van mensen die zorg ontvangen. Daarom is het belangrijk om een goed beeld te krijgen van de ervaringen met de zorg en de wensen & behoeften van transgenders. Iedere transgender wordt opgeroepen de vragenlijst “Ervaringen en behoeften in de transgenderzorg” in te vullen. De vragenlijst is bedoeld voor iedereen die een vorm van transgenderzorg heeft ontvangen of nog gaat ontvangen. Dat kan tot 31 juli 2019.

Naar de vragenlijst

De redactie van Transvisie heeft Casper, een van de medewerkers van Transvisie, die aan het bovengenoemde onderzoek meewerkt, daarover een aantal vragen gesteld:

Casper wat is de bedoeling van dit onderzoek?
De kwartiermaker wil goed onderzoeken welke problemen er in de transgenderzorg zijn, in hoeverre de zorg aansluit bij de wensen van de transgender mensen zelf en hoe men de kwaliteit van de zorg nu ervaart. Met de antwoorden op deze vragen kan dan gekeken worden welke verbeteringen moeten worden ingezet.

Maar waarom zijn deze gegevens nodig?
Weten we niet allang wat er anders zou moeten in de transgenderzorg?
Er zijn wel gegevens bekend, maar die zijn al weer van wat langer geleden. Er is de laatste tijd toch veel in de zorg veranderd, zo zijn er een aantal aanbieders bijgekomen. Ook is het lastig om met deze eerdere gegevens te zeggen waar de zorg precies wel en niet aansluit bij de behoeften die er zijn. De kwartiermaker wil op basis van de ervaringen van transgender mensen weten hoe het er nu voor staat, daarvan leren en zo te kunnen kijken hoe zorg in de toekomst beter aansluit bij de behoeften.

Voor wie is de vragenlijst bedoeld?
Voor iedereen die een of andere vorm van transgenderzorg heeft gehad, nog wil hebben of nog op de wachtlijst staat. Dat is niet beperkt tot lichamelijke behandelingen, maar ook mensen die alleen psychologische ondersteuning willen of nog niet weten welke zorg ze precies willen, worden nadrukkelijk ook opgeroepen deel te nemen.

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen deze vragenlijst invullen?
Hoe meer mensen deelnemen des te beter wordt het inzicht in de knel- en verbeterpunten.

Wat is jouw rol in dit project?
Samen met andere medewerkers van Transvisie, medewerkers van de kwartiermaker en een aantal wetenschappers hebben we getracht deze vragenlijst zo goed mogelijk samen te stellen. Hierbij heb ik er bijvoorbeeld op gelet dat alle onderwerpen die van belang zijn er in komen en dat er in de vragenlijst genoeg ruimte is om duidelijk te maken welke knelpunten iemand tegen is gekomen in de transgenderzorg.
Er is 1 reactie geplaatst


  • Jan | 14 juli 2019

    Ja, laten we vooral daar onze schaarse middelen en aandacht aan besteden, aan 0,00% van de bevolking die vreemde, keuzes meent te moeten maken en aandacht trekt.
    Efficient en verstandig? Dacht het niet. Pak het waandenken aan, ook in de media en opvoeding van deze enkele dwaalgeesten en normaliseer hun gedachtengoed niet.


Laat een reactie achter


Velden met een * zijn verplicht

Partners van ZorgkaartNederland