Naar de navigatie Naar de inhoud
Helpcentrum Helpcentrum

Ontdek ZorgkaartNederland

Stappenplan geverifieerd meten

U wilt aan de slag met het ophalen van geverifieerde waarderingen. We helpen u daar graag bij op weg.

In het algemeen geldt dat u voor het ophalen van geverifieerde waarderingen altijd een meetbureau of onderzoeksbureau nodig hebt. Met hen maakt u ook afspraken over de meetmethode, de kosten en de planning.

Stap 1: Kies uw doelgroep

De eerste stap bij het uitvragen van ervaringen is het kiezen van een doelgroep. U kunt zich bijvoorbeeld richten op patiënten/cliënten of op hun naasten of mantelzorgers. Het is belangrijk om bij de keuze van het kanaal, de vraagstelling en de toonzetting deze doelgroep voor ogen te houden. Niet elke doelgroep is op dezelfde manier goed te bereiken en een andere doelgroep vergt wellicht ook andere vragen.

Stap 2: Kies uw methode

De diverse methoden om geverifieerde waarderingen op te halen hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen.

Online enquête
Een meetbureau verzorgt voor u een patiëntervaringsmeting via een online enquête. In die meting kunnen meer vragen zitten dan alleen de vragen van het waarderingsformulier van ZorgkaartNederland. U kunt daarbij denken aan specifieke vragen over de zorg van uw instelling die voor u relevant zijn om te meten. Het meetbureau kan later de vragen die voor ZorgkaartNederland relevant zijn, uploaden. Ook een EPD/ECD-leverancier kan deze rol vervullen

Verrijkte URL
Een meetbureau verstuurt namens uw zorginstelling een verrijkte URL. U levert de e-mailadressen van uw patiënten of cliënten aan en het meetbureau stuurt naar die adressen een zogenaamde verrijkte link naar ZorgkaartNederland. Uw patiënten vullen hun antwoord rechtstreeks in op het waarderingsformulier van ZorgkaartNederland. De verrijkte link maakt het mogelijk om deze patiënten terug te herleiden naar uw zorginstelling, zodat hun waarderingen een groen vinkje mee krijgen. Ook een EPD/ECD-leverancier kan dit voor u doen.

Bel- of interviewteam
Een meet- of onderzoeksbureau zet een belteam of interviewteam in om uw patiënten of cliënten te vragen naar hun ervaringen met uw zorgverlening. Een belteam werkt op afstand, een interviewteam komt op locatie.
Een meetbureau kan de waarderingen die op deze manier zijn opgehaald rechtstreeks bij ZorgkaartNederland aanleveren door gebruik te maken van onze interviewapplicatie. Het meetbureau kan ook hun eigen applicatie gebruiken, en de waarderingen later uploaden naar ZorgkaartNederland op een vergelijkbare manier als onder optie 1.

Hier kunt u een tabel downloaden waarin de voor- en nadelen van de diverse methoden overzichtelijk op een rij zijn gezet.

Stap 3: Kies uw meetbureau

Om de kwaliteit van de verzamelde waarderingen te waarborgen, hebben we zorgvuldig meetbureaus geselecteerd die waarderingen voor ZorgkaartNederland kunnen verzamelen.

Het is de verantwoordelijkheid van het meetbureau dat de waarderingen volgens de specificaties en spelregels van ZorgkaartNederland worden aangeleverd.

Onderstaande meetbureaus kunnen op dit moment waarderingen bij ons aanleveren:

Meetbureau

Uitvraagmogelijkheden

Argo Online
Bosgra Onderzoek Online

CareRate

Online

Compaan

Online

Customeyes

Online

Etil

Online, telefonisch, op locatie

Facit

Online, telefonisch, op locatie

Feeddex

Online

Interactive Studios

Online

LENS business software

Online

Mediquest

Online

MarketResponse

Online, telefonisch, op locatie

Miles Research

Online

Newcom

Online

Onderzoekdoen.nl

Enquête-zuil, online, telefonisch, op locatie

One2Ten

Online

Qualizorg

Online, enquête-zuil

Review-Collect

Online

Triqs

Online

Van Loveren & Partners

Online, telefonisch, op locatie

ZorgDNA

Online, telefonisch, op locatie

ZorgfocuZ

Online, telefonisch, op locatie

Staat uw meetbureau hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Met de volgende ECD-leveranciers kunt u ook geverifieerde waarderingen verzamelen op ZorgkaartNederland: 

Organisatie Uitvraagmogelijkheden
Adapcare (Pluriform Zorg) Online
Ecare (PUUR)
Online
Nedap (Caren) Online


Voor de inzet van interviewers in de gehandicaptenzorg (zowel telefonisch als op locatie), kunt u kiezen uit de volgende organisaties: 

Organisatie                 

Uitvraagmogelijkheden      

KansPlus

Telefonisch, op locatie

LFB

Telefonisch, op locatie

LSR

Telefonisch, op locatie

ZorgfocuZ

Telefonisch, op locatie

Meer informatie?

Heeft u na het lezen van al deze informatie toch nog vragen over het ophalen van geverifieerde waarderingen voor ZorgkaartNederland? Vraag het dan gerust aan één van onze adviseurs, via adviseurs@zorgkaartnederland.nl

Deze organisaties werken al enthousiast met geverifieerd meten.  

Vragen of advies?

Het ZorgkaartNederland team helpt u graag verder. Waarover heeft u een vraag?

Pakket aanvragen

Bekijk de opties. Vragen? Onze adviseurs helpen u graag.

Mijn vermelding

De databank beheert de vermelding van zorgaanbieders. Zij kunnen u helpen bij wijzigingen.

U kunt zelf een locatie toevoegen

Mijn waarderingen

Ons redactieteam controleert of de waarderingen voldoen aan onze gedragsregels. Ook helpen zij u met uw vragen, opmerkingen en suggesties.

Meer artikelen over "Het wat en hoe van geverifieerd meten":

Wat is geverifieerd meten en wat levert het op?

Wat is geverifieerd meten en wat levert het op?

Het groene vinkje draagt bij aan de betrouwbaarheid van ZorgkaartNederland.

Link naar artikel
Alles over "Het wat en hoe van geverifieerd meten"