Naar de navigatie Naar de inhoud
Helpcentrum Helpcentrum

Ontdek ZorgkaartNederland

Stappenplan geverifieerd meten

Steeds meer waarderingen op ZorgkaartNederland krijgen een groen vinkje mee, wat aangeeft dat het ‘geverifieerde waarderingen’ zijn. Dit betekent dat de afzender van de waardering aantoonbaar zorg heeft afgenomen bij de betreffende zorgaanbieder. Geverifieerde waarderingen dragen bij aan de betrouwbaarheid van ZorgkaartNederland als kwaliteitsinstrument.

Hoe pakt u dat aan, die waarderingen met een vinkje?

Stap 1: Kies uw doelgroep

De eerste stap bij het uitvragen van ervaringen is het kiezen van een doelgroep. U kunt zich bijvoorbeeld richten op patiënten/cliënten of op hun naasten of mantelzorgers. Het is belangrijk om bij de keuze van het kanaal, de vraagstelling en de toonzetting deze doelgroep voor ogen te houden. Niet elke doelgroep is op dezelfde manier goed te bereiken en een andere doelgroep vergt wellicht ook andere vragen.

Stap 2: Kies uw kanaal

De diverse kanalen om geverifieerde waarderingen op te halen hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen.

U kunt een bel- en interviewteam inschakelen dat patiënten na hun behandeling enkele vragen stelt over hun ervaringen. Ook kan een meetbureau een zorgaanbieder helpen, door via een zogenaamde verrijkte URL een koppeling te maken met het waarderingsformulier op ZorgkaartNederland.

Een derde optie is dat meetbureaus een eigen meting uitvoeren en die vervolgens uploaden naar ZorgkaartNederland. Ze kunnen daarbij zelf vragen wat ze willen, zolang ze maar ook de vragen stellen van het waarderingsformulier van ZorgkaartNederland.

Ook is het mogelijk om de PREM-uitvraag voor de wijkverpleging of medisch-specialistische zorg via ZorgkaartNederland uit te voeren.

 

Online

Telefonische interviews

Interviews op locatie

Ophalen via

 

Verified link, online enquête

Belteam

Interviewteam

Aandachtspunten

Informed consent nodig

Verwerkingsovereenkomst nodig in geval van aanleveren van e-mailadressen

E-mailadres is bekend

Mensen hebben eigen e-mailadres

Mensen zijn vaardig met een computer en/of tablet

Mensen zijn vaardig met internet

Informed consent nodig

Verwerkingsovereenkomst nodig voor het aanleveren van telefoonnummers

Telefoonnummer is bekend

Mensen hebben een eigen telefoonnummer

Informed consent nodig

Deze methode wordt meestal ingezet onder patiënten/cliënten zelf

Voordelen

Groot bereik

Weinig inspanning

In te vullen op moment dat respondent uitkomt

Mogelijkheid tot doorvragen

Inhoudelijk sterke waarderingen

Relatief snel t.o.v. interviewteam

Mogelijkheid tot doorvragen

Inhoudelijk sterke waarderingen

Geen computer, internet of telefoon nodig

Face-to-face

Wordt als prettig ervaren

Nadelen

Waarderingen zijn inhoudelijk beknopter

Geen mogelijkheid tot doorvragen

Afhankelijk van beschikbaarheid respondent

Niet iedereen wil telefonisch benaderd worden

Grote tijdsinvestering

Stap 3: Kies uw meetbureau

Om de kwaliteit van de verzamelde waarderingen te waarborgen, hebben we zorgvuldig meetbureaus geselecteerd die waarderingen voor ZorgkaartNederland kunnen verzamelen.

Het is de verantwoordelijkheid van het meetbureau dat de waarderingen volgens de specificaties en spelregels van ZorgkaartNederland worden aangeleverd.

Onderstaande meetbureaus kunnen op dit moment waarderingen bij ons aanleveren:

Meetbureau

Uitvraagmogelijkheden

Argo Online

CareRate

Online

Etil

Online, telefonisch, op locatie

Facit

Online, telefonisch, op locatie

Feeddex

Online

Interactive Studios

Online

LENS business software

Online

Mediquest

Online

MarketResponse

Online, telefonisch, op locatie

Miles Research

Online

Newcom

Online

Onderzoekdoen.nl

Enquête-zuil

Triqs

Online

Van Loveren & Partners

Online, telefonisch, op locatie

ZorgDNA

Online, telefonisch, op locatie

ZorgfocuZ

Online, telefonisch, op locatie

Staat uw meetbureau hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Met de volgende ECD-leveranciers kunt u ook geverifieerde waarderingen verzamelen op ZorgkaartNederland: 

Organisatie Uitvraagmogelijkheden
Adapcare (Pluriform Zorg) Online
Ecare (PUUR)
Online
Nedap (Caren) Online


Voor de inzet van interviewers in de gehandicaptenzorg (zowel telefonisch als op locatie), kunt u kiezen uit de volgende organisaties: 

Organisatie                 

Uitvraagmogelijkheden      

KansPlus

Telefonisch, op locatie

LFB

Telefonisch, op locatie

LSR

Telefonisch, op locatie

Meer informatie?

Heeft u nog andere vragen? Mail gerust met onze adviseurs, via adviseurs@zorgkaartnederland.nl

Vragen of advies?

Het ZorgkaartNederland team helpt u graag verder. Waarover heeft u een vraag?

Pakket aanvragen

Bekijk de opties. Vragen? Onze adviseurs helpen u graag.

Mijn vermelding

De databank beheert de vermelding van zorgaanbieders. Zij kunnen u helpen bij wijzigingen.

U kunt zelf een locatie toevoegen

Mijn waarderingen

Ons redactieteam controleert of de waarderingen voldoen aan onze gedragsregels. Ook helpen zij u met uw vragen, opmerkingen en suggesties.

Meer artikelen over "Het wat en hoe van geverifieerd meten":

Wat is geverifieerd meten en hoe werkt het?

Wat is geverifieerd meten en hoe werkt het?

Het groene vinkje draagt bij aan de betrouwbaarheid van ZorgkaartNederland.

Link naar artikel
Wat levert geverifieerd meten mij op?

Wat levert geverifieerd meten mij op?

Geverifieerd meten voor meer waarderingen en meer betrouwbaarheid.

Link naar artikel
Alles over "Het wat en hoe van geverifieerd meten"