Naar de navigatie Naar de inhoud
Helpcentrum Helpcentrum

Ontdek ZorgkaartNederland

Inhoud en afkomst van waarderingen

Redactie

Het team van ZorgkaartNederland zorgt voor een veilig platform voor patiënten en zorgverleners. Een onafhankelijke redactie controleert alle waarderingen voordat ze online worden geplaatst. Het redactieteam controleert of een waardering aan de gedragscode voldoet, en ze proberen oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Wetgeving en neprecensies

Het zelf plaatsen van oneigenlijke waarderingen (neprecensies) en de opdracht geven voor het plaatsen van oneigenlijke waarderingen is verboden. Het is ook niet toegestaan om de ervaringen van patiënten te sturen op toon, strekking of inhoud of om selectief patiënten/cliënten uit te nodigen een ervaring te delen. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wat wel en niet mag.

De ACM kan boetes uitdelen aan organisaties die zich niet aan de richtlijnen van de ACM houden.
 

Oneigenlijk gebruik

Wat is een oneigenlijke waardering?

De redactie toetst elke ingezonden waardering aan de gedragscode. Maar, de redactie controleert ook op oneigenlijk gebruik. Dit wordt gedaan om misbruik te voorkomen en om de website zo betrouwbaar mogelijk te houden.

De redactie let streng op onderstaande punten:

1. Pogingen door of namens een zorgaanbieder (persoon of instelling) om eigen reputatie te versterken door:

 • Zelf een waardering te schrijven over de eigen instelling/praktijk.
 • Zelf een waardering te plaatsen namens een patiënt/cliënt.
 • Op andere wijze ontvangen feedback zelfstandig te plaatsen als waardering tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de redactie van ZorgkaartNederland.
 • Druk uit te oefenen op patiënten/cliënten om negatieve waarderingen te laten verwijderen.
 • Het inhuren van een derde partij om valse waarderingen in te dienen.
  Zich uit te geven voor iemand anders op wat voor manier dan ook.

2. Pogingen om een zorgaanbieder te beschadigen door stelselmatig oneigenlijke (negatieve) waarderingen te plaatsen.

3. Pogingen van een patiënt om herhaaldelijk een zorgaanbieder in positief/negatief daglicht te stellen. 

Hoe worden oneigenlijke waarderingen ontdekt?

Slimme technologie helpt de redactie: door experts ontwikkelde scripts sporen onregelmatigheden op, en voorkomen de plaatsing van verdachte waarderingen. Ook na plaatsing wordt er getoetst op verdachte patronen en kunnen waarderingen nog handmatig worden verwijderd. Daarnaast helpen ook trouwe bezoekers ons door te wijzen op onregelmatigheden. 

Wat gebeurt er als er oneigenlijk gebruik wordt vastgesteld?

Bij het vermoeden van een oneigenlijke waardering worden direct de volgende maatregelen genomen: 

 • De waarderingen worden offline gehaald.
 • Een redactioneel onderzoek wordt gestart en controles worden opnieuw uitgevoerd.
 • Indien nodig wordt er contact opgenomen met de inzender.
 • Oneigenlijke waarderingen worden verwijderd.
 • De inzender of zorgaanbieder wordt hiervan op de hoogte gesteld.

In geval van specifiek, gericht en opzettelijk misbruik of misbruik op grote schaal, behoudt ZorgkaartNederland zich het recht voor om dit te melden bij de desbetreffende brancheorganisatie, IGJ en/of ACM. Bij herhaaldelijk geconstateerd misbruik kan ook worden overgaan op het plaatsen van een waarschuwing bij de desbetreffende zorgorganisatie. 

Wanneer wordt een waardering verwijderd?

Soms wordt een waardering verwijderd. Daar kunnen een aantal redenen voor zijn:

 • Een waardering blijkt oneigenlijk te zijn.
 • De schrijver van de waardering heeft gevraagd of de waardering verwijderd kan worden.
 • Een waardering kan na onderzoek van de redactie niet (meer) voldoen aan de gedragscode.

Tijdelijke blokkade

Soms worden waarderingen van een zorgaanbieder tijdelijk geblokkeerd, bijvoorbeeld omdat er vermoeden van oneigenlijk gebruik is. De redactie doet dan onderzoek naar deze waarderingen. Het kan ook zijn dat een zorgaanbieder extra gecontroleerd wordt, en dat een nieuw onderzoek gestart wordt als er weer nieuwe waarderingen worden ingestuurd.

 

Vragen of advies?

Het ZorgkaartNederland team helpt u graag verder. Waarover heeft u een vraag?

Pakket aanvragen

Bekijk de opties. Vragen? Onze adviseurs helpen u graag.

Mijn vermelding

De databank beheert de vermelding van zorgaanbieders. Zij kunnen u helpen bij wijzigingen.

U kunt zelf een locatie toevoegen

Mijn waarderingen

Ons redactieteam controleert of de waarderingen voldoen aan onze gedragsregels. Ook helpen zij u met uw vragen, opmerkingen en suggesties.

Meer artikelen over "Hoe werken wij?":

Beleid oneigenlijke waarderingen

Beleid oneigenlijke waarderingen

De redactie van ZorgkaartNederland controleert streng op oneigenlijk gebruik.

Link naar artikel
Een veilige omgeving

Een veilige omgeving

ZorgkaartNederland wil een veilige omgeving zijn voor patiënt én zorgverlener.

Link naar artikel
Gedragscode

Gedragscode

De redactie hanteert een gedragscode waaraan alle waarderingen moeten voldoen.

Link naar artikel
Alles over "Hoe werken wij?"