Patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker

Logo Mediquest

Wat mag u verwachten van een ziekenhuis? En wat zijn de verschillen tussen ziekenhuizen? Dit kan per aandoening anders zijn. Deze patiëntenwijzer is bedoeld als hulpmiddel voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker.

In deze patiëntenwijzer geven patiëntenorganisaties informatie over de kwaliteit van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Daardoor komt u te weten wat u mag verwachten van een ziekenhuis bij de behandeling van bloed- en lymfeklierkanker. De patiëntenwijzer geeft ook aan welke ziekenhuizen voldoen aan de ‘minimale voorwaarden voor goede zorg’ die de patiëntenorganisaties hebben opgesteld. U kunt deze informatie gebruiken om een ziekenhuis te kiezen.


Start vergelijkingshulp


De Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker is ontwikkeld door de Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten, LymfklierkankerVereniging Nederland, de Stichting Contactgroep Leukemie en de Contactgroep Stamceltransplantaties, met ondersteuning van patiëntenbeweging Levenmetkanker en onderzoeksbureau MediQuest.

Partners van ZorgkaartNederland