Thuiszorg en wijkverpleging

Thuiszorg is zorg en ondersteuning die bij u thuis wordt geboden door een zorgorganisatie.
Voor als u niet meer alles zelf kunt. Voor kortere of langere tijd kunt u gebruik maken van zorg thuis.

 

Thuiszorgmedewerkers zijn als geen ander thuis ‘achter de voordeuren’ van cliënten. Zij zijn specialist in preventie, signalering, verpleging & verzorging, palliatieve zorg, mantelzorgondersteuning, dagopvang en respijtzorg.

Bij zorgorganisaties zijn vaak wijkverpleegkundigen in dienst. In de wijkteams zijn zij de schakel tussen de cliënt, mantelzorgers en familie en de verschillende zorg- en welzijn professionals, zoals de huisarts.
Doordat de wijkverpleging mensen helpt om langer zelfstandig te blijven – al dan niet samen met mantelzorgers en vrijwilligers –, zorgt ze ervoor dat mensen minder of pas later een beroep doen op intensievere zorg.

Ouderenzorg in Nederland

Aan ruim 800.000 ouderen wordt individuele zorg en aandacht verleend door ongeveer 430.000 professionals. De ouderenzorg die zij bieden, kan bestaan uit hulp bij aankleden en huishoudelijke hulp tot en met bijvoorbeeld wondverzorging en 24-uurszorg voor mensen met ernstige vormen van dementie.

Uitgelicht

Actueel

 • Kwetsbare ouderen

  Mijn buurman overleed vorige maand op 93-jarige leeftijd in een verpleeghuis. Vorig jaar stond hij nog op de ladder takken af te zagen. Meer dan 60 jaar woonde hij in zijn huis. De laatste 30 jaar in zijn eentje, na het overlijden van zijn vrouw. Hij fietste door het dorp, deed zijn boodschappen, was soms een paar dagen weg (dan bleek hij in het ziekenhuis te liggen) en bonsde elk jaar met Sinterklaas op onze ramen waarna er een fles wijn op de stoep stond.
 • Ervaringen van de cliënt maken de thuiszorg beter

  Hoe kunnen we de mening van cliënten gebruiken om de thuiszorg beter te maken? Dat is de vraag die Patientenfederatie Nederland en vijftien thuiszorgorganisaties zich in 2015 en 2016 stelden. Doel was om cliëntervaringen te gebruiken bij kwaliteitsverbetering.
 • E-Zin & Zorg

  Het online informatie- en inspiratiemagazine E-Zin & Zorg laat de mooie verhalen uit de zorg zien met boeiende films, verrassende foto's en inspirerende interviews.
 • Een bakkie en een babbel

  Het viel mij en mijn collega's steeds meer op dat er een toenemend aantal cliënten moeite had met het bereiden van een (warme) maaltijd. Helaas blijken een aantal van deze cliënten wegens fysieke ongemakken ook niet erg ver buiten de deur te kunnen komen zonder hulp. Hierdoor kunnen zij niet aansluiten bij georganiseerde projecten of in het restaurant van een zorgcentrum voor het nuttigen van een maaltijd. Omdat een aantal cliënten met dit probleem in dezelfde straat woont, heb ik een signaal afgegeven aan het wijkteam met als doel te kijken welke mogelijkheden er zijn.
 • Veel misverstanden over Nederlandse zorg

  Het Nederlandse zorgstelsel is soms ingewikkeld. Zodoende zijn er veel misverstanden over de zorg, blijkt uit de meldactie ‘Feiten en Fabels’ van de Patiëntenfederatie Nederland.