Patiëntenwijzer bloed- en lymfeklierkanker

logo

Wat mag u verwachten van een ziekenhuis? En wat zijn de verschillen tussen ziekenhuizen? Dit kan per aandoening anders zijn. Deze patiëntenwijzer is bedoeld als hulpmiddel voor mensen met bloed- of lymfeklierkanker.

In deze patiëntenwijzer geven patiëntenorganisaties informatie over de kwaliteit van de zorg in Nederlandse ziekenhuizen. Daardoor komt u te weten wat u mag verwachten van een ziekenhuis bij de behandeling van bloed- en lymfeklierkanker. De patiëntenwijzer geeft ook aan welke ziekenhuizen voldoen aan de ‘minimale voorwaarden voor goede zorg’ die de patiëntenorganisaties hebben opgesteld. U kunt deze informatie gebruiken om een ziekenhuis te kiezen.


Start vergelijkingshulp


De Patiëntenwijzer bloed- en lymfklierkanker is ontwikkeld door de Contactgroep Myeloom en Waldenström Patiënten, LymfklierkankerVereniging Nederland, de Stichting Contactgroep Leukemie en de Contactgroep Stamceltransplantaties, met ondersteuning van patiëntenbeweging Levenmetkanker en onderzoeksbureau MediQuest.