Naar de navigatie Naar de inhoud

Oosterlengte, wijkverpleging

Thuiszorg

8
.8
Adres
Zeefbaan 2 9672 BN Winschoten
Telefoon
0597-471700
Locatie
Deze locatie is onderdeel van Oosterlengte

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier


Deel dit profiel met anderen

Profiel

Profielfoto Oosterlengte, wijkverpleging  - Winschoten
Thuiszorg Wijkverpleging  Thuiszorg Oosterlengte is onderdeel van zorggroep Oosterlengte en is actief in de gemeenten Oldambt, Pekela en Bellingwedde. Thuiszorg Oosterlengte biedt thuiszorg in de vorm van  wijkverpleging. Oosterlengte wil u zorg bieden in de omgeving waar u zich thuis voelt en waarbij u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven ervaart. Dit betekent dat we uw behoeften als uitgangspunt nemen voor onze zorgverlening. Er wordt daarom, met u, een persoonlijk zorgleefplan gemaakt. Mocht u na verloop van tijd een andere vorm van zorgverlening nodig hebben, dan kunt u deze waarschijnlijk ook van Oosterlengte blijven ontvangen. Oosterlengte staat open voor iedereen. We bieden ruimte aan alle levensbeschouwingen.   Kwaliteit staat voorop Oosterlengte voldoet aan de landelijke kwaliteitsnormen voor zowel thuiszorg, verzorging als verpleging.   Thuiszorg in de praktijk U krijgt thuiszorg van Oosterlengte. Wat moet er gebeuren als u meer of minder zorg nodig heeft? Wanneer wordt de thuiszorg beëindigd? Hieronder wordt uitgelegd hoe het in zijn werk gaat.Als u vragen heeft kunt u altijd terecht bij één van onze medewerkers.   Start en uitvoering van de zorgverlening Om toegang te krijgen tot zorg heeft u een indicatie nodig. Hiervoor komt de wijkverpleegkundige bij u langs voor een gesprek. De wijkverpleegkundige beoordeelt in dat gesprek óf en zo ja welke zorg u nodig heeft. Bij de start van de zorgverlening stelt de wijkverpleegkundige een zorgplan met u op. Hierin staat welke zorg u krijgt op welk moment van de dag. Ook de doelstelling van de zorgverlening staat daarin vermeld. Om de zorg daadwerkelijk te starten ondertekent u een zorgovereenkomst. In de zorgovereenkomst is vastgelegd dat Oosterlengte u kwalitatief goede zorg verleent. Afspraken in het zorgplan zijn integraal onderdeel van de zorgovereenkomst.   De zorgmap De medewerkers maken gebruik van een zorgmap. In de zorgmap staat alle informatie die voor een goede zorgverlening belangrijk is. U of uw familie kunnen ook gebruikmaken van de zorgmap.Zo weten alle medewerkers wat er moet gebeuren om u goede zorg te bieden en blijft iedereen op de hoogte van uw situatie. De wijkverpleegkundige zal de zorgmap met u bespreken. De zorgmap blijft eigendom van Oosterlengte en wordt aan het einde van de zorgperiode weer opgehaald.   Automatische urenregistratie De tijd die de medewerkers bij u aan het werk zijn wordt automatisch bijgehouden. U ontvangt hiervoor een pasje en de medewerkers hebben een telefoon die uw pasje scant bij binnenkomst en vertrek. Op het pasje en de telefoon staan geen persoonlijke gegevens. Het pasje blijft eigendom van Oosterlengte en wordt aan het einde van de zorgperiode weer opgehaald.   Wijziging van de zorgverlening Wanneer u meer of minder zorg nodig heeft kunt u dit kenbaar maken aan de wijkverpleegkundige.   Eigen bijdrage Voor de wijkverpleegkundige zorg betaalt u geen eigen bijdrage. Deze zorg wordt bekostigd door uw zorgverzekering (er geldt geen eigen risico) Heeft u een indicatie voor verblijf via de Wet Langdurige Zorg (WLZ), dan betaalt u wél een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt geïnd via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Het CAK is gratis bereikbaar via het telefoonnummer 0800-1925.   Wat kunt u van ons verwachten? Thuiszorg Oosterlengte wil u graag de zorg geven die bij u past. Hierbij hanteren wij onderstaande uitgangspunten.   Beroepsgeheim Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Dit betekent dat ze niet met anderen over u mogen praten. Wij verzoeken u om de verzorgenden niet in verlegenheid te brengen door over collega’s of andere mensen te praten. Wij vragen telkens vooraf uw toestemming als wij het nodig vinden om met andere hulpverleners zoals de huisarts te overleggen.   Hygiëne Oosterlengte hanteert de landelijke hygiënerichtlijnen. De medewerkers werken bij meerdere cliënten. Wij vragen u om er voor te zorgen dat er een zeeppompje en een schone handdoek aanwezig zijn. De medewerkers kunnen hun handen dan goed wassen, zodat infectieoverdracht zoveel mogelijk wordt voorkomen.   Privacy Oosterlengte registreert gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de zorgverlening.Uw persoonlijke gegevens staan in het zorgplan, in een digitaal dossier. In uw zorgmap vindt u daarvan een uitdraai. Uw persoonlijke gegevens zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij u daar nadrukkelijk toestemming voor geeft. In de zorgovereenkomst stemt u wel toe met het uitwisselen van gegevens ten behoeve van de directe zorgverlening aan u.   Schade In elk huishouden kan iets stuk gaan. Dat kan ook de medewerkers van Oosterlengte overkomen. De WA-verzekering die wij voor onze werknemers hebben afgesloten, vergoedt de schade. U heeft echter in alle gevallen een eigen risico per schadegeval. De schade die veroorzaakt is door een medewerker moet duidelijk aantoonbaar zijn. De vergoeding is onder andere afhankelijk van de leeftijd van het artikel. De nieuwwaarde wordt niet altijd vergoed. Schade door slijtage wordt niet vergoed.Als de medewerker schade heeft veroorzaakt, vragen we van u dit binnen 24 uur te melden aan het hoofd thuiszorg en de goederen als bewijsstuk te bewaren. Om schade te voorkomen is het verstandig om de medewerkers uit te leggen hoe uw huishoudelijke apparatuur werkt. Als uw apparatuur niet in orde is, zijn de medewerkers en Oosterlengte niet aansprakelijk voor de schade.   Wat vragen wij van u? Nu u thuiszorg krijgt verandert er wellicht heel wat voor u. U krijgt te maken met meerdere zorgverleners. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen vragen wij u om u aan een aantal “spelregels” te houden.   Afmelding van zorg Het kan voorkomen dat u voor kortere of langere tijd afwezig bent en geen hulp nodig heeft. Wilt u dit zo snel mogelijk doorgeven aan de medewerker of via het algemene thuiszorgnummer 0597-452800.   Sleutelformulier Mocht u niet meer zelf in staat zijn uw deur te openen, dan kunt u gebruik maken van een sleutelkluis. Wij noemen dit een clavisio. Nadere informatie hierover kunt u vragen aan de verzorgenden.   Cadeaus, geld en goederen De medewerkers mogen geen cadeaus, erfenissen of legaten accepteren van cliënten of ex-cliënten. Wij verzoeken u om hen niet in moeilijkheden te brengen door cadeaus, geld of goederen aan te bieden.   Zelf financiën regelen Mocht u moeite hebben met het regelen van uw financiën, dan verzoeken we u om daar binnen uw familie- en kennissenkring een oplossing voor te zoeken. De medewerkers zijn hiertoe niet bevoegd. Als het u niet lukt, om iemand hiervoor bereid te vinden, dan kunt u altijd contact opnemen met de WMO van uw gemeente.   Arbeidsomstandigheden De persoonlijke veiligheid en / of vrijheid van de medewerkers mag niet in gevaar worden gebracht. Daarom stellen we eisen aan de omstandigheden waaronder onze medewerkers werken. Dit zijn eisen op het gebied van veiligheid, hygiëne, lichamelijke belasting, werkomgeving, hulpmiddelen en bejegening. De medewerkers handelen volgens de richtlijnen van Thuiszorg Oosterlengte.   Uw mening is belangrijk voor ons Om u goede zorg te kunnen geven moeten we weten wat u nodig heeft. Kortom, uw mening is erg belangrijk. Als u een wens of een klacht heeft of ergens over wilt praten, dan is het belangrijk dat wij dat ook weten! Laat uw mening daarom horen. Dat kan op verschillende manieren. Hieronder vindt u een aantal manieren waarop Oosterlengte probeert te weten te komen wat uw mening over onze zorgverlening is.   Evaluatie Minimaal tweemaal per jaar wordt de zorgverlening geëvalueerd. De wijkverpleegkundige evalueert de zorgverlening met u. Daarnaast houdt Thuiszorg Oosterlengte een enquête onder een aantal cliënten. Hierin wordt gevraagd naar uw ervaringen met de zorgverlening. Als u een enquête krijgt toegestuurd hopen we dat u de enquête wilt invullen en terugsturen naar Oosterlengte. Oosterlengte blijft op deze manier goed op de hoogte van uw mening over de zorgverlening. Op deze manier kunnen we de zorgverlening steeds verbeteren.   Cliëntenraad Om de medezeggenschap van cliënten te waarborgen hebben wij een cliëntenraad. De cliëntenraad praat en beslist mee bij alle zaken die voor alle cliënten van belang zijn. Op deze manier kunt u als cliënt invloed uitoefenen op het beleid van Thuiszorg Oosterlengte. Wilt u meer informatie over de cliëntenraad dan kunt u contact opnemen met: Ondersteuner CliëntenradenPostbus 1609670 AD Winschotentel.: 0597-452800e-mail: clientenraad@oosterlengte.nl   Niet tevreden? Thuiszorg Oosterlengte staat borg voor goede ketenzorg. Wij proberen dan ook om zo zorgvuldig mogelijk te zijn in onze zorgverlening. Toch kan het zijn dat u niet tevreden bent over onze zorgverlening, bejegening of dienstverlening. Meestal is het al voldoende als u een gesprek heeft met de desbetreffende medewerker of het hoofd thuiszorg. Als er op deze manier geen oplossing wordt gevonden, kunt u terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris van Oosterlengte. In de zorgmap zit een folder, waarin we de Klachtenregeling Cliënten Oosterlengte beschrijven. Extra formulieren kunt u krijgen bij het hoofd of de medewerkers.   Beëindiging van de zorgverlening De zorgverlening aan u kan om verschillende redenen worden stopgezet: Het doel van de zorgverlening is behaald U wilt zelf dat de zorgverlening stopt De vertrouwensrelatie tussen u en de medewerkers is onherstelbaar verstoord waardoor zij u niet meer de zorg kunnen geven die u nodig heeft Onze medewerkers kunnen niet meer op een verantwoorde manier de zorg verlenen (bijvoorbeeld omdat hulpmiddelen niet toereikend zijn) U houdt zich niet aan de gemaakte afspraken of u wilt geen, naar ons inzicht noodzakelijke, afspraken maken. Algemene informatie over Thuiszorg Oosterlengte Hoe zijn we bereikbaar? Oosterlengte is 24 uur per dag bereikbaar tegen lokaal tarief. De kantoortijden zijn van 08.30 tot 17.00 uur. Buiten de kantoortijden wordt u automatisch doorgeschakeld naar de Communicatiecentrale.   Het Hoofdkantoor van Oosterlengte is gevestigd aan de Zeefbaan 29672 BN WinschotenTelefoon: 0597 - 452800E-mail: thuiszorg@oosterlengte.nl Postadres: Postbus 160, 9670 AD Winschoten   Andere internetsites: Algemene informatie over zorg en wijkverpleging van de overheid "Hoe verandert mijn zorg?" www.hoeverandertmijnzorg.nl Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten www.cak-bz.nl    Thuiszorgposten Oosterlengte   Winschoten Thuiszorgpost Emmastraat Emmastraat 3 9671 AP Winschoten Pekela Thuiszorgpost Pekela Het Dokhuis Raadhuislaan 47 9665 JA Oude Pekela Bellingwedde Thuiszorgpost Bellingwedde Huisartsenpraktijk Bellingwolde Hoofdweg 109 9695 AD Bellingwolde Thuiszorgpost Wedde Wedderhöfte 7 9698 AW Wedde Thuiszorgpost Blijham Huisartsenpraktijk Blijham Raadhuisstraat 28 9697 PR Blijham Reiderland Thuiszorgpost Reiderland Gezondheidscentrum Bospad 2 9684 AW Finsterwolde ’t Kloktorentje Voorstraat 30 9693 EH Bad Nieuweschans Scheemda Thuiszorgpost Scheemda Stationsstraat 15 9697 EA Scheemda   Lees meer

Waarderingen

Gemiddeld waarderingscijfer per jaar

2021
9
.1
16 waarderingen
2020
8
.7
50 waarderingen
2019
8
.8
34 waarderingen
2018
8
.0
4 waarderingen
2017
8
.5
7 waarderingen

Waarderingen

23 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Zeer goede zorg. Vriendelijke personeel. Denkt mee met de cliënt.

9
.1
Lees meer
22 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Dat de dames en heren die mij verzorgd hebben goed bezig met hun werk en dat leuke gesprekken gevoerd hebben. Ik zeg ga zo door.

9
.0
Lees meer
15 juli 2021 - Goedgekeurd door de redactie

Oosterlengte wijkverpleging heeft, onder regie van de huisarts, gedurende een periode van een week zorg verleend. Dit in de situatie van palliatieve sedatie van mijn vrouw. De manier waarop deze...

8
.7
Lees meer

Bekijk alle waarderingen

  • Klachten over uw behandeling?

  • Lees hier hoe u uw klacht kunt melden.

    Meld klacht