Naar de navigatie Naar de inhoud

MeanderGroep, Expertisecentrum Lückerheide

Verpleeghuis en verzorgingshuis

7
.9
Adres
Sint Pieterstraat 145 6463 CS Kerkrade
Telefoon
045-5456944
Locatie
Deze locatie is onderdeel van MeanderGroep Woon- en Zorgcentra

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier


Deel dit profiel met anderen

Profiel van MeanderGroep, Expertisecentrum Lückerheide

Profielfoto MeanderGroep, Expertisecentrum Lückerheide  - Kerkrade

Expertisecentrum Lückerheide n Kerkrade is gespecialiseerd in de opvang van mensen met dementie en andere groepen die speciale zorg vragen. 

Uitgangspunt van de zorgverlening is dat de wensen en de leefstijl van de individuele bewoners voorop staan.

De zorg die wordt verleend is zoveel mogelijk ‘belevingsgericht’. Veiligheid, vertrouwen en acceptatie zijn hierbij essentieel. 

Om een persoonlijke levenssfeer te kunnen creëren wordt gestreefd naar kleinschalige leefgemeenschappen van 7 tot maximaal 10 bewoners.

Hierdoor is het ook goed mogelijk om familie en andere naasten nauw te betrekken bij zaken die voor de bewoner van belang zijn. 

Expertisecentrum Lückerheide richt zich meer en meer op doelgroepen die speciale zorg vragen, bijvoorbeeld mensen met het Korsakov-syndroom of met psychiatrische problematiek; (jonge) mensen met dementie en mensen met een visuele en/of auditieve handicap.

Zorgprofiel

Om te komen wonen bij MeanderGroep heeft u een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Het CIZ beoordeelt of iemand recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg. Als u een indicatie ontvangt staat hier een omschrijving op van uw zorg. Dit heet een zorgprofiel ook wel bekend als zorgzwaartepakket.

Binnen expertisecetrum Lückerheide kunnen mensen met zorgprofiel (zorgzwaartepakket) VV 5, 7, 8, 9b en 10 komen wonen. In dit overzicht vindt u de omschrijving van uw zorgprofiel