Naar de navigatie Naar de inhoud

Opella Verpleeghuis Metje

Verpleeghuis en verzorgingshuis

8
.4
Adres
Smachtenburgerhof 3 6732 CD Harskamp
Telefoon
0318-752222
Locatie
Deze locatie is onderdeel van Opella

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier


Deel dit profiel met anderen

Profiel van Opella Verpleeghuis Metje

U wilt uw eigen leven leiden. Opella ondersteunt met vakkennis en vanuit het hart. Dit doen we vanuit het evangelie van Jezus Christus, dat ons inspireert om er te zijn voor ieder mens. Opella werkt in de gemeenten Ede, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal en Wageningen.

Metje

Als u vanwege dementie niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, biedt Metje kleinschalig wonen in huiselijke sfeer en 24-uurszorg. Met een kleine groep voert u een zo normaal mogelijk huishouden. U krijgt begeleiding van een klein en vast team medewerkers.

Metje biedt u intensieve zorg en begeleiding in drie huisjes. Behandeling en activiteiten sluiten aan bij uw behoeften en gewoonten. U kunt bijvoorbeeld samen zingen en bewegen en samen kleine huishoudelijke taken doen. Een eerstverantwoordelijke woonbegeleider is het vaste aanspreekpunt voor u en uw familie of naasten.

In het gebouw is ook een wijkservicecentrum. Op de eerste etage zijn 10 appartementen voor zelfstandig wonen met thuiszorg.

 

Kleinschalig wonen

Veilig en verzorgd wonen voor mensen met dementie is mogelijk in Metje aan de Smachtenburgerhof 3, 25 en 27 in Harskamp. U heeft een eigen kamer en u deelt een huiskamer met maximaal zeven anderen. In de drie kleinschalige woningen die grenzen aan een afgesloten binnentuin is 24 uur per dag zorg aanwezig.

Er is verzorging, verpleging en behandeling gespecialiseerd in ouderen en chronisch zieken. U kunt een beroep doen op de fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist.

 

Familieparticipatie

Wij vragen uw familie om bij u betrokken te blijven zoals ze dat deden voordat u bij Opella kwam wonen. Kwamen uw naasten bijvoorbeeld wekelijks uw kapsel verzorgen? Zorgden zij op zaterdag voor de maaltijd? Deze gewoontes kunnen voortgezet worden. Voor u zijn deze vaste activiteiten en bekende gezichten vaak prettig. Het geeft houvast en houdt sociale contacten in stand, die wij als professionals niet kunnen en willen vervangen.

Wij beschouwen onze woonlocatie als de woning van de bewoner. Dit betekent dat familie vrij is om in de eigen kamer en de gemeenschappelijke ruimtes te doen wat nodig is. Zoals ze dat ook zouden doen bij iemand die zelfstandig thuis woont. Denk bijvoorbeeld aan koffie zetten, de vaatwasser uitruimen of een spelletje doen.

Meer informatie over familieparticipatie, de Thuisraad en Cliëntenraad van Opella leest u in de folder ‘Prettig leven doen we samen’.

 

Contact maken

Contact maken en onderhouden is een belangrijk onderdeel van uw begeleiding. Intensief contact met familie en uw sociale netwerk is daarbij ook erg belangrijk. Hierbij maken wij gebruik van bijvoorbeeld de iPad en mobiele telefoons. 

 

Activiteiten

Geregeld zijn er activiteiten in Metje. Met de activiteiten sluiten we aan bij uw interesses en behoeften. U kunt onder begeleiding deelnemen aan activiteiten als gezamenlijk koffie drinken en een wandeling maken. Maar u kunt ook samen de maaltijd bereiden, een spel doen of een praatje maken. Er zijn thema-activiteiten en u kunt meedoen met bewegen voor ouderen en zingen.

 

Zorg en ondersteuning

U krijgt ondersteuning bij activiteiten die u niet meer helemaal zelfstandig kunt uitvoeren. Denk aan opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken. Opella mijdt het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen zoveel mogelijk. Wel zorgen wij voor een veilige en beschutte woonomgeving.

 

Bekijk hier de 360° foto van Metje

 

Persoonlijk ondersteuningsplan

De medewerkers van Metje werken samen met een team van verschillende disciplines. Dit team bestaat uit een arts, een psycholoog, een maatschappelijk werker en een fysiotherapeut. Wanneer nodig wordt dit multidisciplinair team aangevuld met andere deskundigen.
Samen met uw eerst verantwoordelijke woonbegeleider en eventueel uw wettelijke vertegenwoordiger stelt het team een persoonlijk ondersteuningsplan op. Uitgangspunt is dat u zo veilig en rustig mogelijk woont.