Waardering van Stichting tanteLouise, Centrum voor geriatrische revalidatie - Bergen op Zoom op 8 mei 2018

  • 5
  • 4
  • 6
  • 6
  • 5
  • 6

Gemiddeld cijfer

5.3
  • Beroerte

Toelichting

Mijn ervaring is dat In het algemeen de behandeling gebaseerd op veronderstellingen en niet op basis van geobserveerde waarnemingen. Tijdens de intake werd mij gemeld dat na een korte observatieperiode a.d.h.v. een behandelingsplan de revalidatie werd opgestart. Na 12 dagen werd mij de ontslagdatum al bekend gemaakt, een voortgangsgesprek had nog niet plaatsgevonden! De ergotherapeut deed deze mededeling zonder dat de behandeld arts, psycholoog  mij gezien hadden. Tijdens het voortgangsgesprek bleek de arts nauwelijks op de hoogte te zijn van de resultaten en observaties door behandelaars tijdens mijn revalidatie. Binnen een tijdsbestek van één week ben ik 2 x op proefverlof geweest, een door mij en mijn zoon ingevuld verslag hiervan is nooit met ons geëvalueerd. De ergotherapeut is niet bij mij thuis geweest om de situatie te beoordelen om noodzakelijke aanpassingen te adviseren. Dit vond hij niet nodig! Op verzoek van mijn zoon heeft hij a.d.h.v. foto's van het interieur een advies gegeven. Pas na uitdrukkelijk verzoek van mijn zoons kant, is een indicatie voor thuiszorg opgesteld. Na het proefverlof + overnachting is daar op verzoek van mijn zoon, begeleiding voor het innemen van medicatie aan toegevoegd. Drie dagen na het laatste proefverlof ben ik ontslagen uit de revalidatie, hierdoor was het adequaat  organiseren van thuiszorg en huishoudelijk hulp onmogelijk. Aanpassingen in mijn woning waren door tijdgebrek nog niet gerealiseerd. Tot slot de (vrij)dag van ontslag: Ik had van de instelling voor 1 1/2 dag medicatie meegekregen. Er was toegezegd dat mijn apotheek hierna de medicatie  "op rol"  zou gaan leveren, omdat ik niet instaat ben mijn medicatie veilig en zelfstandig in te nemen. Doordat de apotheek niet op tijd op de hoogte was van het leveren op rol, had ik na 1 1/2 dagen geen medicatie meer. We hebben het zelf moeten oplossen. Ook voor de verbandmiddelen t.b.v. mijn ontstane incontinentie was bij ontslag niets geregeld. Ik begrijp dat bezuinigingen in de zorg invloed kan hebben op de kwaliteit hiervan, maar door een goed organisatie binnen deze instelling kan er veel verbeterd worden! Wat volgens mij beter kan:Interne communicatie tussen verzorgende en behandelaars verbeteren. Men informeert elkaar niet voldoende op basis van observaties van de cliënt tijdens het revalidatietraject, hierdoor wordt onvoldoende duidelijk wat de cliënt daadwerkelijk wel en niet kan. Een ontslagdatum pas bekend maken als de resultaten van het  revalidatietraject geëvalueerd zijn. ( opstellen behandelingsplan, revalideren, voorgangsgesprek, proefverlof plannen in overleg met familie, evalueren proefverlof, eventueel voorzetten revalidatie, cliënt en familie adviseren en ondersteunen bij terugkeer naar huis, ontslag datum plannen als eventuele aanpassingen in de woning en thuiszorg, medicatie zijn gerealiseerd vóórdat de cliënt naar huis gaat. Ik hoop dat de kritische opmerking van mij en mij zoon een positieve bijdrage kunnen leveren aan het professionaliseren van de zorg bij Tante Louise.

De redactie kan een waardering niet op waarheid controleren. Een waardering is de persoonlijke mening van de inzender.

Reageren en contact opnemen

Bent u deze zorgaanbieder of werkt u voor Stichting tanteLouise, Centrum voor geriatrische revalidatie? Dan kunt u reageren op deze waardering of een verzoek tot contact met de inzender indienen via de pakkethouderomgeving.

Partners van ZorgkaartNederland