Naar de navigatie Naar de inhoud

Stichting Bethanië

Verpleeghuis en verzorgingshuis

8
.6
Adres
Platteelhof 3 6711 JK Ede
Telefoon
0318-689999

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier


Deel dit profiel met anderen

Profiel van Stichting Bethanië

Wat is onze visie?

De medewerkers dragen bij aan de doelstelling van Bethanië door het ondersteunen en versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen, vanuit een protestants-christelijke identiteit. Er is sprake van een wederkerige relatie tussen cliënten en medewerkers in gezamenlijke afhankelijkheid van onze Schepper. Vanuit de Bijbelse opdracht tot naastenliefde, wordt zorg verleend aan alle zorgvragers, ongeacht ras, geslacht, geloofsovertuiging of geaardheid. Wij kennen onze cliënten, komen tegemoet aan wat voor hen belangrijk is en gaan een langdurige vertrouwensband met hen aan. De cliënt zelf bepaalt vanuit zijn of haar eigen opvattingen over een goed leven waarbij hij of zij zich prettig en veilig voelt. Om hier concreet invulling aan te geven wordt afgestemd  wat de cliënt zelf kan, waarbij mantelzorgers en vrijwilligers kunnen ondersteunen en waarin de professionele medewerker meerwaarde biedt. Niet langer bepalen systemen of onze traditionele gezondheidszorg-ogen wat een goed leven is voor de cliënt. Dit vergt een omslag van denken en handelen van cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers.

 

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorglocaties?

Onze missie is: Bethanië wil blijvend invulling geven aan haar op protestants christelijke identiteit gebaseerde visie zodat zij voor oudere zorgvragers een betrouwbare zorgaanbieder in Ede blijft. Al jarenlang kiezen veel ouderen juist voor Bethanië vanwege deze identiteit en voelen ze zich in deze sfeer thuis. Echter, dit sluit anderen beslist niet uit! Juist vanuit deze identiteit weten we ons verbonden met andere protestants christelijke kerkgenootschappen en willen we ook hun leden graag een onderdak bieden. Dit houdt echter wel in dat een ieder die een beroep op ons doet, onze identiteit respecteert.

Daarnaast Bethanië gelegen nabij het centrum in een rustige en bosrijke omgeving.

  • Nieuwe zorgaanbieder?

  • Nog niet op deze site? Meld u nu aan!

    Aanmelden