7.9

WZH Revalidatie

Geriatrische revalidatiezorg

Adres Gravin Juliana van Stolberglaan 1
2263 AA Leidschendam
Telefoon 070-7561600
Locatie Deze locatie is onderdeel van WoonZorgcentra Haaglanden
Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier

Profiel van WZH Revalidatie

Geriatrische revalidatie is een kortdurende revalidatie na een operatie of behandeling in het ziekenhuis. Bij WZH Revalidatie staat een specialistisch behandelteam voor u klaar om samen met u aan de slag te gaan. We hebben een gezamenlijk doel: uw terugkeer naar huis met eventueel, daar waar nodig, ondersteuning. Mensen uit uw directe omgeving worden nauw bij de revalidatie betrokken. Het behandelteam stelt, in samenspraak met u, voor u haalbare revalidatiedoelen op. Tijdens uw opnameperiode gaat u hiermee zelf actief aan de slag. Uw behandelteam houdt uw vooruitgang in de gaten en zo nodig stellen we in overleg uw revalidatiedoelen bij.

Alles is revalidatie
Van ieder moment van de dag maken we een revalidatiemoment. U wordt tijdens allerlei dagelijkse situaties gestimuleerd om datgene te oefenen wat nodig is om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Wij noemen dat het therapeutisch klimaat. Uw revalidatiemomenten leggen wij vast in een behandelprogramma. Zo werkt u aan uw eigen herstel en kunt u uw eigen oefenmomenten inplannen.

WZH Revalidatie
Bij WZH Revalidatie verblijven 57 revalidanten voor een korte periode van gemiddeld drie tot tien weken. Het revalidatiecentrum bestaat uit drie afdelingen. Op de eerste etage bevinden zich Oostbos en Zuyderburch. Op de tweede etage vindt u Oranjestein. Er zijn één- en tweepersoonskamers. Er wordt gemengd verpleegd, wat betekent dat u uw kamer met een man of een vrouw kunt delen. U kunt gebruikmaken van de fitness/oefenruimte op de eerste etage. Maaltijden worden op de eigen afdelingen genuttigd, samen met de andere revalidanten. U kunt ook gebruikmaken van het restaurant op de begane grond.

Opname
Op de dag van opname wordt u opgevangen door één van de zorgmedewerkers. Gedurende de eerste week wordt u verteld wat u moet weten over het revalidatiecentrum, uw kamer, dagindeling, therapeutisch klimaat en uw eerste vragen worden beantwoord. U krijgt een opnamegesprek met een zorgmedewerker en de Specialist Ouderengeneeskunde. Er zal een voorlopige ontslagdatum met u worden afgestemd. Afhankelijk van uw revalidatiedoelen zult u ook kennismaken met uw behandelteam, bestaande uit een fysiotherapeut, ergotherapeut en eventueel diëtist, logopedist en psycholoog.

Revalidatietraject
Eén week nadat u bij WZH Revalidatie bent opgenomen vindt een multidisciplinair overleg (MDO) door uw behandelteam plaats. Uw revalidatiedoelen worden besproken en er wordt een concept behandelplan gemaakt. Het concept behandelplan wordt door de Specialist Ouderengeneeskunde en uw contactpersoon met u besproken. Het behandelteam gaat vervolgens samen met u werken aan uw revalidatiedoelen. Uw voortgang wordt regelmatig besproken in het MDO. U krijgt van uw contactpersoon hierover een terugkoppeling. Heeft u een vraag aan de arts? Dan kunt u terecht op het wekelijkse inloopspreekuur.

Bezoek
Uw bezoek is van harte welkom. Om uw therapiemomenten zo goed mogelijk te benutten, is het aan te raden om uw bezoek buiten uw therapietijden te ontvangen. Het is mogelijk dat uw mantelzorger aanwezig is tijdens uw individuele therapiemomenten.

Naar huis?
U bent uit gerevalideerd. Het behandelteam staat achter u om u over de laatste drempels te helpen. In deze periode van afronding oefent u praktische zaken op een nieuwe manier, zoals u deze nodig heeft in uw eigen leefomgeving. Veel mensen lukt het om na de revalidatie terug naar huis te gaan, helaas is dit niet voor iedereen mogelijk. Soms is opname in een woonzorgcentrum noodzakelijk, omdat het niet (meer) mogelijk is om zelfstandig te wonen. Samen met u kijken we in welk woonzorgcentrum u kunt en wilt wonen. Wanneer uw revalidatietraject is afgesloten, is het niet mogelijk om bij WZH Revalidatie te blijven. Het kan echter voorkomen dat in het woonzorgcentrum van uw keuze niet direct plaats is. Samen met u en uw naaste kijken we dan naar een (tussen)oplossing.

Poli/afspraak/(tijdelijke) opname in het ziekenhuis
Soms moet u voor controle terug naar het ziekenhuis. Graag horen wij van u wanneer dat gepland is, zodat wij daar rekening mee kunnen houden. Tevens willen wij u er op attenderen dat het vervoer (en begeleiding) naar het ziekenhuis door u zelf (of familie) geregeld moet worden.

Als u in het ziekenhuis moet worden opgenomen, hanteren wij de wettelijke termijn van 24 uur om uw kamer bij WZH Revalidatie vrij te houden. Mocht u niet binnen 24 uur terug zijn uit het ziekenhuis, dan wordt uw kamer vrijgegeven voor een andere revalidant. Indien u na ontslag uit het ziekenhuis verder moet revalideren, bent u weer van harte welkom. U wordt dan door het ziekenhuis opnieuw aangemeld en wij reserveren (opnieuw) een kamer voor u.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij de teamleider WZH Revalidatie via 070-756 24 10. Heeft u vragen over de specialistische zorg van WZH? Neem dan contact op met onze klantenservice via 070 - 756 16 00 of klantenservice@wzh.nl.

Twitter WZH Revalidatie

Partners van ZorgkaartNederland