Naar de navigatie Naar de inhoud

Zorgfederatie Oldenzaal

Organisatie

8
.4

uit 431 waarderingen

Over Zorgfederatie Oldenzaal

Wat is onze visie?

Zorgfederatie Oldenzaal is gevestigd in de gemeente Oldenzaal en heeft twee vestigingen, te weten woonzorgcentrum Scholtenhof en woonzorgcentrum Mariahof. Thuiszorgteams hebben in elke wijk een centraal punt van waaruit zij de wijk in gaan. Zij zijn dicht bij u in de buurt.

Onze missie

Zorgfederatie Oldenzaal biedt persoonsgerichte, veilige zorg, ruimte voor welbevinden en comfort gebaseerd op de vertrouwensrelatie tussen cliënt, diens relatie en de medewerker. Wij dragen bij aan kwaliteit van leven door gezamenlijke inzet, waarbinnen eigen regie en zelf verantwoordelijk zijn de basis is voor elke vorm van zorg en ondersteuning. Met de kernwaarden Open, Vakmanschap en Verbinding streven we ernaar dat mensen thuis kunnen blijven wonen of zo thuis mogelijk wonen. Iedere professional is te gast bij de cliënt thuis, in het woonzorgcentrum, aanleunwoning of elders in de wijk.

Ons motto is dan ook: Samen, vertrouwd, dichtbij!

Onze visie bestaat uit vier elementen: Kernwaarden, Doel, Doelgroepen en Kernkwaliteiten

Kernwaarden

OPEN, VAKMANSCHAP, VERBINDING

Wij hechten er veel  waarde aan dat u onze kernwaarden herkend. Bijvoorbeeld in onze houding, begroeting en tijdens een gesprek met u. Maar ook in de uitstraling en inrichting van de locaties en hoe wij onderling met elkaar omgaan. Wilt u meer weten over de kernwaarden? De afbeelding leidt u verder.   

Doel, essentie en kernkwaliteiten

Voor Zorgfederatie Oldenzaal staat de relatie tussen medewerker, cliënt en informele zorg centraal. Wij dragen bij aan kwaliteit van leven door op het juiste moment te luisteren en te kijken, door passende zorg en diensten te bieden. We ondersteunen mensen in hun identiteit en welzijn. De essentie is samengevat in een aantal kernwoorden:

  • Eigen regie
  • Thuis
  • Persoonlijke zorg
  • Herkenbaar, lokaal geworteld
  • Veilig wonen
  • Welbevinden, een goede dag
  • Kwaliteit
  • Medewerkers verantwoordelijk
  • Eigenaarschap
  • Samen zorgen voor een vertrouwd gevoel

Onze kernkwaliteiten zijn:

Kleinschalig, warm, korte lijnen, samen verantwoordelijk, hoge gedrevenheid, gastvrijheid, persoonlijk, aandacht, huiselijkheid, je thuis voelen.

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorglocaties?

Wij onderscheiden ons door aandacht te hebben voor uw kwaliteit van leven.

Kwaliteit van leven zoals ú dat beleeft. U bent de regisseur, wij zorgen voor invulling van het script. Dat is ons uitgangspunt. Kwaliteit van leven is veelomvattend en meer dan alleen goede zorg.

Wij bieden u persoonsgerichte zorg, afgestemd op uw behoeften, met ruimte voor welbevinden, comfort en veiligheid.

Wij werken graag samen met u aan uw woon- en leefplezier, uw welbevinden en maken hiervoor gebruik van de visie van Machteld Huber: ‘Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’Wij ondersteunen in dit vermogen. Wij gaan ervan uit dat mensen het vermogen hebben om zich aan te passen en regie te voeren. Soms is dit moeilijk, zoals bij dementie. We gaan er dan vanuit dat betrokkenen samen met de kennis van medewerkers een belangrijke ondersteunende factor zijn, aanvullend op hetgeen iemand zelf kan.

Onze deskundige medewerkers staan open voor elke vraag, met vakmanschap en in verbinding met u.

Zij zijn expert en coach om u als cliënt (naar vermogen) regisseur en deskundige in uw eigen welbevinden te laten zijn, zo mogelijk in samenwerking met belangrijke personen om u heen. Wij zijn daarin ondernemend en lerend.

Samen leven, samen leren en verbeteren

Wij willen graag weten of uw maatstaf voor kwaliteit overeenkomt met de werkelijkheid. Tegelijkertijd toetsen wij onszelf, als medewerkers en organisatie, of wij aan uw kwaliteitseisen voldoen. En ook aan kwaliteitseisen die wij met externe partijen afspreken. Dit alles vanuit het oogpunt ‘samen leven, samen leren en verbeteren’.

Waarderingen historie

2024
9.5
3 waarderingen
2023
8.3
130 waarderingen
2022
8.3
108 waarderingen
2021
8.5
131 waarderingen
2020
8.4
133 waarderingen
2019
8.6
105 waarderingen
2018
7.9
70 waarderingen
2017
8.2
114 waarderingen
2016
8.5
46 waarderingen
2015
8.1
18 waarderingen

Locaties

Er vallen 3 locaties onder deze organisatie:

Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Mariahof

Verpleeghuiszorg

Locatie

Oldenzaal

8.4

86 waarderingen

Thuiszorg Zorgfederatie Oldenzaal

Wijkverpleging

Locatie

Oldenzaal

8.5

241 waarderingen

Zorgfederatie Oldenzaal, locatie Scholtenhof

Verpleeghuiszorg

Locatie

Oldenzaal

8.0

104 waarderingen


Handige links

Zorgfederatie Oldenzaal

Socials