8.3

Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

Verpleeghuis en verzorgingshuis

Adres Op de Hagen 8
8077 RW Hulshorst
Telefoon 0341-454751
Locatie Deze locatie is onderdeel van Zorgverlening Het Baken
Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier

Er zijn 57 waarderingen
100% beveelt deze zorginstelling aan

Profiel

Wat is onze visie? Het Baken werkt vanuit een emancipatorische zorgvisie, met als belangrijk kenmerk dat de cliënt zelf richting geeft aan zijn/haar leven. Dat betekent ook, dat hij/zij kan groeien in vermogen en bereidheid om medemens te zijn, dat wil zeggen: medeverantwoordelijkheid te dragen voor medemens en samenleving. Vanuit het besef dat de mens een eenheid vormt van lichaam, ziel en geest geven wij vorm aan welzijn, wonen, zorg en behandeling, afgestemd op en in samenspraak met de cliënt. Wanneer de cliënt niet (meer) in staat is zelfstandig keuzes te maken, worden familie en derden hierbij actief betrokken. Recht doen aan cliënten; de cliënten tot hun recht laten komen, dát is het uitgangspunt. Welzijn, wonen, zorg en behandeling dragen daar ieder voor zich en in onderlinge samenhang aan bij. Behandeling vervult een cruciale rol in het creëren van randvoorwaarden voor welzijn, wonen en zorg. Om dat te kunnen realiseren streven wij naar een ideale mix van deskundigheden en expertise, zodat ‘aandachtige nabijheid' (presentie) en het verlangen er oprecht voor de ander te willen zijn vorm en inhoud krijgen. Zo kunnen we het integrale karakter van al onze activiteiten blijvend waarborgen. Waarin onderscheiden wij ons van andere zorglocaties? Zorgverlening Het Baken is een protestants-christelijke zorginstelling die -met de Bijbel als grondslag -   als doelstelling heeft zorg te verlenen die hoogwaardig van kwaliteit is (kwalitatief goede en verantwoorde zorg), gericht op de behoeften en wensen van de individuele cliënt. Deze zorg wordt verleend vanuit integrale kernteams met het doel om de autonomie, de zelfzorg van de cliënt zo lang mogelijk in stand te houden en te stimuleren. Klein Rhijnvis is een bijzondere woonvorm te noemen. Het kleinschalige -agrarische- karakter (samen met clienten (moes)tuin, dieren verzorgen, etc.) neemt een bijzondere plaats in. Het gebouw in een bijzondere omgeving biedt deze vorm van wonen een meerwaarde voor de clienten. Het doet recht aan de autonomie en de individualiteit van de client. De vele faciliteiten en ruimte maken het mogelijk om een zo "normaal" mogelijke gezinssituatie te creëren. Aandacht voor persoonlijke behoeften van clienten, waarbij behoud van eigenwaarde en het zelf invulling kunnen geven aan het leven uitgangspunt is. Door ons brede pakket van welzijn, wonen, zorg en behandeling vullen wij een groot deel in van de ketenzorg, en zijn aanvullend en ondersteunend aan andere partners in de ketenzorg. Daar waar wij zelf niet in staat zijn om de gevraagde en/of noodzakelijke zorg te verlenen, initiëren wij samenwerking met andere zorgaanbieders. De ons beschikbaar gestelde middelen zetten wij op efficiënte en doelmatige wijze in. Wij zijn bereid en in staat om gevraagd en ongevraagd verantwoording af te leggen over al ons handelen. Lees meer

Waarderingen

Gemiddeld waarderingscijfer per jaar

 • 12 waarderingen
  8.1
 • 21 waarderingen
  8.5
 • 3 waarderingen
  8.8
 • 21 waarderingen
  8.3
Meer

Toelichting
Dit is het gemiddelde cijfer per jaar, en het totaal aantal waarderingen dat deze zorgaanbieder kreeg. Indien er een jaar ontbreekt, dan zijn er in dat jaar geen waarderingen geplaatst.

Waarderingen

 • 1 oktober 2018 - Goedgekeurd door de redactie

  Bewoners voelen zich hier veilig en vertrouwd.

  Reactie van/namens Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

  geplaatst op 8 oktober 2018

  Hartelijk dank voor uw reactie. Wij vinden het fijn om te horen dat bewoners zich veilig en vertrouwd voelen. Uw waardering... Lees meer

 • 3 maart 2018 - Goedgekeurd door de redactie interview

  Ik vind dat er vaak dingen langs elkaar heen gaan. De medewerkers zijn van goede wil, maar sommige afspraken lopen hierdoor soms mis. De interne communicatie kan wat mij betreft beter. Ik zie dat ze...

  Reactie van/namens Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

  geplaatst op 9 maart 2018

  Bedankt dat u de moeite heeft genomen om ons van uw ervaringen op de hoogte te brengen. Wij zullen uw opmerkingen en uw... Lees meer

 • 2 februari 2018 - Goedgekeurd door de redactie interview

  De zorg voor mijn broer vind ik heel goed. De medewerkers vind ik heel leuk, gezellig en vriendelijk met hem omgaan. Er worden naar mijn mening veel leuke dingen georganiseerd. Ze proberen mijn broer...

  Reactie van/namens Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

  geplaatst op 9 februari 2018

  Fijn te horen dat u en vooral uw broer goede ervaringen heeft op Klein Rhijnvis. Wij zullen de complimenten doorgeven aan de... Lees meer

Partners van ZorgkaartNederland