8.0

Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis

Verpleeghuis en verzorgingshuis

Adres Op de Hagen 8
8077 RW Hulshorst
Telefoon 0341-454751
Locatie Deze locatie is onderdeel van Zorgverlening Het Baken
Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier

Profiel

Wat is onze visie? Het Baken werkt vanuit een emancipatorische zorgvisie, met als belangrijk kenmerk dat de cliënt zelf richting geeft aan zijn/haar leven. Dat betekent ook, dat hij/zij kan groeien in vermogen en bereidheid om medemens te zijn, dat wil zeggen: medeverantwoordelijkheid te dragen voor medemens en samenleving. Vanuit het besef dat de mens een eenheid vormt van lichaam, ziel en geest geven wij vorm aan welzijn, wonen, zorg en behandeling, afgestemd op en in samenspraak met de cliënt. Wanneer de cliënt niet (meer) in staat is zelfstandig keuzes te maken, worden familie en derden hierbij actief betrokken. Recht doen aan cliënten; de cliënten tot hun recht laten komen, dát is het uitgangspunt. Welzijn, wonen, zorg en behandeling dragen daar ieder voor zich en in onderlinge samenhang aan bij. Behandeling vervult een cruciale rol in het creëren van randvoorwaarden voor welzijn, wonen en zorg. Om dat te kunnen realiseren streven wij naar een ideale mix van deskundigheden en expertise, zodat ‘aandachtige nabijheid' (presentie) en het verlangen er oprecht voor de ander te willen zijn vorm en inhoud krijgen. Zo kunnen we het integrale karakter van al onze activiteiten blijvend waarborgen. Waarin onderscheiden wij ons van andere zorglocaties? Zorgverlening Het Baken is een protestants-christelijke zorginstelling die -met de Bijbel als grondslag -   als doelstelling heeft zorg te verlenen die hoogwaardig van kwaliteit is (kwalitatief goede en verantwoorde zorg), gericht op de behoeften en wensen van de individuele cliënt. Deze zorg wordt verleend vanuit integrale kernteams met het doel om de autonomie, de zelfzorg van de cliënt zo lang mogelijk in stand te houden en te stimuleren. Klein Rhijnvis is een bijzondere woonvorm te noemen. Het kleinschalige -agrarische- karakter (samen met clienten (moes)tuin, dieren verzorgen, etc.) neemt een bijzondere plaats in. Het gebouw in een bijzondere omgeving biedt deze vorm van wonen een meerwaarde voor de clienten. Het doet recht aan de autonomie en de individualiteit van de client. De vele faciliteiten en ruimte maken het mogelijk om een zo "normaal" mogelijke gezinssituatie te creëren. Aandacht voor persoonlijke behoeften van clienten, waarbij behoud van eigenwaarde en het zelf invulling kunnen geven aan het leven uitgangspunt is. Door ons brede pakket van welzijn, wonen, zorg en behandeling vullen wij een groot deel in van de ketenzorg, en zijn aanvullend en ondersteunend aan andere partners in de ketenzorg. Daar waar wij zelf niet in staat zijn om de gevraagde en/of noodzakelijke zorg te verlenen, initiëren wij samenwerking met andere zorgaanbieders. De ons beschikbaar gestelde middelen zetten wij op efficiënte en doelmatige wijze in. Wij zijn bereid en in staat om gevraagd en ongevraagd verantwoording af te leggen over al ons handelen. Lees meer

Waarderingen

Gemiddeld waarderingscijfer per jaar

 • 13 waarderingen
  7.7
 • 12 waarderingen
  8.1
 • 21 waarderingen
  8.5
 • 3 waarderingen
  8.8
Meer

Toelichting
Dit is het gemiddelde cijfer per jaar, en het totaal aantal waarderingen dat deze zorgaanbieder kreeg. Indien er een jaar ontbreekt, dan zijn er in dat jaar geen waarderingen geplaatst.

Waarderingen

 • 19 december 2019 - Goedgekeurd door de redactie interview

  Ik vind het een mooie plek. Ik zou het aanbevelen vanwege het kleinschalige en huiselijke. Er wordt gezamenlijk gekookt. De bewoners mogen helpen waar dat mogelijk is. De huiskamers zijn op zich...

  Reactie van/namens Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

  Hartelijk dank voor de moeite die u heeft genomen om ons van uw ervaringen op de hoogte te brengen. Dit stellen wij zeer op... Lees meer

 • 19 december 2019 - Goedgekeurd door de redactie interview

  Het is een levendige organisatie en de afspraken kunnen door omstandigheden niet voldoende worden nagekomen, maar daar heb ik begrip voor. Ik vind de verzorging van mijn vrouw uitstekend. Mijn vrouw...

  Reactie van/namens Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

  Hartelijk dank dat u uw ervaringen hier met ons deelt. Wij zullen de complimenten doorgeven aan de medewerkers. Wij willen... Lees meer

 • 16 december 2019 - Goedgekeurd door de redactie interview

  Ik vind het heel jammer dat er weinig bewogen wordt met de bewoners. Daar is weinig aandacht voor, terwijl ik denk dat het heel belangrijk voor mijn moeder is. De medewerkers gaan niet naar buiten om...

  Reactie van/namens Verpleeghuis en verzorgingshuis Zorgverlening Het Baken, Woonzorgboerderij Klein Rhijnvis - Hulshorst

  Hartelijk dank voor de moeite die u heeft genomen om ons van uw ervaringen op de hoogte te brengen. Dit stellen wij zeer op... Lees meer

Partners van ZorgkaartNederland