Naar de navigatie Naar de inhoud

Zorgverlening Het Baken, Woonzorgcentrum De Hullen

Verpleeghuis en verzorgingshuis

8
.3
Adres
Stationsweg 20 8096 AX Oldebroek
Telefoon
0525-637637
Locatie
Deze locatie is onderdeel van Zorgverlening Het Baken

Zijn deze gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier


Deel dit profiel met anderen

Profiel van Zorgverlening Het Baken, Woonzorgcentrum De Hullen

Wat is onze visie?

Het Baken werkt vanuit een emancipatorische zorgvisie, met als belangrijk kenmerk dat de cliënt zelf richting geeft aan zijn/haar leven. Dat betekent ook, dat hij/zij kan groeien in vermogen en bereidheid om medemens te zijn, dat wil zeggen: medeverantwoordelijkheid te dragen voor medemens en samenleving.Vanuit het besef dat de mens een eenheid vormt van lichaam, ziel en geest geven wij vorm aan welzijn, wonen, zorg en behandeling, afgestemd op en in samenspraak met de cliënt. Wanneer de cliënt niet (meer) in staat is zelfstandig keuzes te maken, worden familie en derden hierbij actief betrokken.Recht doen aan cliënten; de cliënten tot hun recht laten komen, dát is het uitgangspunt.Welzijn, wonen, zorg en behandeling dragen daar ieder voor zich en in onderlinge samenhang aan bij. Behandeling vervult een cruciale rol in het creëren van randvoorwaarden voor welzijn, wonen en zorg. Om dat te kunnen realiseren streven wij naar een ideale mix van deskundigheden en expertise, zodat ‘aandachtige nabijheid' (presentie) en het verlangen er oprecht voor de ander te willen zijn vorm en inhoud krijgen. Zo kunnen we het integrale karakter van al onze activiteiten blijvend waarborgen.

Waarin onderscheiden wij ons van andere zorglocaties?

Het Baken staat voor zorg op maat, appellerend aan eigen verantwoordelijkheid van cliënt. Zij wil een herkenbare woonomgeving bieden. Individuele rechten mogen niet ten koste gaan van de rechten van een andere bewoner. We willen mensen behandelen zoals we zelf behandeld zouden willen worden. Er is een keuzevrijheid in levensvisie en houding.

Ook zijn we actief betrokken bij zorg- en behandelproces.

Een zorgplan bevat een weergave van verleende en te verlenen zorg. Dit zorgplan is een schakel tussen cliënt en zorginstelling.

We informeren onze cliënten zo volledig mogelijk.

Waardigheid en privacy staan hoog in het vaandel.

Zorgverlening Het Baken streeft naar een breed en geïntegreerd aanbod van zorg, wonen en dienstverlening aan met name ouderen in de gemeente Oldebroek en omstreken.

Ook bieden wij het Volledig Pakket Thuis. Het Volledig Pakket Thuis is het ontvangen van verzorgingshuiszorg in uw eigen appartement. Het omvat persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. Deze vorm van zorg is gelijk aan de zorg, die u normaal in het verzorgingshuis zou ontvangen. Bij het Volledig Pakket Thuis is eveneens sprake van voldoende toezicht, bescherming, alarmering, maaltijden, het schoonhouden van uw huis en enkele recreatieve activiteiten. En alles wordt vastgelegd in het zorg(leef)plan.

Zorgverlening Het Baken richt zich primair op cliënten die beschikken over een functiegerichte indicatie, afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg of de gemeente Oldebroek in het kader van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning). De zorg kan zowel in natura als via het PGB (persoonsgebonden budget) gecontracteerd worden.

De zorg vanuit Zorgverlening Het Baken is 24 uur per etmaal beschikbaar en bereikbaar (ook in spoedeisende situtaties).

In De Hullen hebben bewoners hun eigen woonruimte - compleet met keuken, douche- en toiletruimte - die men geheel naar eigen smaak kan inrichten. Verzorging, verpleging en maaltijden - alles kan worden verzorgd, zoveel mogelijk zoals men het thuis gewenst is. Wordt de zorgvraag na verloop van tijd zwaarder, dan zijn er diverse mogelijkheden om aanvullende verpleging in het verzorgingshuis te ontvangen. De verpleeghuisdeskundigheid wordt geleverd vanuit locatie De Voord.

Rondom De Hullen ligt een grote, fraai aangelegde tuin. Een deel van deze tuin is ingericht voor dieren: een geitenweide en een voliere met vogels.

Rolstoelvervoer verzorgt de Stichting Vrienden van De Hullen per bus. Bewoners kunnen op afspraak tegen een laag tarief meerijden. Vier dagen per week wordt er een groep cliënten van buiten ontvangen voor zorg en activiteiten.