Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens op ZorgkaartNederland.nl (‘ZorgkaartNederland’). ZorgkaartNederland is een initiatief van Patientenfederatie Nederland. 

Wanneer u een waardering plaatst op ZorgkaartNederland of een reactie plaatst bij een blog op deze website, worden uw persoonsgegevens door Patiëntenfederatie Nederland zorgvuldig beschermd. We doen dat volgens de regels die zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Heeft u vragen over het naleven van de AVG door de Patiëntenfederatie Nederland? U kunt uw vraag mailen naar: privacy@patientenfederatie.nl.

Hieronder leest u onder andere welke (persoons)gegevens we van u verwerken, wat we hiermee doen en hoe lang we die bewaren.

Waarderen

Als u een zorgverlener waardeert, kunt u verschillende gegevens op het waarderingsformulier invullen. Per gegeven tonen we hierna kort:

 • welke persoonsgegevens u kunt invullen
 • hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen
 • waarvoor we deze persoonsgegevens gebruiken (doel)

Persoonsgegevens

Gebruik

Doel

Naam

Wij plaatsen uw waardering zonder uw naam.

We vragen uw naam om persoonlijk met u te kunnen communiceren over de waardering.

E-mailadres, IP-adres en soms telefoonnummer

Uw e-mail, telefoonnummer en IP-adres worden niet gepubliceerd.

We gebruiken uw e-mailadres om u een bevestigingsmail te sturen en te laten weten dat uw waardering is geplaatst en/of we u willen vragen deze aan te passen. We kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres gebruiken om na te gaan of de waardering betrouwbaar (‘echt’) is of om contact met u op te nemen als een zorgaanbieder graag contact met u wil. Ook kunt u servicemails ontvangen over uw ingestuurde waardering. 

Uw waardering met cijfers en toelichting

We plaatsen uw waardering zonder uw naam, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Via de redactie kunt u uw waardering laten veranderen of verwijderen. Uw  waardering kan ook op andere websites en vergelijkingshulpen gepubliceerd worden of gebruikt worden voor onderzoek.

Met uw waardering en de toelichting helpt u andere patiënten om een zorgaanbieder te kiezen.

Aandoening/behandeling

Als u dit invult, plaatsen wij deze informatie bij uw waardering.

Deze informatie kanuw waardering nog waardevoller voor anderen maken, omdat zij bijvoorbeeld dezelfde aandoening hebben.

Vraag: Wilt u meewerken aan het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland en onderzoek van ZorgkaartNederland?

Alleen als u ‘ja’ invult, ontvangt u van ons een uitnodiging om lid te worden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Ook kunt u maximaal 2 keer per jaar een mail krijgen om mee te werken aan onderzoek of om nog een zorgaanbieder te waarderen.

Het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland bestaat uit 23.000 mensen die ongeveer acht keer per jaar een vragenlijst invullen. Zo brengen wij in beeld hoe het gaat met de zorg in Nederland vanuit het perspectief van u als gebruiker. Iedereen mag panellid worden.

Met enige regelmaat doen wij onderzoek op ZorgkaartNederland, om de website te verbeteren. Ook kunnen we na een tijdje vragen of u in de afgelopen tijd nog een ervaring heeft gehad met een zorgaanbieder en deze wilt waarderen. Want hoe meer waarderingen op ZorgkaartNederland, hoe beter andere mensen kunnen kiezen.

Geslacht, leeftijd, opleiding, gezondheid, kwaliteit van leven en de vier cijfers van de postcode

Niet iedereen krijgt deze vragen. Alleen mensen die via het ziekenhuis, kliniek of aanbieder van paramedische zorg en in de wijkverpleging een uitnodiging heeft gekregen om een waardering in te zenden, kunnen deze vragen krijgen. De informatie wordt gebruikt om te onderzoeken of mensen met verschillende achtergrond ook verschillen in de waarderingen die ze geven.
De antwoorden op deze vragen worden niet gepubliceerd en niet bij uw waardering opgeslagen. En het invullen van de vragen is niet verplicht.

 

Sinds 2018 zijn de vragen aangepast bij de categorieën: ziekenhuizen, klinieken en de zorgverleners die hier werken, in 2019 bij de thuiszorg/wijkverpleging en in 2020 bij de paramedische zorg. De nieuwe vragen zijn gebaseerd op bestaande vragenlijsten waarmee ziekenhuizen op dit moment de ervaringen van patiënten kunnen meten. Daar zitten ook achtergrondvragen in. We evalueren jaarlijks of het nodig is om deze vragen te blijven stellen.

Bewaartermijn

Als uw waardering wordt gepubliceerd, dan bewaren we uw persoonsgegevens maximaal 15 jaar. We vinden het belangrijk dat als u, ook na een aantal jaar, uw waardering wilt aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft. Dit kan alleen als we gegevens hebben waarmee we kunnen controleren dat u degene bent die de waardering heeft geschreven.
Wordt uw waardering afgekeurd of verwijderd, dan bewaren we uw persoonsgegevens ook 15 jaar. We gebruiken deze gegevens om oneigenlijk gebruik te kunnen ontdekken. Ook kunnen we u helpen als u alsnog een afgekeurde waardering wilt aanpassen, zodat deze toch geplaatst kan worden. Als uw waardering niet bevestigd wordt, dan bewaren we uw persoonsgegevens een half jaar.

Grondslag

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan op het moment dat u de waardering heeft ingestuurd. Wanneer u een aandoening of behandeling invult, dan verwerken wij deze informatie op basis van de kennelijke openbaarmakingsgrondslag. 

Bloggers

Persoonsgegevens

Gebruik 

Doel

Naam (voor- en achternaam) 

 

 

We plaatsen uw blog met voor- en achternaam. Ook maken we met uw naam een biografie op ZorgkaartNederland aan.

We geven graag de credits aan diegene die ze heeft verdiend. We laten dus graag weten wie een blog heeft geschreven.

Biografie

Bloggers op ZorgkaartNederland krijgen een eigen korte biografie op ZorgkaartNederland. Zo kunnen geïnteresseerden meer lezen over de persoon die de blog heeft geschreven.

Lezers lezen graag iets meer over u. Waarom schrijft u blogs? Wat houdt u bezig? Waarom bent u expert of ervaringsdeskundige?

Foto

Uw biografie wordt geplaatst met foto van de blogger. Uiteraard kiest u zelf welke foto we mogen gebruiken.

Mensen zien ook graag hoe de schrijver van de blog eruit ziet.

 

E-mailadres 

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Op het mailadres kunnen wij u bereiken in het geval van vragen. 

 

Bewaartermijn

Als er een blog van u wordt gepubliceerd, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam, biografie, foto en emailadres), zolang de blogs online blijven staan. Blogs blijven maximaal 10 kalenderjaar online. Uiteraard kunt u als blogger altijd aangeven dat u uw blog en biografie wilt laten verwijderen

Grondslag

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan wanneer u een blog opstelt of naar ons stuurt. Wanneer u in uw blog medische persoonsgegevens vermeldt, dan verwerken wij deze informatie op basis van de kennelijke openbaarmakingsgrondslag. 

Reageren op een blog 

Als u wilt reageren op een blog op ZorgkaartNederland, vragen we de volgende gegevens.

Persoonsgegevens

Gebruik

Doel

Naam of pseudoniem

Alleen uw voornaam of het opgegeven pseudoniem wordt bij uw reactie gepubliceerd op ZorgkaartNederland. We laten achternamen altijd weg.

Een naam maakt uw reactie persoonlijk.

E-mailadres en IP-adres

Uw e-mailadres en IP-adres worden niet gepubliceerd en zonder uw toestemming in beginsel niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken uw e-mailadres om met u te communiceren naar aanleiding van uw reactie. IP-adressen gebruiken we om na te gaan of er op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de reactiemogelijkheid.

Uw reactie

Uw reactie wordt gepubliceerd bij de blog. U kunt de redactie vragen om uw reactie te verwijderen of te veranderen.

Met uw reactie kunt  anderen laten weten wat u van de blog vindt of kunt u daarover bijvoorbeeld een vraag stellen.

Bewaartermijn

Als u reageert op een blog, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam/pseudoniem en emailadres) zolang de blogs online blijven staan. Dat is maximaal 10 kalenderjaar.

Grondslag

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die u met ons bent aangegaan wanneer u uw reactie instuurt. Wanneer u medische persoonsgegevens in uw reactie vermeldt, dan verwerken wij deze informatie op basis van de kennelijke openbaarmakingsgrondslag. 

Contact met redactie

Als u contact opneemt met de redactie via het contactformulier, dan vragen we een aantal gegevens. In ons systeem wordt ten minste opgeslagen: uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, het onderwerp dat u invult en de vraag die u stelt. Verder zijn er ook een aantal niet-verplichte velden, zoals geslacht en woonplaats. Deze gegevens gebruiken wij alleen om (persoonlijk) met u te kunnen communiceren. Zo weten we bijvoorbeeld of we u moeten aanspreken met meneer of mevrouw. Deze informatie gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

We vragen soms om bewijs of iemand echt patiënt is of is geweest bij een zorgaanbieder, wanneer daar gerede twijfel over bestaat. Op het bewijs moet de naam van de patiënt, datum van de behandeling en de naam van de zorgaanbieder staan. In verband met de privacywetgeving vragen we u hierbij vriendelijk om ons geen Burgerservicenummer of ongevraagd andere informatie uit uw medisch dossier toe te sturen. Deze informatie is vertrouwelijk en niet nodig voor de redactie. We vragen u daarom om deze informatie niet te verstrekken of in ieder geval onleesbaar te maken als u ons bewijs toezendt.

Bewaartermijn

Als u contact opneemt over een waardering, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) net zo lang als uw waardering: maximaal 15 jaar. We vinden het belangrijk dat als u, ook na een aantal jaar, uw waardering wilt aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft. Hiervoor bewaren we ook de geschiedenis van eerder contact om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Eventueel bewijs wordt verwijderd zolang dat niet meer nodig is voor het doel waarvoor het is opgevraagd, met een maximum van 15 jaar.

Hoe gaan we om met algemene bezoekersgegevens van ZorgkaartNederland.nl?

Om ZorgkaartNederland te verbeteren, verzamelen we algemene bezoekersgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s en de gemiddelde bezoektijd van de website. Hiermee kunnen we de inrichting van de website verbeteren of meer gerichte informatie op ZorgkaartNederland.nl plaatsen. Ook meten we hoe vaak op onze advertenties in Google is geklikt, en hoe vaak daarna een ervaring is geschreven. Deze informatie is niet tot individuele personen herleidbaar. Met de informatie kunnen we advertenties op Google beter afstemmen op de behoefte van bezoekers.

Gebruik en beheer van uw gegevens

Aantal bezoekers

Met Google Analytics houden wij bij hoeveel mensen er op ZorgkaartNederland komen en welke pagina’s zij bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Daarom wordt op ZorgkaartNederland.nl gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Lees meer over het gebruik van cookies op ZorgkaartNederland.nl in ons cookiebeleid.

Om de statistieken van ZorgkaartNederland bij te kunnen houden zonder dat daarbij uw privacy in het geding is, gebruiken wij de IP-adressen, zonder de laatste drie getallen. Daarnaast hebben wij, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken. Ook maken wij geen gebruik van andere diensten van Google in de combinatie met Google Analytics. We bewaren de geanonimiseerde informatie 2 jaar.

 

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met andere organisaties, zoals de IGJ, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en onderzoeksbureaus. Met duidelijke afspraken krijgen zij toegang tot de waarderingen, zoals die ook zichtbaar zijn op de website.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als:

 • u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld via een rechterlijk bevel) of noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van zorgverleners en gebruikers van ZorgkaartNederland.nl (zoals ernstige bedreigingen, afpersingen, etc.).

Vermelding zorgverleners op ZorgkaartNederland.nl

ZorgkaartNederland biedt het meest complete, onafhankelijke overzicht van zorgaanbieders in Nederland. Van individuele zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de Wet BIG (artikel 3, 14 of 34) én een één-op-één-behandelrelatie hebben met cliënten (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), plus zorgverleners waarbij de branche- of beroepsorganisatie een aanvraag heeft gedaan voor publicatie van de beroepsgroep en dit is gehonoreerd, publiceren we:

 • Naam (voorletters, achternaam)
 • Geslacht
 • Beroep en specialisme(n)
 • Dienstverband (waar u werkzaam bent)

 Over uw dienstverband publiceren we:

 • naam, adres- en algemeen telefoonnummer van de praktijk of zorginstelling
 • website van de praktijk en/of zorginstelling

Doel: Met het publiceren van deze gegevens kunnen patiënten of cliënten gemakkelijker zorgaanbieders vinden, waarderen en kunnen ze kiezen welke zorgverlener het beste bij hen past.

Verder kunnen de volgende gegevens ook in ons systeem staan:

Persoonsgegevens

Gebruik 

Doel

Geboortedatum

Hier vragen we naar als u zichzelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar u werkt u aanmeldt. Uw geboortedatum wordt niet gepubliceerd. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend.

We gebruiken deze informatie om te controleren of de zorgverlener een bepaald beroep mag uitoefenen. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgverlener al voorkomt in onze databank.

AGB-code

Hier vragen we naar als u zichzelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar u werkt u aanmeldt. Uw AGB-code wordt niet gepubliceerd. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend.

We gebruiken deze informatie om te controleren of de zorgverlener een bepaald beroep mag uitoefenen. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgaanbieder al voorkomt in onze databank

 

Ontvangers

ZorgkaartNederland verstrekt onderstaande persoonsgegevens over u als zorgverlener aan de zorginstelling waar u werkzaam bent, als deze zorginstelling ons vraagt om gegevens over dienstverbanden te actualiseren op ZorgkaartNederland:

 • Werklocatie
 • Initialen, tussenvoegsel, achternaam
 • Geslacht
 • Beroep & specialisme
 • AGB-code zorgverlener

Grondslag

De persoonsgegevens van zorgverleners worden door ZorgkaartNederland verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang zoals opgenomen in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Het gerechtvaardigde belang bestaat onder meer uit het recht op informatievrijheid c.q. vrijheid van meningsuiting van Patiëntenfederatie Nederland en (naasten van) patiënten alsmede uit een maatschappelijk belang van (naasten van) patiënten om zorgverleners te kunnen opzoeken, vergelijken en beoordelen. Dit komt de transparantie, de kwaliteit van de zorgverlening en de keuzevrijheid van patiënten ten goede.

Bron van herkomst

ZorgkaartNederland gebruikt diverse bronnen om persoonsgegevens van zorgaanbieders op te zoeken. Openbare bronnen die wij gebruiken zijn:

 • AGB-register
 • BIG-register
 • Websites van de zorgaanbieder of zorgorganisatie
 • Registratie van de beroepsvereniging

Een aanmelding op ZorgkaartNederland kan op verschillende manieren tot stand komen, namelijk:

 • Informatie aangeleverd door patiënten via mail/aanmeldformulier
 • Informatie aangeleverd door zorginstellingen via mail/aanmeldformulier
 • Informatie aangeleverd door zorgverleners via mail/aanmeldformulier
 • Overige openbare informatie en bronnen (zoals andere websites of databases)
 • Informatie uit een waardering (een zorgverlener wordt bijvoorbeeld genoemd in een waardering over een organisatie)
 • Uit de Geneeskundige Adresgids Nederland van Springer Media B.V. 

Een aanmelding bij ZorgkaartNederland wordt altijd getoetst aan, en zo nodig aangevuld of gewijzigd op basis van de informatie uit openbare bronnen.

Bewaartermijn

Uw profiel als zorgverlener wordt alleen gepubliceerd als u ergens werkzaam bent. Wanneer u (tijdelijk) niet meer openbaar op ZorgkaartNederland te vinden bent, bewaren we uw informatie nog maximaal 15 jaar. Als u tijdelijk niet werkzaam bent en daarna (ergens anders) weer gaat werken als zorgverlener, gebruiken we de informatie om te controleren dat het om u gaat. We kunnen uw profiel dan weer activeren. Als duidelijk is dat u het beroep als zorgverlener niet meer zal uitvoeren (bijvoorbeeld bij overlijden), worden de gegevens definitief verwijderd.

Uw rechten

Voor zorgverleners

U heeft het recht ZorgkaartNederland om inzage, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens te verzoeken. Ook heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en in voorkomende gevallen heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bij een verzoek om verwijdering of bezwaar wordt er een afweging gemaakt tussen uw bijzondere, persoonlijke omstandigheden en de gerechtvaardigd belangen van ZorgkaartNederland en derden.

U kunt uw verzoek indienen via ons contactformulier.

Om identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij u in voorkomende gevallen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken voordat wij inhoudelijk ingaan op uw verzoek. Mocht het nodig zijn om ons aanvullende informatie over uw identiteit toe te zenden, dan verzoeken wij u vriendelijk om ons geen Burgerservicenummer toe te zenden, althans om dat in elk geval onleesbaar te maken.

Ook heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gebruik van gegevens bij bestelling van een pakket

Zorgaanbieders kunnen een pakket bestellen voor een optimaal gebruik van ZorgkaartNederland. Voor het afsluiten van de overeenkomst voor pakketten en voor het verlenen van toegang tot het dashboard, vragen we uw naam, zakelijk e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

Uw naam, e-mail-, postadres en telefoonnummer gebruiken we om u te informeren over de mogelijkheden van en eventuele uitbreidingen op uw pakket. Uw e-mailadres gebruiken we ook voor de facturering. Deze gegevens worden verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke plicht dan wel een gerechtvaardigd belang van Patiëntenfederatie Nederland.

Contact met redactie

Als u contact opneemt met de redactie via het contactformulier, dan vragen we een aantal gegevens. In ons systeem wordt ten minste opgeslagen: uw naam, uw e-mailadres, uw IP-adres, het onderwerp dat u invult en de vraag die u stelt. Verder zijn er ook een aantal niet-verplichte velden, zoals geslacht en woonplaats. Deze gegevens gebruiken wij alleen om (persoonlijk) met u te kunnen communiceren. Zo weten we bijvoorbeeld of we u moeten aanspreken met meneer of mevrouw. Deze informatie gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Algemeen

Beveiliging persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie Nederland een passend beveiligingsniveau. Dit beveiligingsniveau is met de huidige technische mogelijkheden voldoende om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Op ZorgkaartNederland.nl staan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyregels van deze websites.

Wijziging privacyverklaring

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen we onze privacyverklaring aanpassen. Op ZorgkaartNederland.nl staat altijd de laatste versie. We adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Vragen?

Patiëntenfederatie Nederland helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring en AVG. Mail naar privacy@patientenfederatie.nl of bezoek onze contactpagina voor andere contactmogelijkheden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 10 mei 2021.