• INITIATIEF VAN

Veelgestelde vragen ZorgkaartNederland.nl

Over ZorgkaartNederland.nl

Wie zijn de initiatiefnemers van ZorgkaartNederland.nl?

ZorgkaartNederland is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.

Wat is het doel van ZorgkaartNederland.nl?

ZorgkaartNederland wil consumenten helpen bij het vinden en kiezen van een zorgaanbieder en de kwaliteit inzichtelijk maken. Bekijk ook de animatie voor meer informatie over het doel en werkwijze.

Hoeveel bezoekers heeft ZorgkaartNederland?

Per maand telt de site ongeveer 700.000 bezoekers, worden er 3 miljoen pagina’s geserveerd en 4000 waarderingen gepubliceerd (gegevens d.d. november 2013).

Hoe onafhankelijk en neutraal is ZorgkaartNederland?

Patiëntenfederatie NPCF borgt de onafhankelijke positie van de website. Hierbij worden de belangen van zowel consumenten als zorgaanbieders zorgvuldig bewaakt. De redactie van ZorgkaartNederland.nl hanteert hiervoor onder andere een gedragscode.
 

Hoe waarborgt ZorgkaartNederland.nl de privacy?

ZorgkaartNederland.nl is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van enerzijds zorgverleners, zorgorganisaties en zorginstellingen en anderzijds bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ZorgkaartNederland.nl houdt zich in alle gevallen aan de voorwaarden, zoals die gesteld worden in de Wet bescherming persoonsgegevens en de CBP-richtsnoeren.

Hoe wordt ZorgkaartNederland.nl gefinancierd?

Partners, zorginstellingen & adverteerders dragen bij aan de exploitatie en doorontwikkeling van ZorgkaartNederland.nl. Wij bieden zorgaanbieders producten en diensten (geanonimiseerd) om proactief te kunnen handelen en de waarderingen actief te monitoren. Een ZorgkaartNederland pakket biedt inzicht in de vorm van managementinformatie. En gemak & tijdwinst in de vorm van e-mailalerts en downloads. De pakketten zijn tegen betaling verkrijgbaar. Door deze vergoeding zijn wij in staat om de redactie te bekostigen en de site te onderhouden en uit te bouwen.

Wie kunnen er partner worden?

ZorgkaartNederland.nl stelt zich nadrukkelijk open voor partnerships met beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden. Neem hiervoor contact op met Danny van den Ijssel, productmanager ZorgkaartNederland via d.vandenijssel@npcf.nl. 

Hoe kan ik in contact komen met ZorgkaartNederland?

Zie hiervoor de mogelijkheden op de contact pagina.


Het waarderen van Zorgaanbieders

Wie en wat kan ik waarderen?

U kunt alle op de site genoemde zorgaanbieders en instanties waarderen. Voor vermelding op ZorgkaartNederland.nl komen instellingen in aanmerking waar zorg verleend wordt door het type zorgverlener dat op ZorgkaartNederland.nl wordt vermeld en/of instellingen waar zorg verleend wordt die zich richt op verzorging en waar ten minste 8 uur per dag zorgverleners aanwezig zijn. Op de site worden alleen de zorgverleners vermeld die een beroep uitoefenen dat valt onder de wet BIG art. 3, 14 of 34 en die een 1-op-1 behandelrelatie hebben met hun cliënt (wet WGBO).

Hoe werkt het waarderen?

Als u een waardering van een zorgaanbieder wilt opstellen dan zoekt u de betreffende zorgverlener op en klikt u op de knop ‘waardeer’ naast de adresgegevens. Vervolgens vult u het waarderingsformulier in. Nadat u uw formulier hebt ingezonden, krijgt u een email waarmee u uw waardering kunt activeren. Vervolgens wordt uw waardering getoetst aan de gedragscode en geplaatst door de onafhankelijke redactie. Om de email te kunnen sturen, vragen wij u om uw emailadres en naam in te vullen. Uw gegevens zijn alleen bij de redactie van ZorgkaartNederland.nl bekend.

Aan welke eisen moet mijn reactie voldoen?

Het is de bedoeling dat u waardeert op basis van eigen ervaringen met de betreffende zorgaanbieder en dat u onderbouwt hoe u tot uw waardering bent gekomen. U dient zich bij het waarderen te houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. Deze zijn in onze gedragscode vastgelegd. Het plaatsen van privégegevens van uzelf of anderen is verboden, evenals nietszeggende reacties ('hallo', 'bah', 'het is me wat', 'belachelijk', etc). Ook grievende en beschuldigende en niet-onderbouwde teksten worden niet geplaatst. 
 

Wordt de zorgverlener geinformeerd over een waardering?

Bij het signaleren van een trend in negatieve recensies (meer dan 5 negatieve scores op rij lager dan het cijfer 4) neemt de redactie contact op met zorgverlener/zorginstelling. De redactie kan besluiten de recensiemogelijkheid tijdelijk te sluiten o.v.v. onderzoek/overleg dat is gestart met de betreffende zorgverlener/zorginstelling.is Het is de bedoeling dat u waardeert op basis van eigen ervaringen

Kan ik anoniem een waardering plaatsen?

Alle waarderingen worden anoniem op de website geplaatst. Uw naam en e-mailadres zijn alleen bekend bij de redactie van ZorgkaartNederland.nl en worden alleen voor de correspondentie met u gebruikt.

Ik heb een waardering geschreven maar deze wordt niet getoond

Uw waardering wordt bekeken door de redactie van ZorgkaartNederland.nl. Het kan daarom zijn dat uw reactie verwijderd is omdat deze niet voldoet aan de gedragscode van deze website. Het kan ook zijn dat deze nog niet behandeld is door de redactie.Ook kan het zijn dat u nog niet op de link in de e-mail hebt geklikt die u van ons heeft ontvangen na het plaatsen van de waardering.

Voor zorgverleners

Mijn profiel als zorgverlener/zorginstantie is onvolledig of onjuist. Hoe kan ik dit wijzigen?

U kunt hiervoor gebruiken van het formulier wijzigen zorgverlener. De redactie neemt dan contact met u op om de gewenste wijzigingen te bespreken. Andere vragen of opmerkingen? Gebruik het contact formulier.

Wat kan ik doen als ik een waardering lees waarmee ik het niet eens ben?

De redactie zal bijdragen/berichten verwijderen wanneer de kennelijke onrechtmatigheid daarvan aannemelijk is gemaakt. De redactie checkt de waarderingen/reacties niet op waarheid, zoals vermeld in onze gedragscode. Ook onder iedere waardering staat vermeld dat waarderingen door de redactie niet worden gecheckt op waarheid. Als er sprake is van een vermoeden dat in de waardering onwaarheden staan, volgt een redactioneel onderzoek. Het is immers voor niemand, ook voor ZorgkaartNederland.nl niet, gewenst dat er onwaarheden vermeld worden. De redactie gaat over tot definitieve verwijdering als het aannemelijk wordt gemaakt dat de waardering inderdaad niet klopt. 

Kan ik als zorgverlener mijn gegevens van ZorgkaartNederland verwijderen?

In beginsel kunt u uw gegevens niet laten verwijderen van ZorgkaartNederland. Vanzelfsprekend gaat ZorgkaartNederland op uw verzoek wel graag het gesprek met u aan om vast te stellen of er wellicht bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn om uw gegevens niet te tonen. Neem hiervoor contact op met de redactie. 

Kan ik reageren op een waardering?

Als zorgaanbieder kunt u reageren op een waardering. Dit kan u doen via de knop ‘reageren’ onder een geplaatste waardering. Het beroepsgeheim belet de arts om inhoudelijk op de waardering in te gaan. De artsenorganisatie KNMG adviseert artsen dan ook om het beroepsgeheim te respecteren en slechts in algemene zin op de beoordeling te reageren. De KNMG heeft ook enkele voorbeelden gegeven van strekkingen van reacties die u wel en niet kunt geven in het kader van het beroepsgeheim.

Kan ik een melding krijgen als er een (negatieve) waardering over mij als zorgverlener op ZorgkaartNederland.nl is geplaatst?

Het is mogelijk om een RSS feed in te stellen zodat u automatisch geattendeerd wordt op een nieuwe waardering. Hoe u zich kunt abonneren leest u hier. Daarnaast zit in de ZorgkaartNederland pakketten de mogelijkheid om een dagelijkse of directe e-mailalert in te stellen die u attendeert op nieuwe waarderingen.
Bij het signaleren van een trend in negatieve recensies (meer dan 5 negatieve scores op rij lager dan het cijfer 4) neemt de redactie zelf contact op met zorgverlener/zorginstelling. De redactie kan besluiten de recensiemogelijkheid tijdelijk te sluiten o.v.v. onderzoek/overleg dat is gestart met de betreffende zorgverlener/zorginstelling.

Nieuwe zorgaanbieder?

Nog niet op deze site? Meld u nu aan!

Aanmelden

Blog - Laatste artikelen

Mia Severens-Belien - 21 jul. 2014

Zuurstofslang

SJG Weert - 10 jul. 2014

Waarom?

Ciska Rippen - 3 jul. 2014

Ontmoeting