ZorgkaartNederland

Gedragscode ZorgkaartNederland

Gedragscode ZorgkaartNederland bij het schrijven van een waardering

Op Zorgkaartnederland.nl kunt u een waardering schrijven over de zorg. De waardering die u schrijft, helpt andere bezoekers bij het maken van een keuze. Het ziekenhuis, de dokter of een andere zorgaanbieder waarover u een waardering schrijft, weet dankzij u wat er goed gaat en wat beter kan.

Waarom gebruiken we een gedragscode?

Uw waardering helpt andere mensen verder, en draagt bij aan verbetering van de zorg. Zeker als uw waardering voldoet aan een paar regels die we in de gedragscode hebben opgesteld. Regels die u helpen bij het schrijven van een goede en bruikbare waardering.

Gedragscode

  1. Geef een toelichting bij de cijfers. Vertel alleen over uw eigen ervaring met de zorg als patiënt of als naaste. Schrijf niet iets op dat u van anderen heeft gehoord.
  2. Schrijf een waardering over een recente ervaring in de zorg. We plaatsen geen waarderingen over ervaringen van langer dan 3 jaar geleden.
  3. Schrijf uw waardering in kleine letters.
  4. Schrijf per zorgaanbieder niet meerdere waarderingen met vergelijkbare inhoud. Dubbele waarderingen plaatsen we niet.
  5. Gebruik fatsoenlijke taal en vermijd kwetsende uitingen. We plaatsen geen oproep tot actie, scheldwoorden, Godslastering en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.
  6. Beschrijf feiten of ervaringen en geen vermoedens. We plaatsen geen suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten zoals mishandeling, fraude, oplichting, etc.
  7. Een waardering mag geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals uw naam, e-mail, telefoonnummer of adres. Zet geen reclame, spam en links naar andere websites in uw waardering.
  8. Als u een e-mailadres met een beperkte geldigheidsduur gebruikt, plaatsen wij uw waardering niet. Dit omdat wij niet met u in contact kunnen komen na verloop van de geldigheidsduur. Een voorbeeld van een tijdelijk e-mailadres is [naam]@ikbenspamvrij.nl.
  9. Als u een ernstige klacht heeft over een behandeling door een zorgaanbieder, adviseren wij u om eerst deze informatie goed door te lezen. Mogelijk is het in uw geval beter om gebruik te maken van een klachtenregeling.

Benieuwd wat er met uw waardering gebeurt, als u deze heeft ingestuurd? Bekijk dan deze infograpic. Hierin leggen wij dat stap voor stap uit.

Wat doet de redactie met de gedragscode?

De redactie gebruikt bovenstaande regels ook. Voordat ze een waardering kan plaatsen, kijkt ze nog een keer of deze aan de regels voldoet. Zo niet, dan vraagt de redactie om een aanpassing zodat de waardering wel geplaatst kan worden.

De redactie houdt zich te allen tijde het recht voor om bij (ernstige vermoedens van) misbruik van de mogelijkheden van ZorgkaartNederland maatregelen te nemen waaronder het verwijderen van waarderingen, het verwijderen van profielen van zorgaanbieders en het blokkeren van e-mailadressen en/of ip-adressen. Een uitgebreide toelichting op het Beleid oneigenlijke waarderingen leest u hier

Wie is verantwoordelijk voor de inhoud van de waardering?

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van de waardering. Ook nadat de redactie de waardering heeft getoetst aan de hand van de gedragscode en deze online heeft geplaatst.

Wanneer neemt de redactie contact met u op?

Wanneer uw waardering niet aan de gedragscode voldoet, krijgt u bericht van ons. We geven u dan de gelegenheid om uw waardering aan te passen. Als een zorgaanbieder een reactie onder de waardering plaatst krijgt u hiervan bericht.

Als een zorgaanbieder contact met u zoekt

Dankzij uw waardering weet de zorgaanbieder wat goed gaat en wat beter kan. Mogelijk wil de zorgaanbieder naar aanleiding van de waardering die u geschreven heeft, met u in contact komen. Bijvoorbeeld om met u te praten over uw ervaring, of om nadere toelichting aan u te vragen. In dat geval neemt de redactie contact met u op. De redactie verstrekt nooit zonder uw toestemming gegevens over u aan de zorgaanbieder.

Mocht u niet reageren op ons verzoek om contact op te nemen met de redactie, kunnen wij besluiten om uw waardering (tijdelijk) te verwijderen van ZorgkaartNederland.

(Her)gebruik bijdragen

ZorgkaartNederland kan besluiten (delen van) uw anonieme verhaal te publiceren in andere media. Bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: televisie, radio, internetsites, mobiele informatiedragers en printmedia. Door een waardering te plaatsen op ZorgkaartNederland stemt u op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met genoemd gebruik van uw waardering.

Partners van ZorgkaartNederland