Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens op ZorgkaartNederland.nl.


Wanneer u een waardering plaatst op ZorgkaartNederland of een reactie plaatst bij een blog op deze website, worden uw persoonsgegevens door Patiëntenfederatie Nederland zorgvuldig beschermd. We doen dat volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Heeft u vragen over het naleven van de AVG door de Patiëntenfederatie Nederland? U kunt uw vraag mailen naar: privacy@patientenfederatie.nl.

Hieronder leest u welke (persoons)gegevens we van u vragen, wat we hiermee doen en hoe lang we dit bewaren. 

Waarderen

Als u een zorgverlener waardeert, vult u verschillende gegevens in. Per gegeven tonen we kort:

• welke persoonsgegevens we vragen
• hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen
• waarom we deze gegevens vragen 

Persoonsgegevens

Bescherming

Waarom nodig?

Naam

Wij publiceren uw naam niet. Als u uw ervaring deelt, is dat volledig anoniem. Wij geven uw naam niet zonder uw toestemming aan derden door.

We vragen uw naam om persoonlijk met u te kunnen communiceren.

E-mailadres en IP-adres

Uw e-mail- en IP-adres worden zonder uw toestemming niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

We gebruiken uw e-mailadres om u een bevestigingsmail te sturen en te laten weten dat uw waardering is geplaatst en/of we u willen vragen deze aan te passen.We kunnen uw e-mailadres en IP-adres gebruiken om na te gaan of de waardering betrouwbaar (‘echt’) is.

Uw waardering met cijfers en toelichting

We plaatsen uw waardering zonder uw naam en e-mailadres. Via de redactie kunt u uw waardering laten veranderen of verwijderen. Uw anonieme waardering kan ook op andere websites en vergelijkingshulpen gepubliceerd worden. Uw persoonlijke gegevens worden nooit aan anderen gegeven.

Met uw waardering en de toelichting helpt u andere patiënten om een zorgaanbieder te kiezen.

Aandoening/behandeling
Niet verplicht

We plaatsen deze informatie anoniem.

Deze informatie maakt uw waardering nog waardevoller voor anderen, omdat zij bijvoorbeeld dezelfde aandoening hebben.

Vraag: Wilt u meewerken aan het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland en onderzoek van ZorgkaartNederland?

Alleen als u ‘ja’ invult, ontvangt u van ons een uitnodiging om lid te worden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Ook kunt u maximaal 2 keer per jaar een mail krijgen om mee te werken aan onderzoek of om nog een zorgaanbieder te waarderen.

Het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland bestaat uit 23.000 mensen die ongeveer acht keer per jaar een vragenlijst invullen. Zo brengen wij in beeld hoe het gaat met de zorg in Nederland vanuit het perspectief van u als gebruiker. Iedereen mag panellid worden.

Met enige regelmaat doen wij onderzoek op ZorgkaartNederland, om de website te verbeteren. Ook kunnen we na een tijdje vragen of u in de afgelopen tijd nog een ervaring heeft gehad met een zorgaanbieder en deze wilt waarderen. Want hoe meer waarderingen op ZorgkaartNederland, hoe beter andere mensen kunnen kiezen.

Geslacht, leeftijd, opleiding, gezondheid

Deze vragen zijn onderdeel van een proef. Niet iedereen krijgt deze vragen. Alleen een deel van de mensen die via het ziekenhuis of kliniek een uitnodiging heeft gekregen, kunnen deze vragen krijgen. De antwoorden op deze vragen worden niet gepubliceerd en niet bij uw waardering opgeslagen. De informatie wordt eenmalig aan een onafhankelijk onderzoeksbureau aangeleverd.

Het invullen van de vragen is niet verplicht.

Vanaf 7 mei 2018 zijn de vragen aangepast bij de categorie: ziekenhuizen, klinieken en de zorgverleners die hier werken. De nieuwe vragen zijn gebaseerd op bestaande vragenlijsten waarmee ziekenhuizen op dit moment de ervaringen van patiënten kunnen meten. Daar zitten ook achtergrondvragen in. Momenteel loopt er een proef waarbij we onderzoeken of ZorgkaartNederland een alternatief kan zijn voor de vragenlijst. Voor de proef zijn achtergrondvragen toegevoegd. Als de proef uitwijst dat de achtergrondvragen geen relevante informatie opleveren, verdwijnen deze na de proef. 

Bewaartermijn

Als uw waardering wordt gepubliceerd, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam, emailadres en IP-adres) maximaal 15 jaar. We vinden het belangrijk dat als u, ook na een aantal jaar, uw waardering wilt aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft. Dit kan alleen als we gegevens hebben waarmee we kunnen controleren dat u degene bent die de waardering heeft geschreven.
Wordt uw waardering afgekeurd of verwijderd, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam, emailadres en IP-adres) ook 15 jaar. We gebruiken deze gegevens om oneigenlijk gebruik te kunnen ontdekken. Ook kunnen we u helpen als u alsnog een afgekeurde waardering wilt aanpassen, zodat deze toch geplaatst kan worden. Als uw waardering niet geverifieerd wordt, dan bewaren we uw persoonsgegevens een half jaar.

Bloggers

Persoonsgegevens Gebruik en bescherming Waarom nodig?

Naam (voor- en achternaam) 

 

 

We plaatsen uw blog met voor- en achternaam. Ook maken we met uw naam een biografie op ZorgkaartNederland aan. We geven graag de credits aan diegene die ze heeft verdiend. We laten dus graag weten wie een blog heeft geschreven.
Biografie Lezers lezen graag iets meer over u. Waarom schrijft u blogs? Wat houdt u bezig? Waarom bent u expert of ervaringsdeskundige? Bloggers op ZorgkaartNederland krijgen een eigen korte biografie op ZorgkaartNederland. Zo kunnen geïnteresseerden meer lezen over de persoon die de blog heeft geschreven.
Foto Uw biografie wordt geplaatst met foto van de blogger. Uiteraard kiest u zelf welke foto we mogen gebruiken. Mensen zien ook graag hoe de schrijver van de blog eruit ziet.
e-mailadres  Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Op het mailadres kunnen wij u bereiken. 

Bewaartermijn

Als er een blog van u wordt gepubliceerd, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam, biografie, foto en emailadres), zolang de blogs online blijven staan. Blogs blijven maximaal 10 kalenderjaar online. Uiteraard kunt u als blogger altijd aangeven dat u uw blog en biografie wilt verwijderen. En uiteraard, zoals de wet dit voorschrijft, kunt u dan altijd ook uw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen.

Reageren op een blog

Als u wilt reageren op een blog op ZorgkaartNederland, vragen we de volgende gegevens.

Persoonsgegevens

Gebruik en bescherming

Waarom nodig?

Naam of pseudoniem

Alleen uw voornaam of het opgegeven pseudoniem wordt bij uw reactie gepubliceerd op ZorgkaartNederland. We laten achternamen altijd weg.

Een naam maakt uw reactie persoonlijk.

E-mailadres en IP-adres

Uw e-mailadres en IP-adres worden niet gepubliceerd en niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken uw e-mailadres om met u te communiceren naar aanleiding van uw reactie.

IP-adressen gebruiken we om na te gaan of er op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de reactiemogelijkheid.

Uw reactie

Uw reactie wordt gepubliceerd bij de blog. U kunt de redactie vragen om uw reactie te verwijderen of te veranderen.

 

Bewaartermijn

Als u reageert op een blog, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam/pseudoniem en emailadres) zolang de blogs online blijven staan. Dat is maximaal 10 kalenderjaar.

Contact met redactie

Als u contact opneemt met de redactie via het contactformulier, dan vragen we een aantal gegevens. In ons systeem wordt ten minste opgeslagen: uw naam, uw e-mailadres, het onderwerp dat u invult en de vraag die u stelt. Verder zijn er ook een aantal niet-verplichte velden, zoals geslacht en woonadres. Deze gegevens gebruiken wij alleen om (persoonlijk) met u te kunnen communiceren. Zo weten we bijvoorbeeld of we u moeten aanspreken met meneer of mevrouw. Deze informatie gebruiken wij niet voor andere doeleinden.

Bewaartermijn

Als u contact opneemt over een waardering, dan bewaren we uw persoonsgegevens (naam en e-mailadres) net zo lang als uw waardering: maximaal 15 jaar. We vinden het belangrijk dat als u, ook na een aantal jaar, uw waardering wilt aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft. Hiervoor bewaren we ook de geschiedenis van eerder contact om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Abonneren nieuwsbrief

Als u de gratis e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen met nieuws over Patiëntenfederatie Nederland en ZorgkaartNederland, hebben we uw e-mailadres nodig. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden. U krijgt een nieuwsbrief met als afzender Patiëntenfederatie Nederland. U kunt zich uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief. U wordt dan definitief uit ons bestand verwijderd.

Hoe gaan we om met algemene bezoekersgegevens van ZorgkaartNederland.nl?

Om ZorgkaartNederland te verbeteren, verzamelen we anoniem algemene bezoekersgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s en de gemiddelde bezoektijd van de website. Hiermee kunnen we de inrichting van de website verbeteren of meer gerichte informatie op ZorgkaartNederland.nl plaatsen. Ook meten we hoe vaak op onze advertenties in Google is geklikt, en hoe vaak daarna een ervaring is geschreven. Deze informatie is anoniem en niet tot personen herleidbaar. Met de informatie kunnen we advertenties op Google beter afstemmen op de behoefte van bezoekers.

Gebruik en beheer van uw gegevens

Aantal bezoekers

Met Google Analytics houden wij bij hoeveel mensen er op ZorgkaartNederland komen en welke pagina’s zij bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Daarom wordt op ZorgkaartNederland.nl gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Lees meer over het gebruik van cookies op ZorgkaartNederland.nl in ons cookiebeleid.

Om de statistieken van ZorgkaartNederland bij te kunnen houden zonder dat daarbij uw privacy in het geding is, gebruiken wij de IP-adressen, zonder de laatste drie getallen. Daarnaast hebben wij, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken. Ook maken wij geen gebruik van andere diensten van Google in de combinatie met Google Analytics. We bewaren de geanonimiseerde informatie 2 jaar.

 

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met andere organisaties, zoals de IGJ, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en onderzoeksbureaus. Met duidelijke afspraken krijgen zij toegang tot de anonieme waarderingen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan de samenwerkingspartners. 

Beveiliging persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie Nederland een passend beveiligingsniveau. Dit beveiligingsniveau is met de huidige technische mogelijkheden voldoende om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als:

• u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Bijvoorbeeld als een zorgverlener met u in gesprek wil en u hier akkoord op geeft, vragen wij of wij uw gegevens mogen doorgeven.
• verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld via een rechterlijk bevel) of noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van zorgverleners en gebruikers van ZorgkaartNederland.nl (zoals ernstige bedreigingen, afpersingen, etc.).

Vermelding zorgverleners op ZorgkaartNederland.nl

ZorgkaartNederland biedt het meest complete, onafhankelijke overzicht van zorgaanbieders in Nederland. Van individuele zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de Wet BIG (artikel 3, 14 of 34) én een één-op-één-behandelrelatie hebben met cliënten (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), plus zorgverleners waarbij de branche- of beroepsorganisatie een aanvraag heeft gedaan voor publicatie van de beroepsgroep en dit is gehonoreerd, publiceren we:

• naam (voorletters, achternaam)
• geslacht
• beroep en specialisme(n)
• naam, adres- en telefoongegevens van de praktijk of zorginstelling
• website van de praktijk en/of zorginstelling

Doel: Met het publiceren van deze gegevens kunnen patiënten of cliënten gemakkelijker zorgaanbieders vinden en kunnen ze kiezen welke zorgverlener het beste bij hen past.

Verder kunnen de volgende gegevens ook in ons systeem staan:

Persoonsgegevens Gebruik en bescherming Waarom nodig?
Geboortedatum Hier vragen we naar als u zichzelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar u werkt u aanmeldt. Uw geboortedatum wordt niet gepubliceerd en niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend. We gebruiken deze informatie om te controleren of een zorgverlener valt onder de Wet BIG. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgverlener al voorkomt in onze databank.
AGB-code Hier vragen we naar als u zichzelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar u werkt u aanmeldt. Uw AGB-code wordt niet gepubliceerd. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend. We gebruiken deze informatie om te controleren of een zorgverlener valt onder de Wet BIG. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgaanbieder al voorkomt in onze databank.

Bewaartermijn

Uw profiel als zorgverlener wordt alleen gepubliceerd als u ergens werkzaam bent. Wanneer u (tijdelijk) niet meer openbaar op ZorgkaartNederland te vinden bent, bewaren we uw informatie nog maximaal 15 jaar. Als u tijdelijk niet werkzaam bent en daarna (ergens anders) weer gaat werken als zorgverlener, gebruiken we de informatie om te controleren dat het om u gaat. We kunnen uw profiel dan weer activeren. Als duidelijk is dat u het beroep als zorgverlener niet meer zal uitvoeren (bijvoorbeeld bij overlijden), worden de gegevens direct definitief verwijderd.

Gebruik van gegevens bij bestelling van een pakket

Zorgaanbieders kunnen een pakket bestellen voor een optimaal gebruik van ZorgkaartNederland. Voor het afsluiten van de overeenkomst voor pakketten en voor het verlenen van toegang tot het dashboard, vragen we uw naam, zakelijk e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

Uw naam, e-mail-, postadres en telefoonnummer gebruiken we om u te informeren over de mogelijkheden van en eventuele uitbreidingen op uw pakket. Uw e-mailadres gebruiken we ook voor de facturering.

Uw rechten

Wilt u weten of de gegevens die we van u hebben juist zijn? Dan kunt u bij ons navragen welke persoonsgegevens en informatie we over u hebben. Als de informatie onjuist en/of onvolledig is, passen we uw persoonsgegevens op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek tot wijzigen of verwijdering van uw gegevens indienen.


Met betrekking tot het verwijderen van uw gegevens geldt voor zorgverleners echter het volgende. ZorgkaartNederland helpt patiënten of cliënten om een zorgaanbieder te kiezen die bij hen past. Dan is het belangrijk dat alle zorgaanbieders, ook u, op ZorgkaartNederland staan. Zorgverleners kunnen daarom de gegevens die gepubliceerd worden, niet (laten) verwijderen. Natuurlijk gaan we wel op uw verzoek met u in gesprek om na te gaan of u bijzondere persoonlijke redenen heeft om uw gegevens (tijdelijk) niet te tonen. U kunt uw verzoek sturen via ons contactformulier.

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting? Dan kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken.

Stuur uw verzoek of bezwaar naar het adres onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Op ZorgkaartNederland.nl staan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Ons privacy beleid is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyregels van deze websites.

Wijziging privacybeleid

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen we ons privacybeleid aanpassen. Op ZorgkaartNederland.nl staat altijd de laatste versie. We adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Vragen?

Patiëntenfederatie Nederland helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring en AVG. Mail naar privacy@patientenfederatie.nl of bezoek onze contactpagina voor andere contactmogelijkheden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 mei 2018.

Partners van ZorgkaartNederland