Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij u over de bescherming van uw persoonsgegevens op ZorgkaartNederland.nl.

Wanneer u een waardering plaatst op ZorgkaartNederland of een reactie plaatst bij een blog op deze website, wilt u dat uw persoonsgegevens zorgvuldig worden beschermd en niet bij anderen terechtkomen. Daarom gaat Patiëntenfederatie Nederland, de eigenaar van ZorgkaartNederland, uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. We doen dat volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en staan ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1497581. Deze autoriteit ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Waarderen

Als u een zorgverlener waardeert, vult u verschillende gegevens in. Per gegeven tonen we kort:

• welke persoonsgegevens we vragen
• hoe we uw persoonsgegevens gebruiken en beschermen
• waarom we deze gegevens vragen 

Persoonsgegevens

Bescherming

Waarom nodig?

Naam

Wij publiceren uw naam niet. Als u uw ervaring deelt, is dat volledig anoniem. Wij geven uw naam niet zonder uw toestemming aan derden door.

We vragen uw naam om persoonlijk met u te kunnen communiceren.

E-mailadres en IP-adres

Uw e-mail- en IP-adres worden zonder uw toestemming niet gepubliceerd of doorgegeven aan derden.

We gebruiken uw e-mailadres om u een bevestigingsmail te sturen en te laten weten dat uw waardering is geplaatst. Of om u tips te geven voor uw waardering. We kunnen uw e-mailadres en IP-adres gebruiken om na te gaan of de waardering betrouwbaar (‘echt’) is.

Uw waardering met cijfers en toelichting

We plaatsen uw waardering anoniem, dus zonder uw naam en e-mailadres. Via de redactie kunt u uw waardering laten veranderen of verwijderen.

Met uw waardering en de toelichting helpt u andere patiënten om een zorgaanbieder te kiezen.

Aandoening/behandeling
Niet verplicht

We plaatsen deze informatie anoniem.

Deze informatie maakt uw waardering nog waardevoller voor anderen, omdat zij bijvoorbeeld dezelfde aandoening hebben.

Vraag: Wilt u meewerken aan vervolgonderzoeken naar de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg?

Alleen als u ‘ja’ invult, ontvangt u van ons een uitnodiging om lid te worden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland.

Het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland bestaat uit 23.000 mensen die ongeveer acht keer per jaar een vragenlijst invullen. Zo brengen wij in beeld hoe het gaat met de zorg in Nederland vanuit het perspectief van u als gebruiker. Iedereen mag panellid worden.

Reageren op een blog

Als u wilt reageren op een blog op ZorgkaartNederland, vragen we de volgende gegevens.

Persoonsgegevens

Gebruik en bescherming

Waarom nodig?

Naam of pseudoniem

Alleen uw voornaam of het opgegeven pseudoniem wordt bij uw reactie gepubliceerd op ZorgkaartNederland. We laten achternamen altijd weg.

Een naam maakt uw reactie persoonlijk.

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd en niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken uw e-mailadres om met u te communiceren naar aanleiding van uw reactie.

Uw reactie

Uw reactie wordt gepubliceerd bij het blog. U kunt de redactie vragen om uw reactie te verwijderen of te veranderen.

 

Contact met redactie

Als u contact opneemt met de redactie via het contactformulier, dan vragen we een aantal gegevens, zoals uw naam en geslacht. Deze gegevens gebruiken wij alleen om (persoonlijk) met u te kunnen communiceren. Zo weten we bijvoorbeeld of we u moeten aanspreken met meneer of mevrouw. Deze informatie gebruiken wij niet voor andere doeleinden. 

Abonneren nieuwsbrief

Als u de gratis e-mailnieuwsbrief wilt ontvangen met nieuws over Patiëntenfederatie Nederland en ZorgkaartNederland, hebben we uw e-mailadres nodig. We gebruiken uw e-mailadres alleen om u de gratis e-mailnieuwsbrief toe te zenden. U kunt zich uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief.

Hoe gaan we om met algemene bezoekersgegevens van ZorgkaartNederland.nl?

Om ZorgkaartNederland te verbeteren, verzamelen we anoniem algemene bezoekersgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s en de gemiddelde bezoektijd van de website. Hiermee kunnen we de inrichting van de website verbeteren of meer gerichte informatie op ZorgkaartNederland.nl plaatsen. Ook meten we hoe vaak op onze advertenties in Google is geklikt, en hoe vaak daarna een ervaring is geschreven. Deze informatie is anoniem en niet tot personen herleidbaar. Met de informatie kunnen we advertenties op Google beter afstemmen op de behoefte van bezoekers.

Gebruik en beheer van uw gegevens

Aantal bezoekers

Met Google Analytics houden wij bij hoeveel mensen er op ZorgkaartNederland komen en welke pagina’s zij bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Daarom wordt op ZorgkaartNederland.nl gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Lees meer over het gebruik van cookies op ZorgkaartNederland.nl in ons cookiebeleid.

Om de statistieken van ZorgkaartNederland bij te kunnen houden zonder dat daarbij uw privacy in het geding is, gebruiken wij de IP-adressen, zonder de laatste drie getallen. Daarnaast hebben wij, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken. Ook maken wij geen gebruik van andere diensten van Google in de combinatie met Google Analytics. 

 

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met andere organisaties. Ook zij hebben toegang tot de anonieme waarderingen. Dit is bijvoorbeeld de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Zij monitoren de waarderingen als een van de elementen in het risicobeheer van inspecteurs. Soms gebruiken ook zorgverzekeraars de anonieme waarderingen. Zij tonen de waarderingen bijvoorbeeld in hun eigen zorgzoeker. Wij, Patiëntenfederatie Nederland, zijn hier blij mee, omdat mensen dan niet nogmaals wordt gevraagd een waardering te geven. Ook patiëntenorganisaties gebruiken de waarderingen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tot slot zijn er onderzoeksbureaus en universiteiten die de anonieme waarderingen gebruiken voor onderzoek. 

Uw waardering helpt de zorg beter maken op vele manieren!

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan de samenwerkingspartners. 

 

Preventie oneigenlijk gebruik

ZorgkaartNederland is een platform voor patiënten, door patiënten. We doen er alles aan om de website zo zuiver mogelijk te houden zodat u ervan uit kunt gaan dat een waardering zuiver en authentiek is. We doen daar veel moeite voor omdat we met ZorgkaartNederland mensen de gelegenheid willen geven hun ervaring met elkaar te delen. Zo helpen mensen elkaar de goede keuze te maken, en tegelijk weten zorgverleners wat goed gaat en wat beter kan. Dus willen we misbruik van de site voorkomen. We willen voorkomen dat er onfatsoenlijke waarderingen op komen te staan. Daarom toetst onze redactie elke ingezonden waardering eerst aan onze gedragscode. Ook willen we voorkomen dat iemand meerdere waarderingen plaatst over een zorgverlener of over zichzelf. We noemen dit oneigenlijk gebruik, en daar zijn we streng op.

Om onze controles uit te kunnen voeren, kijken we, onder andere, naar IP-adressen. Door die te bewaren kunnen we kijken of vanaf één adres niet meerdere waarderingen ingestuurd worden.

 

Melding Autoriteit Persoonsgegevens

Ook bij de Autoriteit Persoonsgegevens hebben wij aangegeven welke informatie we gebruiken en hoe we dit verwerken. U kunt ons vinden met de volgende link onder meldingscode 1497581. Dit is conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

 

Beveiliging persoonsgegevens

Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie Nederland een passend beveiligingsniveau. Dit beveiligingsniveau is met de huidige technische mogelijkheden voldoende om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt als:

• u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven, bijvoorbeeld als een zorgverlener met u in gesprek wil en u hier akkoord op geeft, vragen wij of wij uw gegevens mogen doorgeven.
• verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld via een rechtelijk bevel) of noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van zorgverleners en gebruikers van ZorgkaartNederland.nl (zoals ernstige bedreigingen, afpersingen, etc.).

Vermelding zorgverleners op ZorgkaartNederland.nl

ZorgkaartNederland biedt het meest complete, onafhankelijke overzicht van zorgaanbieders in Nederland. Van individuele zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de Wet BIG (artikel 3, 14 of 34) én een één-op-één-behandelrelatie hebben met cliënten (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) publiceren we:

• naam
• geslacht
• beroep en specialisme(n)
• naam, adres- en telefoongegevens van de praktijk of zorginstelling
• website van de praktijk en/of zorginstelling

Doel: Met het publiceren van deze gegevens kunnen patiënten of cliënten gemakkelijker zorgaanbieders vinden en kunnen ze kiezen welke zorgverlener het beste bij hen past.

Aanmelden of wijzigingen doorgeven

Bent u zorgverlener en staat u niet op ZorgkaartNederland? Meldt u zich dan aan via ons aanmeldformulier. Ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen of andere zorginstellingen kunnen dit aanmeldformulier gebruiken. Wij nemen contact met u op om uw aanmelding te voltooien.
Wilt u wijzigingen doorgeven of zijn uw gegevens onjuist of onvolledig? Meld het hier.

Gebruik van gegevens bij bestelling van een pakket

Zorgaanbieders kunnen een pakket bestellen voor een optimaal gebruik van ZorgkaartNederland. Voor het afsluiten van de overeenkomst voor pakketten en voor het verlenen van toegang tot het dashboard, vragen we uw naam, zakelijk e-mailadres, postadres en telefoonnummer en een rekeningnummer.

Uw naam, e-mail-, postadres en telefoonnummer gebruiken we om u te informeren over de mogelijkheden van en eventuele uitbreidingen op uw pakket. Uw rekeningnummer gebruiken we uitsluitend voor de facturering.

Uw rechten

Wilt u weten of de gegevens die we van u hebben juist zijn? Dan kunt u bij ons navragen welke persoonsgegevens en informatie we over u hebben. Als de informatie onjuist en/of onvolledig is, passen we uw persoonsgegevens op uw verzoek aan.

Worden uw persoonsgegevens gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nakomen van een wettelijke verplichting? Dan kunt u daar kosteloos bezwaar tegen maken.

Stuur uw verzoek of bezwaar naar het adres onderaan deze privacyverklaring.

Websites van derden

Op ZorgkaartNederland.nl staan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Ons privacy beleid is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyregels van deze websites.

Wijziging privacy beleid

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen we ons privacy beleid aanpassen. Op ZorgkaartNederland.nl staat altijd de laatste versie. We adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

Vragen?

Patiëntenfederatie Nederland helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring. Neem contact op

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 maart 2017.

Partners van ZorgkaartNederland