Naar de navigatie Naar de inhoud

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring informeren wij je over de bescherming van jouw persoonsgegevens op ZorgkaartNederland.nl (‘ZorgkaartNederland’). ZorgkaartNederland is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Wanneer je een waardering plaatst op ZorgkaartNederland of een reactie plaatst bij een blog op deze website, worden jouw persoonsgegevens door Patiëntenfederatie Nederland zorgvuldig beschermd.

We doen dat volgens de regels die zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). De Autoriteit Persoonsgegevens ziet erop toe dat persoonsgegevens in Nederland zorgvuldig worden verwerkt en beschermd.

Heb je vragen over het naleven van de AVG door Patiëntenfederatie Nederland? Je kan je vraag mailen naar: privacy@patientenfederatie.nl.

Hieronder lees je onder andere welke (persoons)gegevens we van je verwerken, wat we hiermee doen en hoe lang we die bewaren.

 

Waarderen

Als je een zorgverlener waardeert, kan je verschillende gegevens op het waarderingsformulier invullen. Per gegeven tonen we hierna kort:

 • welke persoonsgegevens je kan invullen
 • hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken en beschermen
 • waarvoor we deze persoonsgegevens gebruiken (doel)

Persoonsgegevens

Gebruik

Doel

Naam

Jouw naam wordt niet gepubliceerd.

We vragen jouw naam om persoonlijk met je te kunnen communiceren over de waardering.

E-mailadres, IP-adres en telefoonnummer

Jouw e-mail, telefoonnummer en IP-adres worden niet gepubliceerd.

We gebruiken jouw e-mailadres om je een bevestigingsmail te sturen en te laten weten dat jouw waardering is geplaatst en/of we je willen vragen deze aan te passen. We kunnen jouw e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres gebruiken om na te gaan of de waardering betrouwbaar (‘echt’) is of om contact met je op te nemen als een zorgaanbieder graag contact met je wil. Ook kan je servicemails ontvangen over jouw ingestuurde waardering.

Jouw waardering met cijfers en toelichting

We plaatsen jouw waardering zonder jouw naam, IP-adres, telefoonnummer en e-mailadres. Via de redactie kan je vragen of je je waardering kan aanpassen of verwijderen. Jouw waardering kan ook op andere websites en vergelijkingshulpen gepubliceerd worden of gebruikt worden voor onderzoek.

Met jouw waardering en de toelichting help je andere patiënten om een zorgaanbieder te kiezen.

Aandoening/behandeling

Als je dit veld invult, plaatsen wij deze informatie bij jouw waardering. Ook deze informatie kan op andere websites en vergelijkingshulpen gepubliceerd worden of gebruikt worden voor onderzoek.

Deze informatie kan jouw waardering nog waardevoller voor anderen maken, omdat zij bijvoorbeeld dezelfde aandoening hebben.

Vraag: Wil je meewerken aan het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland en onderzoek van ZorgkaartNederland?

Alleen als je ‘ja’ invult, krijg je van ons een uitnodiging om lid te worden van het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland. Als je 'ja' invult kan je maximaal 2 keer per jaar een mail krijgen om mee te werken aan onderzoek of om nog een zorgaanbieder te waarderen.

Het Zorgpanel van Patiëntenfederatie Nederland bestaat uit 23.000 mensen die ongeveer acht keer per jaar een vragenlijst invullen. Zo brengen wij in beeld hoe het gaat met de zorg in Nederland vanuit het perspectief van jou als gebruiker. Iedereen mag panellid worden.

Met enige regelmaat doen wij onderzoek op ZorgkaartNederland, om de website te verbeteren. Ook kunnen we na een tijdje vragen of je in de afgelopen tijd nog een ervaring heeft gehad met een zorgaanbieder en deze wilt waarderen. Want hoe meer waarderingen op ZorgkaartNederland, hoe beter andere mensen kunnen kiezen.

Geslacht, leeftijd, opleiding, gezondheid, kwaliteit van leven en de vier cijfers van de postcode en aanbevelingsvraag

Niet iedereen krijgt deze vragen. Alleen mensen die via het ziekenhuis, kliniek of aanbieder van paramedische zorg en een organisatie waarderen die wijkverpleging geeft.
De antwoorden op deze extra vragen worden niet gepubliceerd. En het invullen van de vragen is niet verplicht.

 

De informatie wordt gebruikt voor onderzoek.

Bewaartermijn

Als jouw waardering wordt gepubliceerd, dan bewaren we jouw waardering en je persoonsgegevens maximaal 15 jaar. We vinden het belangrijk dat als je, ook na een aantal jaar, jouw waardering wil aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft.
Dit kan alleen als we gegevens hebben waarmee we kunnen controleren dat je degene bent die de waardering heeft geschreven.

Wordt jouw waardering afgekeurd of verwijderd? Dan bewaren we jouw persoonsgegevens ook 15 jaar. Ook kunnen we je helpen als je alsnog een afgekeurde waardering wilt aanpassen, zodat deze toch geplaatst kan worden. Als jouw waardering niet bevestigd wordt, dan bewaren we jouw persoonsgegevens 3 maanden.

Grondslag

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die je met ons bent aangegaan op het moment dat je de waardering hebt ingestuurd of op basis van toestemming die je daarvoor heeft gegeven. Als de waardering bij je wordt uitgevraagd door jouw zorgaanbieder of eventueel via een meetbureau of EPD-leverancier, dan verwerken wij bovenstaande persoonsgegevens op grond van toestemming. Wanneer je een aandoening of behandeling invult, dan verwerken wij deze informatie op basis van de kennelijke openbaarmakingsgrondslag.

 

Toetsing op oneigenlijk gebruik waarderingen

Om ZorgkaartNederland zo betrouwbaar mogelijk te houden, verwerken wij persoonsgegevens om oneigenlijk gebruik, zoals (het plaatsen van) valse waarderingen op ZorgkaartNederland op te sporen. We spannen ons ook in om zo veel mogelijk te voorkomen dat waarderingen die zijn verwijderd of afgewezen opnieuw op ZorgkaartNederland worden geplaatst.

Voor dit doel verwerken wij de volgende persoonsgegevens: waardering, naam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, aandoening, de zorgverlener en het dienstverband en de naam van de zorginstelling.

Bewaartermijn

We verwijderen de gegevens die we specifiek verwerken voor het onderzoek naar oneigenlijk gebruik, zodra het onderzoek naar oneigenlijk gebruik is afgerond. We spannen ons in om een onderzoek naar oneigenlijk gebruik binnen 3 maanden af te ronden, maar wij kunnen hierbij afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de inzender van een waardering.  

Om te voorkomen dat verwijderde of afgewezen waarderingen opnieuw worden geplaatst op ZorgkaartNederland bewaren wij deze waarderingen en gecontroleerde telefoonnummers volgens de reguliere bewaartermijn, tenzij er een specifieke reden is om dit te verlengen (zoals een gerechtelijk vonnis dat bepaalt dat een waardering niet opnieuw mag worden geplaatst). In dat geval bewaren wij de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor die specifieke reden.

Grondslag

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang van ZorgkaartNederland, en van de gebruikers van ZorgkaartNederland en van de zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.

Dit gerechtvaardigde belang bestaat uit het belang bij het zoveel mogelijk opsporen van onbetrouwbare, valse waarderingen. Onbetrouwbare of valse waarderingen op ZorgkaartNederland verminderen namelijk de informatieve waarde over de kwaliteit van zorgverlening op ZorgkaartNederland voor jou als gebruiker.

 

Bloggers

Persoonsgegevens

Gebruik

Doel

Naam (voor- en achternaam)

 

 

We plaatsen jouw blog met voor- en achternaam. Ook maken we met jouw naam een biografie op ZorgkaartNederland aan.

We geven graag de credits aan diegene die ze heeft verdiend. We laten dus graag weten wie een blog heeft geschreven.

Biografie

Bloggers op ZorgkaartNederland krijgen een eigen korte biografie op ZorgkaartNederland. Zo kunnen geïnteresseerden meer lezen over de persoon die de blog heeft geschreven.

Lezers lezen graag iets meer over jou. Waarom schrijf je blogs? Wat houd je bezig? Waarom ben je expert of ervaringsdeskundige?

Foto

Jouw biografie wordt geplaatst met foto van de blogger. Uiteraard kies je zelf welke foto we mogen gebruiken.

Mensen zien ook graag hoe de schrijver van de blog eruit ziet.

 

E-mailadres

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Op het e-mailadres kunnen wij je bereiken in het geval van vragen.

 

Bewaartermijn

Als er een blog van je wordt gepubliceerd, dan bewaren we jouw persoonsgegevens (naam, biografie, foto en e-mailadres), zolang de blogs online blijven staan. Blogs blijven maximaal 10 kalenderjaar online. Uiteraard kan je als blogger altijd aangeven dat je jouw blog en biografie wil laten verwijderen

Grondslag

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die je met ons bent aangegaan wanneer je een blog opstelt of naar ons stuurt. Wanneer je in het blog medische persoonsgegevens vermeldt, dan verwerken wij deze informatie op basis van de kennelijke openbaarmakingsgrondslag.

 

Reageren op een blog

Als je wil reageren op een blog op ZorgkaartNederland, vragen we de volgende gegevens.

Persoonsgegevens

Gebruik

Doel

Naam of pseudoniem

Alleen jouw naam of het opgegeven pseudoniem wordt bij jouw reactie gepubliceerd op ZorgkaartNederland.

Een naam maakt jouw reactie persoonlijk.

E-mailadres en IP-adres

Jouw e-mailadres en IP-adres worden niet gepubliceerd en zonder jouw toestemming in beginsel niet doorgegeven aan derden.

Wij gebruiken jouw e-mailadres om met je te communiceren naar aanleiding van jouw reactie. IP-adressen gebruiken we om na te gaan of er op correcte wijze gebruik wordt gemaakt van de reactiemogelijkheid.

Jouw reactie

Jouw reactie wordt gepubliceerd bij de blog. Je kan de redactie vragen om jouw reactie te verwijderen of te veranderen.

Met jouw reactie kan je anderen laten weten wat je van de blog vindt of kan je daarover bijvoorbeeld een vraag stellen.

Bewaartermijn

Als je reageert op een blog, dan bewaren we jouw persoonsgegevens (naam/pseudoniem en e-mailadres) zolang de blogs online blijven staan. Dat is maximaal 10 kalenderjaar.

Grondslag

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens op basis van een overeenkomst die je met ons bent aangegaan wanneer je jouw reactie instuurt. Wanneer je medische persoonsgegevens in jouw reactie vermeldt, dan verwerken wij deze informatie op basis van de kennelijke openbaarmakingsgrondslag.

 

Contact met redactie

Als je contact opneemt met de redactie via het contactformulier, dan vragen we een aantal gegevens. In ons systeem wordt ten minste opgeslagen: jouw naam, e-mailadres, IP-adres, het onderwerp dat je invult en de vraag die je stelt.

We vragen soms om bewijs of iemand echt patiënt is of is geweest bij een zorgaanbieder, wanneer daar gerede twijfel over bestaat. Op het bewijs moet de naam van de patiënt, datum van de behandeling en de naam van de zorgaanbieder staan. In verband met de privacywetgeving vragen we je hierbij vriendelijk om ons geen Burgerservicenummer of ongevraagd andere informatie uit jouw medisch dossier toe te sturen. Deze informatie is vertrouwelijk en niet nodig voor de redactie. We vragen je daarom om deze informatie niet te verstrekken of in ieder geval onleesbaar te maken als je ons bewijs toezendt.

Bewaartermijn

Als je contact opneemt over een waardering, dan bewaren we jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, en mobiele telefoonnummer) net zo lang als jouw waardering: maximaal 15 jaar. We vinden het belangrijk dat als je, ook na een aantal jaar, jouw waardering wil aanpassen of verwijderen, dit mogelijk blijft. Hiervoor bewaren we ook de geschiedenis van eerder contact om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Eventueel bewijs wordt verwijderd zolang dat niet meer nodig is voor het doel waarvoor het is opgevraagd, met een maximum van 15 jaar.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst met jou of het gerechtvaardigd belang. Zowel jij als ZorgkaartNederland hebben er belang bij dat wij op uw contactverzoek kunnen reageren.

 

Hoe gaan we om met algemene bezoekersgegevens van ZorgkaartNederland.nl?

Om ZorgkaartNederland te verbeteren, verzamelen we algemene bezoekersgegevens, zoals de meest bezochte pagina’s en de gemiddelde bezoektijd van de website. Hiermee kunnen we de inrichting van de website verbeteren of meer gerichte informatie op ZorgkaartNederland.nl plaatsen. Ook meten we hoe vaak op onze advertenties in Google is geklikt, en hoe vaak daarna een ervaring is geschreven. Deze informatie is niet tot individuele personen herleidbaar. Met de informatie kunnen we advertenties op Google beter afstemmen op de behoefte van bezoekers.

 

Gebruik en beheer van jouw gegevens

Aantal bezoekers

Met Google Analytics houden wij bij hoeveel mensen er op ZorgkaartNederland komen en welke pagina’s zij bezoeken. Wij gebruiken deze gegevens om onze website te verbeteren. Daarom wordt op ZorgkaartNederland.nl gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via jouw browser op de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Lees meer over het gebruik van cookies op ZorgkaartNederland.nl in ons cookiebeleid.

Om de statistieken van ZorgkaartNederland bij te kunnen houden zonder dat daarbij jouw privacy in het geding is, gebruiken wij de IP-adressen zonder de laatste drie getallen. Daarnaast hebben wij, conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken. Ook maken wij geen gebruik van andere diensten van Google in de combinatie met Google Analytics. We bewaren de geanonimiseerde informatie 2 jaar.

 

Samenwerkingspartners

Wij werken samen met andere organisaties, zoals de IGJ, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en onderzoeksbureaus. Met duidelijke afspraken krijgen zij toegang tot de waarderingen, zoals die ook zichtbaar zijn op de website.

 

Vermelding zorgverleners op ZorgkaartNederland.nl

ZorgkaartNederland biedt het meest complete, onafhankelijke overzicht van zorgaanbieders in Nederland. Van individuele zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de Wet BIG (artikel 3, 14 of 34) én een één-op-één-behandelrelatie hebben met cliënten (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst), plus zorgverleners waarbij de branche- of beroepsorganisatie een aanvraag heeft gedaan voor publicatie van de beroepsgroep en dit is gehonoreerd, publiceren we:

 • Naam (voorletters, achternaam)
 • Geslacht
 • Beroep en specialisme(n)
 • Dienstverband (waar je werkzaam bent)

Over jouw dienstverband publiceren we:

 • naam, adres- en algemeen telefoonnummer van de praktijk of zorginstelling
 • website van de praktijk en/of zorginstelling

Doel: Met het publiceren van deze gegevens kunnen patiënten of cliënten gemakkelijker zorgaanbieders vinden, waarderen en kunnen ze kiezen welke zorgverlener het beste bij hen past.

Verder kunnen de volgende gegevens ook in ons systeem staan:

Persoonsgegevens

Gebruik

Doel

Geboortedatum

Hier vragen we naar als je jezelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar je werkt je aanmeldt. Jouw geboortedatum wordt niet gepubliceerd. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend.

We gebruiken deze informatie om te controleren of de zorgverlener een bepaald beroep mag uitoefenen. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgverlener al voorkomt in onze databank.

AGB-code

Hier vragen we naar als je jezelf of als een collega/medewerker van de organisatie waar je werkt je aanmeldt. Jouw AGB-code wordt niet gepubliceerd. Deze informatie is niet van elke zorgverlener bekend.

We gebruiken deze informatie om te controleren of de zorgverlener een bepaald beroep mag uitoefenen. Daarnaast gebruiken we deze informatie om bij een nieuwe aanmelding te kijken of de zorgaanbieder al voorkomt in onze databank

 

Grondslag

De persoonsgegevens van zorgverleners worden door ZorgkaartNederland verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang zoals opgenomen in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Het gerechtvaardigde belang bestaat onder meer uit het recht op informatievrijheid c.q. vrijheid van meningsuiting van Patiëntenfederatie Nederland en (naasten van) patiënten alsmede uit een maatschappelijk belang van (naasten van) patiënten om zorgverleners te kunnen opzoeken, vergelijken en beoordelen. Dit komt de transparantie, de kwaliteit van de zorgverlening en de keuzevrijheid van patiënten ten goede.

Ontvangers

ZorgkaartNederland verstrekt onderstaande persoonsgegevens over jou als zorgverlener aan de zorginstelling waar je werkzaam bent, als deze zorginstelling ons vraagt om gegevens over dienstverbanden te actualiseren op ZorgkaartNederland:

 • Werklocatie
 • Initialen, tussenvoegsel, achternaam
 • Geslacht
 • Beroep & specialisme
 • AGB-code zorgverlener

 

Bron van herkomst

ZorgkaartNederland gebruikt diverse bronnen om persoonsgegevens van zorgaanbieders op te zoeken. Openbare bronnen die wij gebruiken zijn:

 • AGB-register
 • BIG-register
 • Websites van de zorgaanbieder of zorgorganisatie
 • Registratie van de beroepsvereniging

Een aanmelding op ZorgkaartNederland kan op verschillende manieren tot stand komen, namelijk:

 • Informatie aangeleverd door patiënten via mail/aanmeldformulier
 • Informatie aangeleverd door zorginstellingen via mail/aanmeldformulier
 • Informatie aangeleverd door zorgverleners via mail/aanmeldformulier
 • Overige openbare informatie en bronnen (zoals andere websites of databases)
 • Informatie uit een waardering (een zorgverlener wordt bijvoorbeeld genoemd in een waardering over een organisatie)
 • Uit de Geneeskundige Adresgids Nederland van Springer Media B.V.

Een aanmelding bij ZorgkaartNederland wordt altijd getoetst aan, en zo nodig aangevuld of gewijzigd op basis van de informatie uit openbare bronnen.

Bewaartermijn

Jouw profiel als zorgverlener wordt alleen gepubliceerd als je ergens werkzaam bent. Wanneer je (tijdelijk) niet meer openbaar op ZorgkaartNederland te vinden bent, bewaren we jouw informatie nog maximaal 15 jaar. Als je tijdelijk niet werkzaam bent en daarna (ergens anders) weer gaat werken als zorgverlener, gebruiken we de informatie om te controleren dat het om jou gaat. We kunnen jouw profiel dan weer activeren. Als duidelijk is dat je het beroep als zorgverlener niet meer zal uitvoeren (bijvoorbeeld bij overlijden), worden de gegevens definitief verwijderd.

 

Gebruik van gegevens bij bestelling van een pakket

Zorgaanbieders kunnen een pakket bestellen voor een optimaal gebruik van ZorgkaartNederland. Voor het afsluiten van de overeenkomst voor pakketten en voor het verlenen van toegang tot het dashboard, vragen we jouw naam, zakelijk e-mailadres, postadres en telefoonnummer.

Jouw naam, e-mail-, postadres en telefoonnummer gebruiken we om je te informeren over de mogelijkheden van en eventuele uitbreidingen op jouw pakket. Jouw e-mailadres gebruiken we ook voor de facturering. Tot slot worden e-mailadressen en namen van gebruikers verwerkt die door de beheerder van het pakket worden toegevoegd.

Grondslag

Deze gegevens worden verwerkt op grond van de uitvoering van een overeenkomst, een wettelijke plicht dan wel een gerechtvaardigd belang van Patiëntenfederatie Nederland. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat zorgaanbieders die bij dezelfde organisatie werkzaam zijn gezamenlijk van één pakket van de organisatie gebruik kunnen maken.

Bewaartermijn

We bewaren deze informatie tot maximaal een half jaar nadat het pakket bij ZorgkaartNederland is opgezegd.

 

Meetbureau

Meetbureaus of EPD-leveranciers hebben de mogelijkheid om zelf een waardering uit te vragen en in te sturen naar ZorgkaartNederland. Hierbij worden de naam en e-mailadres of telefoonnummer van de inzender naar ZorgkaartNederland gestuurd, samen met de gegevens van de waardering en eventuele achtergrondvariabelen.

Grondslag

De grondslag hiervoor is toestemming van de inzender. In de uitvraag van het meetbureau wordt een toestemmingsvraag opgenomen, waarbij de inzender moet aangeven dat er akkoord is met het doorsturen van de waardering inclusief naam en e-mailadres. Via ZorgkaartNederland krijgt de inzender vervolgens een bevestiging van plaatsing van de waardering (indien er een e-mailadres bekend is). De inzender kan een waardering altijd aanpassen of verwijderen via ZorgkaartNederland. Ook kan een inzender de toestemming te allen tijde intrekken via de redactie van ZorgkaartNederland.

De waardering wordt vervolgens door ZorgkaartNederland hetzelfde behandeld als waarderingen die direct op ZorgkaartNederland worden geplaatst. Voor meer informatie verwijzen wij daarom naar de informatie onder het kopje ‘Waarderen’.

 

Contactformulier

Als je contact opneemt met de redactie via het contactformulier, dan vragen we een aantal gegevens. In ons systeem wordt ten minste opgeslagen: jouw naam, e-mailadres, IP-adres, het onderwerp dat je invult en de vraag die je stelt. Verder zijn er ook een aantal niet-verplichte velden, zoals geslacht en woonplaats.

Grondslag

De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst met jouw of het gerechtvaardigd belang. Zowel jij als ZorgkaartNederland hebben er belang bij dat wij op jouw contactverzoek kunnen reageren.

Bewaartermijn

We bewaren deze persoonsgegevens zolang je als zorgverlener op ZorgkaartNederland staat. Ben je geen zorgverlener? Dan betreft dit maximaal 15 jaar.

 

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

We verstrekken bepaalde persoonsgegevens aan de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ).

Deze verstrekking is verenigbaar met het oorspronkelijke doel van verkrijging waarbij gewicht wordt toegekend aan het feit dat deze gegevens ook openbaar via de website toegankelijk zijn. Voor zover de verstrekking niet verenigbaar zou zijn doen we daarnaast een beroep op het gerechtvaardigd belang van Patiëntenfederatie Nederland en het risico-gestuurd toezicht door het IGJ. Voor zover hierbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt worden de deze persoonsgegevens gedeeld op grond van de kennelijke openbaarmaking door de inzender, wetenschappelijk onderzoek en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

Samenwerkingspartners

We verstrekken daarnaast voor onderzoeksdoeleinden gepseudonimiseerde waarderingen op verzoek van samenwerkingspartners zoals zorgverzekeraars en onderzoekspartijen of op verzoek van een zorgaanbieder aan een TTP-organisatie (“trusted third party”). Deze verstrekking is verenigbaar met het oorspronkelijke doel van verkrijging waarbij gewicht wordt toegekend aan het feit dat deze gegevens ook openbaar via de website toegankelijk zijn. Voor zover de verstrekking niet verenigbaar zou zijn doen we daarnaast een beroep op het gerechtvaardigd belang van Patiëntenfederatie Nederland. Voor zover hierbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt worden de deze persoonsgegevens gedeeld op grond van de kennelijke openbaarmaking door de inzender, wetenschappelijk onderzoek en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

Zorgaanbieder

Ook verstrekken we de waarderingen aan een zorgaanbieder die daarvoor een pakket afneemt, waarbij uitsluitend de waarderingen worden gedeeld van de betreffende zorgaanbieder en de hulpverleners die daar werkzaam zijn. Deze verstrekking is verenigbaar met het oorspronkelijke doel van verkrijging waarbij gewicht wordt toegekend aan het feit dat deze gegevens ook openbaar via de website toegankelijk zijn. Voor zover de verstrekking niet verenigbaar zou zijn doen we daarnaast een beroep op het gerechtvaardigd belang van Patiëntenfederatie Nederland waarbij de identiteit van de zorgverlener bij de zorgaanbieder al bekend is. Voor zover hierbij bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt worden de deze persoonsgegevens gedeeld op grond van de kennelijke openbaarmaking door de inzender, wetenschappelijk onderzoek en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

Overig

Jouw persoonsgegevens worden (verder) alleen aan derden verstrekt als:

 • je hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 • verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld via een rechterlijk bevel) of noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van zorgverleners en gebruikers van ZorgkaartNederland.nl (zoals ernstige bedreigingen, afpersingen, etc.)
 • dit nodig is om onze dienstverlening mogelijk te maken, zoals met onze (IT)-leveranciers.

In geval van specifiek, gericht en opzettelijk misbruik of misbruik op grote schaal, behoudt ZorgkaartNederland zich het recht voor om dit te melden bij de desbetreffende brancheorganisatie, IGJ en/of ACM.

 

Jouw rechten

Je hebt het recht ZorgkaartNederland om inzage, rectificatie en verwijdering van jouw persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van jouw betreffende persoonsgegevens te verzoeken. Ook heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en in voorkomende gevallen heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Bij een verzoek om verwijdering of bezwaar wordt er een afweging gemaakt tussen jouw bijzondere, persoonlijke omstandigheden en de gerechtvaardigd belangen van ZorgkaartNederland en derden.

Je kan jouw verzoek indienen via ons contactformulier.

Om identiteitsfraude te voorkomen, kunnen wij je in voorkomende gevallen vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken voordat wij inhoudelijk ingaan op jouw verzoek. Mocht het nodig zijn om ons aanvullende informatie over jouw identiteit toe te zenden, dan verzoeken wij je vriendelijk om ons geen Burgerservicenummer toe te zenden, althans om dat in elk geval onleesbaar te maken.

Ook heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Algemeen

Beveiliging persoonsgegevens

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens handhaaft Patiëntenfederatie Nederland een passend beveiligingsniveau. Dit beveiligingsniveau is met de huidige technische mogelijkheden voldoende om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Websites van derden

Op ZorgkaartNederland.nl staan hyperlinks en verwijzingen naar andere websites. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op deze websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyregels van deze websites.

Wijziging privacyverklaring

Door nieuwe ontwikkelingen kunnen we onze privacyverklaring aanpassen. Op ZorgkaartNederland.nl staat altijd de laatste versie. We adviseren je om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons verstrekt.

 

Vragen?

Patiëntenfederatie Nederland helpt je graag verder als je vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring en AVG. Mail naar privacy@patientenfederatie.nl of bezoek onze contactpagina voor andere contactmogelijkheden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024.