Gedragscode ZorgkaartNederland

Op ZorgkaartNederland.nl kunt u een waardering schrijven over de zorg. Daarmee helpt u anderen bij het kiezen van een zorgaanbieder die bij hen past. En zorgaanbieders weten dankzij uw waardering wat goed gaat en wat beter kan. Om dit te bereiken, hanteren we een gedragscode voor het geven van waarderingen. Waarderingen voor ZorgkaartNederland moeten aan de volgende regels voldoen.

1. Geef altijd een toelichting bij de cijfers (maximaal 200 woorden). Schrijf in uw toelichting alleen over uw eigen ervaringen met de zorg (als patiënt, cliënt of naaste). Schrijf dus niet over ervaringen die u van anderen heeft gehoord.

2. Schrijf over een recente ervaring in de zorg (niet langer dan drie jaar geleden).

3. Typ niet de hele tekst in hoofdletters, maar gebruik kleine letters. Zo kunnen we uw ervaring snel en goed verwerken.

4. Schrijf per zorgaanbieder niet meerdere waarderingen die veel op elkaar lijken.

5. Houd u aan fatsoensnormen. We plaatsen geen waarderingen met onfatsoenlijk taalgebruik, bedreigingen, oproepen tot actie, scheldwoorden, Godslastering en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.

6. Beschrijf feiten of ervaringen en geen vermoedens. We plaatsen geen suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten zoals mishandeling, fraude en oplichting.

7. Een waardering moet anoniem zijn. Zet geen persoonsgegevens (zoals naam, e-mail, telefoonnummer of adres), en ook geen reclame, spam en links in uw waardering.

8. We plaatsen geen waarderingen afkomstig van een e-mailadres met beperkte geldingsduur, bijvoorbeeld: [naam]@ikbenspamvrij.nl. We willen contact met u kunnen opnemen over uw waardering.

9. Als u een (ernstige) klacht heeft over een behandeling, adviseren wij u om een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Op onze website leest u hoe u een klacht kunt indienen.  

De redactie van ZorgkaartNederland behoudt zich te allen tijde het recht voor uw reactie niet te plaatsen of zonder kennisgeving te verwijderen.

Toetsing

Voordat de redactie uw waardering plaatst, toetst ze of deze aan de gedragscode voldoet. Zo nodig vraagt de redactie u via een e-mailbericht om uw waardering aan te passen. U krijgt ook bericht als uw waardering is geplaatst.
We kunnen maatregelen nemen tegen oneigenlijke waarderingen, die niet zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Daar zijn andere patiënten absoluut niet mee geholpen. Zie ons beleid oneigenlijke waarderingen.

U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw waardering, ook nadat de redactie de waardering heeft getoetst en online heeft geplaatst.

Lees meer over de werkwijze van de redactie.

Ook hebben we een aantal spelregels rond het ophalen van waarderingen opgesteld voor de zorgverleners.