Gedragscode ZorgkaartNederland

Op ZorgkaartNederland kan je een waardering schrijven over de zorg die je hebt ontvangen. Daarmee help je anderen bij het kiezen van een zorgaanbieder die bij hen past. En zorgaanbieders weten dankzij jouw waardering wat goed gaat en wat beter kan.

ZorgkaartNederland is een veilige omgeving voor patiënten én zorgaanbieders.. ZorgkaartNederland spant zich in om illegale of onrechtmatige waarderingen of reacties op waarderingen te voorkomen.

Daarom hanteren we een gedragscode voor het geven van waarderingen. En: we controleren en modereren ingezonden waarderingen en reacties op waarderingen. Hier lees je hoe dat in zijn werk gaat.

Waarderingen voor ZorgkaartNederland moeten aan de volgende regels voldoen:

  1. Geef altijd een toelichting bij de cijfers (maximaal 1000 tekens). Schrijf in de toelichting alleen over jouw eigen ervaringen met de zorg (als patiënt, cliënt of naaste). Schrijf dus niet over ervaringen die je van anderen heeft gehoord.
  2. Schrijf over een ervaring in de zorg van maximaal drie jaar geleden.
  3. Gebruik alleen hoofdletters wanneer nodig, zet maximaal één leesteken (zoals een uitroepteken of vraagteken) achter een zin en vermijd het gebruik van emoticons. Bij het gebruik van meer dan 1 leesteken achter elkaar, worden de extra leestekens automatisch verwijderd voordat de waardering wordt geplaatst.
  4. Wees fatsoenlijk. Wij plaatsen geen waarderingen met onfatsoenlijk taalgebruik, bedreigingen, oproepen tot actie, scheldwoorden, godslastering en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras of geslacht.
  5. Beschrijf feiten of ervaringen in de waardering, en geen vermoedens. Wij plaatsen geen suggesties over of beschuldigingen van strafbare feiten zoals mishandeling, fraude en oplichting.
  6. Een waardering mag geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals naam, e-mail, telefoonnummer of adres. Zet geen reclame, spam en links naar andere websites in je waardering.
  7. Plaats een waardering met een geldig e-mailadres. Wij willen contact met je kunnen opnemen over je waardering. Wij plaatsen daarom geen waarderingen afkomstig van een e-mailadres met beperkte geldingsduur, bijvoorbeeld: [naam]@ikbenspamvrij.nl.
  8. Schrijf alleen namen op van zorgaanbieders die op ZorgkaartNederland zijn aangemeld of BIG-geregistreerd zijn.
  9. Schrijf per zorgaanbieder niet meer dan één waardering over dezelfde ervaring met dezelfde zorg.

Deze gedragscode is voor het laatst gewijzigd op 13 februari 2024.

Toetsing

Voordat de redactie jouw waardering plaatst, toetst ze of deze aan de gedragscode voldoet. Zo nodig vraagt de redactie je via een e-mailbericht om de waardering aan te passen. Je krijgt ook bericht als de waardering is geplaatst.

Wij kunnen maatregelen nemen tegen oneigenlijke waarderingen, dit zijn waarderingen die niet zijn gebaseerd op eigen ervaringen. Daar zijn andere patiënten niet mee geholpen. Zie ons beleid oneigenlijke waarderingen.

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de inhoud van een waardering. Ook nadat de redactie de waardering heeft getoetst en online heeft geplaatst.

De redactie van ZorgkaartNederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om de waardering niet te plaatsen of te verwijderen.

Meer weten?
- Als je een (ernstige) klacht heeft over een behandeling, adviseren wij je om een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder. Op onze website lees je hoe je dat kan doen.
- Lees meer over de werkwijze van de redactie.
- Lees meer over de spelregels rond het ophalen van waarderingen voor zorgverleners.