Heeft u een klacht over uw behandeling?

ZorgkaartNederland.nl stelt het zeer op prijs als u uw ervaringen met zorgaanbieders deelt maar is nadrukkelijk niet het loket voor aanmerkelijke klachten rond uw behandeling.
Hieronder treft u de belangrijkste informatie voor wat u kunt doen bij een klacht. Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website www.patientenfederatie.nl of op de website www.nationalezorgnummer.nl

 

Waar kan ik terecht als ik wil klagen over het ziekenhuis, instelling of over een arts?

U kunt in gesprek gaan met de betrokken arts(en) en/of medewerker(s). Komt u er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar van het ziekenhuis. Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis.

 

Waar kan ik terecht als een instelling geen klachtenprocedure heeft?

Instellingen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben. U kunt bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) melden dat de instelling geen klachtenregeling heeft. U kunt ook contact opnemen met het Nationale Zorgnummer.

 

Bij wie kan ik terecht met een klacht over de verzekeraar?

Voor een klacht over uw verzekeraar kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Kijkt u hiervoor op www.skgz.nl.

Waar kan ik terecht met een klacht over een thuiszorginstelling?
Elke thuiszorginstelling heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Daar kunt u een klacht indienen. Bent u daarna nog niet tevreden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie.

 

Waar kan ik terecht met een klacht over mijn huisarts?

Maak uw klacht bespreekbaar met uw huisarts. U kunt ook contact opnemen met het Nationale Zorgnummer. Zij hebben regionale kantoren waar u verder geholpen kunt worden met de klacht.

 

Ik heb een klacht over mijn tandarts. Wat kan ik doen?

Bespreek uw klacht eerst met uw tandarts zelf. Daarnaast kunt u informatie opvragen bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP): 0900 - 202 5012. Komt u er met de tandarts niet uit? Dan kunt u een klacht indienen met hulp van de medewerkers van het Nationale Zorgnummer

 

Waar kan ik klagen over mijn fysiotherapeut?

Allereerst is het belangrijk dat u in gesprek gaat met uw fysiotherapeut. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek neemt u contact op met de afdeling informatie en klachtenopvang van Zorgbelang Nederland. Heeft het gesprek niet het gewenste resultaat? Ga dan naar de klachtencommissie of commissie van toezicht van het KNGF.

 

Ik heb een klacht over de GGZ. Waar kan ik terecht?

U kunt in gesprek gaan met de betrokken psycholoog, psychiater en/of medewerker(s). Komt u er samen niet uit? Neem contact op met Meld je zorg, de helpdesk van het Landelijk Platform GGZ. Zij kunnen u de weg wijzen. Mensen die zijn opgenomen in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg kunnen een beroep doen op de Stichting PVP.

Partners van ZorgkaartNederland