Naar de navigatie Naar de inhoud

Aangepaste vragen ziekenhuizen/klinieken. Veelgestelde vragen en antwoorden

Met ingang van 7 mei 2018 veranderen de vragen die gesteld worden bij het schrijven van een waardering bij ziekenhuizen en klinieken. Ook starten we in mei met een proef met geverifieerde waarderingen. Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen die bij deze ontwikkelingen voorkomen.

 

Algemene vragen

Q: Wat is er veranderd aan de vragen bij ziekenhuizen en klinieken?

A: De nieuwe vragen zijn gebaseerd op onderzoek naar wat mensen belangrijk vinden om te weten van hun zorgaanbieder. De meeste nieuwe vragen zijn bovendien ontleend aan het erkende CQi en/of PREM MSZ onderzoek, waarmee ziekenhuizen op dit moment de ervaringen van patiënten kunnen meten. De nieuwe vragen richten zich nu alleen op zaken die door zorgaanbieders verbeterd kunnen worden. Vragen waar zorgverleners zelf minder invloed op uit kunnen oefenen (zoals tevredenheid over accommodatie) zijn er uitgehaald. Voor de proef zijn achtergrondvragen toegevoegd. Als de proef uitwijst dat de achtergrondvragen geen relevante informatie oplevert, verdwijnen deze na de proef.

Q: Hoe weten we dat mensen beter een zorgverlener kunnen kiezen met de nieuwe vragen?

A: Onderzoeksbureau Argo onderzocht wat mensen belangrijk vinden om te weten over hun zorgverlener. Dit hebben ze gedaan door groepsgesprekken te voeren en online enquêtes af te nemen bij patiënten en zorgaanbieders. Op basis van dat advies is een nieuwe concept-vragenlijst voor ZorgkaartNederland opgesteld. Die vragenlijst is daarna getest op gebruiksvriendelijkheid. Alle testresultaten zijn verwerkt in de nieuwe vragen.

Q: Bij welke zorgsoorten worden de vragen veranderd?

A: De nieuwe vragen worden in eerste instantie alleen gebruikt voor het waarderen van ziekenhuizen en klinieken (zelfstandige behandelcentra) en de zorgverleners die daar werken. Verbeteringen worden daarna meegenomen bij de doorontwikkeling van ZorgkaartNederland.

Q: Welke vragen staan er na 7 mei op ZorgkaartNederland bij ziekenhuizen en klinieken?

A:

Ervaringsvragen (nieuw) (antwoordcategorieën: 1-10 met kwalitatieve labels)

 • Luisterde de zorgverlener(s) goed naar u?
 • Was de uitleg van de zorgverlener(s) begrijpelijk?
 • Had u vertrouwen in de deskundigheid van de zorgverlener(s)?
 • Zijn de voor- en nadelen van de behandeling of operatie aan u verteld?
 • Bepaalde u samen met de zorgverlener(s) welke zorg of behandeling u krijgt?
 • Was er een goede samenwerking tussen de zorgverleners in het ziekenhuis of kliniek? (inclusief nvt-optie)
 • Hoe beoordeelt u het (voorlopige) effect van uw behandeling? (bestaande vraag)

 

Open vraag (bestaand)

 • Beschrijf uw ervaring

 

Aandoening/specialisme (bestaand)

 • Voor welke aandoening bent u behandeld door de specialist?
 • Welk specialisme of afdeling heeft u bezocht?

 

Aanbevelingsvraag (nieuw) antwoordcategorie: ja/nee)

 • Zou u de zorginstelling aanbevelen bij andere mensen met dezelfde aandoening of gezondheidsklachten?

 

Achtergrondvragen (nieuw + alleen voor deel van deelnemers proef)

 • Wat is uw leeftijd?
 • Wat is uw geslacht?
 • Wat is uw hoogst voltooide opleiding?
 • Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?

 

Q: Wie zijn er betrokken bij de proef met geverifieerde waarderingen en waarom?

A: De Zorgkaart MSZ proef is een gezamenlijk initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en enkele zorgaanbieders (o.a. Bernhoven en Elkerliek). Deze partijen vinden het allemaal belangrijk dat mensen goede betrouwbare informatie kunnen vinden om een zorgaanbieder te kiezen. En dat de ervaringen gebruikt kunnen worden om zorg te verbeteren. Niet alleen door de zorgaanbieders die gewaardeerd worden zelf, maar ook door zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars gebruiken nu vooral kwaliteitsregistraties van zorgaanbieders om kwaliteit van zorg te bepalen. De ervaringen op ZorgkaartNederland geven een completer beeld van hoe patiënten de zorg ervaren. Zorgverzekeraars kunnen deze informatie gebruiken in hun (zorginkoop)gesprekken met de zorgaanbieders. Zo stimuleren zij zorgaanbieders hun zorg te verbeteren.

 

Q: Wat wordt er getoetst tijdens de proef met geverifieerde waarderingen?

A: We onderzoeken de waarderingen die mensen achterlaten voor ziekenhuizen die aan de proef deelnemen. We bekijken of het aantal waarderingen per ziekenhuis toeneemt als we patiënten op een geautomatiseerde, digitale manier benaderen. En we onderzoeken of achtergrondinformatie nodig is en of mensen deze informatie willen delen.

 

Vragen voor patiënten

 

Q: Wat merk ik als patiënt van deze proef met geverifieerde waarderingen?

A: Alle nieuwe waarderingen leveren nog betere informatie op dan voorheen. Als u patiënt bent bij één van de deelnemende ziekenhuizen dan kan het zijn dat u de vraag krijgt om een waardering achter te laten. Het kan ook zijn dat er extra achtergrondvragen aan u worden gesteld. U bent vanzelfsprekend niet verplicht een waardering achter te laten. Ook hoeft u de extra achtergrondvragen niet in te vullen als u dit niet wilt.

 

Q: Moet ik als patiënt zelf naar ZorgkaartNederland of moet ik afwachten tot het ziekenhuis mij een mail stuurt?

A: Dit mag allebei. Als u de link ontvangt van het onderzoeksbureau wordt uw waardering meegenomen in de proef. Als u zelf een waardering achterlaat, wordt uw waardering op de normale manier verwerkt.

 

Q: Ben ik als patiënt verplicht een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland?

A: Nee, het is niet verplicht een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland. Het is ook voor niemand zichtbaar welke patiënten wel of geen waardering hebben achtergelaten.

 

Q: Hoe wordt in de proef de privacy van mensen die een waardering achterlaten beschermd?

A: Om een betrouwbare meting te doen is het belangrijk dat de mensen die een waardering achterlaten daadwerkelijk patiënt zijn geweest in het ziekenhuis dat zij waarderen. We willen hier zeker van zijn en tegelijkertijd de privacy van mensen waarborgen. Dit doen we door een onafhankelijk bureau in te schakelen. Het werkt als volgt:

 • Het ziekenhuis vraagt patiënten of zij deel willen nemen aan onderzoek.
 • Het ziekenhuis stuurt het onderzoeksbureau een lijst met uitsluitend namen, geslacht en e-mailadressen om patiënten aan te schrijven.
 • Het onderzoeksbureau stuurt deze mensen eenmalig een email met hierin een unieke link naar ZorgkaartNederland.
 • Deze mensen laten een waardering achter op ZorgkaartNederland. Door de unieke link weten we dat deze mensen patiënt zijn geweest in het ziekenhuis. Maar we weten niet wie het zijn.
 • De redactie van ZorgkaartNederland ontvangt, net als nu, de waardering. Zij keuren de waardering goed en plaatsen deze anoniem op ZorgkaartNederland.

 

Vragen voor zorgaanbieders

 

Q: Tellen de waarderingen met de oude vragen nog mee na 7 mei?

A: Ja, de oude en nieuwe vragen geven een gemiddeld eindcijfer. De oudere waarderingen blijven gewoon staan en dit cijfer blijft meetellen. Als mensen doorklikken op de waardering, ziet de bezoeker welke items zijn uitgevraagd en hoe hier op is gescoord.

 

Q: Worden individuele zorgverleners gewaardeerd in de proef met geverifieerde waarderingen?

A: Nee, in de proef analyseren we alleen de waarderingen voor ziekenhuizen. En niet de waarderingen die mensen op ZorgkaartNederland plaatsen voor de zorgverleners in een ziekenhuis.  Natuurlijk kunnen mensen tijdens de proef wel hun zorgverlener waarderen. Deze waarderingen tellen mee op ZorgkaartNederland, maar doen niet mee in de proef.

 

Q: Ik werk voor een ziekenhuis dat niet meedoet aan de proef. Wat betekent deze proef voor ons?

A: Nu niks. Maar als we dit in de toekomst doorzetten kan uw ziekenhuis misschien ook patiënten uitnodigen. Het voordeel voor uw ziekenhuis is dat u dan zeker weet dat waarderingen achtergelaten zijn door mensen die patiënt zijn geweest in uw ziekenhuis. Ook vermindert deze geautomatiseerde en digitale manier van patiënten benaderen de administratieve last binnen het ziekenhuis aanzienlijk.

 

Q: Zijn zorgaanbieders verplicht om aan de proef mee te werken?

A: Nee, de proef is vrijwillig. Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hopen op een positieve respons in het belang van de patiënt.