ZorgkaartNederland

Veelgestelde vragen

Je hebt de volgende categorieën veelgestelde vragen:

Over ZorgkaartNederland

Wie zijn de initiatiefnemers van ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.

Wat is het doel van ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland wil consumenten helpen bij het vinden en kiezen van een zorgaanbieder en de kwaliteit inzichtelijk maken. Bekijk ook de animatie voor meer informatie over het doel en werkwijze.

Hoeveel bezoekers heeft ZorgkaartNederland?

Per maand telt de site ongeveer 963.000 bezoeken - waarvan 751.000 unieke bezoekers-, worden er 3,8 miljoen pagina’s geserveerd en 6800 waarderingen gepubliceerd (gegevens december 2015).

Hoe onafhankelijk en neutraal is ZorgkaartNederland?

Patiëntenfederatie NPCF borgt de onafhankelijke positie van de website. Hierbij worden de belangen van zowel consumenten als zorgaanbieders zorgvuldig bewaakt. De redactie van ZorgkaartNederland hanteert hiervoor onder andere een gedragscode.

Hoe waarborgt ZorgkaartNederland de privacy?

ZorgkaartNederland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van enerzijds zorgverleners, zorgorganisaties en zorginstellingen en anderzijds bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ZorgkaartNederland houdt zich in alle gevallen aan de voorwaarden, zoals die gesteld worden in de Wet bescherming persoonsgegevens en de CBP-richtsnoeren.

Hoe wordt ZorgkaartNederland gefinancierd?

Partners, zorginstellingen & adverteerders dragen bij aan de exploitatie en doorontwikkeling van ZorgkaartNederland. Wij bieden zorgaanbieders producten en diensten (geanonimiseerd) om proactief te kunnen handelen en de waarderingen actief te monitoren. Een ZorgkaartNederland pakket voor praktijken of zorginstellingen biedt inzicht in de vorm van managementinformatie. En gemak en tijdwinst in de vorm van e-mailalerts en downloads. De pakketten zijn tegen betaling verkrijgbaar. Door deze vergoeding zijn wij in staat om de redactie te bekostigen en de site te onderhouden en uit te bouwen.

Wie kunnen er partner worden?

ZorgkaartNederland stelt zich nadrukkelijk open voor partnerships met beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden. Neem hiervoor contact op met Danny van den IJssel, productmanager ZorgkaartNederland via d.vandenijssel@npcf.nl.


Hoe kan ik in contact komen met ZorgkaartNederland?

Zie hiervoor de mogelijkheden op de contact pagina. Heeft u een vraag of opmerking over een specifieke waardering, mail dan naar redactie@zorgkaartNederland.nl

Het waarderen van zorgaanbieders

Wie en wat kan ik waarderen?

U kunt alle op de site genoemde zorgaanbieders en instanties waarderen. Op de site worden alleen zorgverleners vermeld die een beroep uitoefenen dat valt onder de wet BIG art. 3, 14 of 34 en die een één op één behandelrelatie hebben met hun cliënt (wet WGBO). Een volledige lijst met typen zorgverleners vindt u op ZorgkaartNederland.
Instellingen worden vermeld op ZorgkaartNederland als er zorg verleend wordt door het type zorgverlener dat op ZorgkaartNederland wordt vermeld. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen of klinieken. Ook instellingen die zich richten op verzorging en waar ten minste 8 uur per dag zorgverleners aanwezig zijn, worden vermeld op ZorgkaartNederland. Een voorbeeld hiervan is een verzorgingstehuis of een woonvoorziening voor gehandicapten.

Hoe werkt het waarderen?

Als u een waardering over een zorgaanbieder wilt maken dan zoekt u de betreffende zorgverlener op. Klik vervolgens op de knop ‘waardeer’ naast de adresgegevens. Hierna vult u het waarderingsformulier in. Nadat u uw waardering hebt ingezonden, krijgt u een email waarmee u uw waardering kunt activeren. Vervolgens wordt uw waardering getoetst aan de gedragscode en geplaatst door de onafhankelijke redactie. Om de email te kunnen sturen, vragen wij u om uw emailadres en naam in te vullen. Uw gegevens zijn alleen bij de redactie van ZorgkaartNederland bekend. Deze gegevens maken wij nooit bekend aan de zorgverlener of zorginstelling.

Aan welke eisen moet mijn reactie voldoen?

Het is de bedoeling dat u waardeert op basis van eigen ervaringen met de betreffende zorgaanbieder. Ook is het belangrijk dat u toelicht hoe u tot uw waardering bent gekomen. U moet zich bij het waarderen houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. Deze zijn in onze gedragscode vastgelegd. Het plaatsen van privégegevens van uzelf of anderen is verboden, evenals nietszeggende reacties ('hallo', 'bah', 'het is me wat', 'belachelijk', etc). Ook  beschuldigende teksten worden niet geplaatst.

Waarom vraagt ZorgkaartNederland bij een waardering naar mijn aandoening/behandeling? 

De informatie over de aandoening/ behandeling wordt gebruikt om het op ZorgkaartNederland mogelijk te maken ervaringen te lezen van bezoekers met dezelfde aandoening. Op deze manier kunt u nog beter uw keuze maken. Ook kunnen zorgverleners en zorginstellingen deze ervaringen nog beter gebruiken om de zorg rond een specifieke aandoening of behandeling te verbeteren. De vraag over aandoening/behandeling is niet verplicht. U hoeft hier dus niet perse iets in te vullen. 

Wordt de zorgverlener geïnformeerd over een waardering?

Bij het signaleren van een trend in negatieve waarderingen (meer dan 5 negatieve waarderingen op rij lager dan het cijfer 4) neemt de redactie contact op met de zorgverlener of zorginstelling. De redactie kan besluiten de mogelijkheid tot waarderen tijdelijk te sluiten naar aanleiding van onderzoek naar en/of overleg met de desbetreffende zorgverlener/zorginstelling. Als de redactie contact opneemt met een zorgverlener naar aanleiding van een (negatieve) waardering, wordt nooit informatie gegeven over de inzender.

Kan ik anoniem een waardering plaatsen?

Alle waarderingen worden anoniem op de website geplaatst. Uw naam en e-mailadres zijn alleen bekend bij de redactie van ZorgkaartNederland en worden alleen voor de correspondentie met u gebruikt.


Waarom wordt de door mij geschreven waardering niet getoond op ZorgkaartNederland?

Iedere ingezonden waardering wordt bekeken door de redactie van ZorgkaartNederland. Hierdoor verstrijkt er altijd enige tijd tussen het verzenden van uw waardering en het moment dat deze op ZorgkaartNederland wordt getoond. In het weekend worden geen waarderingen behandeld door de redactie. Als uw waardering niet voldoet aan gedragscode, wordt u hierover altijd per mail geïnformeerd. U kan dan bijvoorbeeld uw waardering aanpassen zodat deze wel voldoet aan de gedragscode. Ook kan het zijn dat u nog niet op de bevestigingslink in de e-mail hebt geklikt die u van ons heeft ontvangen. Deze mail ontvangt u direct na het plaatsen van de waardering.
Waarderingen die geplaatst zijn vanaf een tijdelijk e-mailadres, zoals bijvoorbeeld naam@ikbenspamvrij.nl, plaatsen we niet. Dit om reden dat we geen contact op kunnen nemen met de inzender als de geldigheidsduur van het e-mailadres verlopen is. 

Ik heb een vraag of opmerking over een specifieke waardering.

In dat geval kunt u uw reactie mailen naar redactie@zorgkaartNederland.nl.

Heeft u een andere vraag?

Stel deze dan via het contactformulier

Voor zorgverleners

Voor zorgverleners en zorginstellingen heeft ZorgkaartNederland een eigen omgeving met daarin alle relevante informatie over ZorgkaartNederland. U vindt hier informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen. Heeft u vragen aan of over ZorgkaartNederland? Lees dan eerst deze informatie. Onderstaand vindt u een beperkt aantal (praktische) vragen met antwoord.  

Welke zorgaanbieders worden vermeld op ZorgkaartNederland?

Op ZorgkaartNederland worden alleen zorgverleners vermeld die een beroep uitoefenen dat valt onder de wet BIG art. 3, 14 of 34 en die een één op één behandelrelatie hebben met hun cliënt (wet WGBO). Een volledige lijst met typen zorgverleners vindt u op ZorgkaartNederland. 

Instellingen worden vermeld op ZorgkaartNederland als er zorg verleend wordt door het type zorgverlener dat op ZorgkaartNederland wordt vermeld. Ook instellingen die zich richten op verzorging en waar ten minste 8 uur per dag zorgverleners aanwezig zijn, worden vermeld op ZorgkaartNederland. 

De wereld is echter aan verandering onderhevig en dus ook de zorg. ZorgkaartNederland staat dan ook open voor het onder voorwaarden toevoegen van niet BIG-geregistreerde zorgverleners. Heeft u interesse in vermelding van uw professie op ZorgkaartNederland? Neem dan contact op door een mail te sturen naar redactie@zorgkaartNederland.nl. 

Kan ik reageren op een waardering?

Als zorgaanbieder kunt u reageren op een waardering. Dit kan u doen via de knop ‘reageren’ onder een geplaatste waardering. Het beroepsgeheim belet de arts om inhoudelijk op de waardering in te gaan. De artsenorganisatie KNMG adviseert artsen dan ook om het beroepsgeheim te respecteren en slechts in algemene zin op de beoordeling te reageren. De KNMG heeft ook enkele voorbeelden gegeven van strekkingen van reacties die u wel en niet kunt geven in het kader van het beroepsgeheim.

Wat kan ik doen als ik een waardering lees waarmee ik het niet eens ben?

U kunt een reactie plaatsen bij de betreffende waardering. U kunt ook contact opnemen met de redactie. De redactie kan op uw verzoek de inzender vragen of deze openstaat voor contact met u. De redactie checkt de waarderingen niet op waarheid. Dit staat vermeld in onze gedragscode en onder iedere waardering.

Hoe weet ik of een waardering door mijn eigen patiënt is geschreven? 

In de gedragscode is vastgesteld dat waarderingen moeten worden geschreven door patiënten/cliënten die de zorg zelf ontvangen hebben of die als mantelzorger aanwezig waren. Om dit te bewaken, hanteert ZorgkaartNederland naast de gedragscode een beleid ten aanzien van oneigenlijke waarderingen. Onder een oneigenlijke waardering wordt verstaan: “Elke aantoonbare poging om de bezoeker/lezer te misleiden, te beïnvloeden of zich voor een patiënt/cliënt dan wel dokter uit te geven, wordt gezien als een oneigenlijke waardering waartegen wij zullen optreden”. Het volledige beleid oneigenlijke waarderingen kunt u hier lezen.  

Kan ik een melding krijgen als er een (negatieve) waardering over mij als zorgverlener op ZorgkaartNederland is geplaatst?

Het is mogelijk om een RSS feed in te stellen zodat u automatisch geattendeerd wordt op een nieuwe waardering. Hoe u zich kunt abonneren leest u hier. Als u gebruik maakt van het ZorgkaartNederland pakket voor praktijken of zorginstellingen, kunt u een directe of dagelijkse e-mailalert instellen die u attendeert op nieuwe waarderingen. 

Bij het signaleren van een trend in negatieve waarderingen (meer dan 5 negatieve waarderingen op rij lager dan het cijfer 4) neemt de redactie contact op met de zorgverlener of zorginstelling. De redactie kan besluiten de mogelijkheid tot waarderen tijdelijk te sluiten naar aanleiding van onderzoek naar en/of overleg met de desbetreffende zorgverlener/zorginstelling.

Ik heb een vraag over een bepaalde waardering. 

Dan kunt u contact opnemen met de redactie van ZorgkaartNederland via redactie@zorgkaartnederland.nl of via 030-2916753 (ma, di, do, vrij).

Mijn profiel als zorgverlener/zorginstantie is onvolledig of onjuist. Hoe kan ik dit wijzigen?

Kloppen de gegevens van uw zorgverlener of organisatie niet, dan kunt u deze via doorgeven via de "meld het hier" link bovenin de pagina van de desbetreffende zorgverlener of organisatie.

 

Kan ik als zorgverlener mijn gegevens van ZorgkaartNederland laten verwijderen?

In beginsel kunt u uw gegevens niet laten verwijderen van ZorgkaartNederland. Vanzelfsprekend gaat ZorgkaartNederland op uw verzoek wel graag het gesprek met u aan om vast te stellen of er wellicht bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn om uw gegevens niet te tonen. Neem hiervoor contact op met de redactie. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar redactie@zorgkaartnederland.nl. 

Ik heb geen inlognaam en wachtwoord

De via "Inloggen" bereikbare beheeromgeving is alleen bedoeld voor aangesloten zorgaanbieders die een ZorgkaartNederland pakket hebben. Indien u niet beschikt over een door ZorgkaartNederland verstrekte inlognaam en wachtwoord dan kunt u niet inloggen. 

Wachtwoord opvragen lukt niet 

Uw e-mailadres dient bekend te zijn in de beheeromgeving van ZorgkaartNederland. Deze omgeving is alleen bedoeld voor aangesloten zorgaanbieders die een ZorgkaartNederland basis- of pro-pakket hebben besteld. Indien u niet beschikt over een door ZorgkaartNederland verstrekte inlognaam en wachtwoord dan kunt u niet inloggen. 

Ik wil als zorgverlener actief met ZorgkaartNederland aan de slag

Door actief aan de slag te gaan met ZorgkaartNederland laat u aan uw (potentiële) patiënten zien dat u open staat voor feedback en transparant wilt zijn. De waarderingen op ZorgkaartNederland zijn voor u ook een waardevolle bron van informatie over uw zorginstelling en zorgverleners. Wat gaat goed, maar ook, wat kan beter? Veel waarderingen op ZorgkaartNederland heeft daarnaast invloed op uw vindbaarheid voor nieuwe patiënten. Hoe meer waarderingen u heeft op ZorgkaartNederland, hoe hoger u staat in de zoekresultaten (in combinatie met het gemiddelde cijfer).  

Met een ZorgkaartNederland pakket voor praktijken of zorginstellingen maakt u optimaal gebruik van de mogelijkheden. Meer informatie daarover leest u op de desbetreffende pagina’s. Maar ook zonder pakket kunt u actief met ZorgkaartNederland aan de slag. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van de gratis marketingtools. In het document tips en trics leest u hoe u eenvoudig meer waarderingen verzamelt. 

Mijn vraag staat er niet bij

In de speciale toolkit voor zorgverleners en zorginstellingen vindt u zeer uitgebreide informatie over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld de werkwijze van ZorgkaartNederland, feiten en cijfer en interviews met (mede-) zorgverleners. Is uw vraag na het lezen van deze informatie nog steeds niet beantwoord? Stel uw vraag dan via het contactformulier.

Partners van ZorgkaartNederland