ZorgkaartNederland

Veelgestelde vragen

Over ZorgkaartNederland

Wie zijn de initiatiefnemers van ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland is een initiatief van patiëntenfederatie NPCF.

Wat is het doel van ZorgkaartNederland?

ZorgkaartNederland wil consumenten helpen bij het vinden en kiezen van een zorgaanbieder en de kwaliteit inzichtelijk maken. Bekijk ook de animatie voor meer informatie over het doel en werkwijze.

Hoeveel bezoekers heeft ZorgkaartNederland?

Per maand telt de site ongeveer 950.000 bezoeken - waarvan 741.000 unieke bezoekers-, worden er 3,8 miljoen pagina’s geserveerd en 6100 waarderingen gepubliceerd (gegevens september 2015).

Hoe onafhankelijk en neutraal is ZorgkaartNederland?

Patiëntenfederatie NPCF borgt de onafhankelijke positie van de website. Hierbij worden de belangen van zowel consumenten als zorgaanbieders zorgvuldig bewaakt. De redactie van ZorgkaartNederland hanteert hiervoor onder andere een gedragscode.

Hoe waarborgt ZorgkaartNederland de privacy?

ZorgkaartNederland is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en van bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van enerzijds zorgverleners, zorgorganisaties en zorginstellingen en anderzijds bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ZorgkaartNederland houdt zich in alle gevallen aan de voorwaarden, zoals die gesteld worden in de Wet bescherming persoonsgegevens en de CBP-richtsnoeren.

Hoe wordt ZorgkaartNederland gefinancierd?

Partners, zorginstellingen & adverteerders dragen bij aan de exploitatie en doorontwikkeling van ZorgkaartNederland. Wij bieden zorgaanbieders producten en diensten (geanonimiseerd) om proactief te kunnen handelen en de waarderingen actief te monitoren. Een ZorgkaartNederland pakket voor praktijken of zorginstellingen biedt inzicht in de vorm van managementinformatie. En gemak en tijdwinst in de vorm van e-mailalerts en downloads. De pakketten zijn tegen betaling verkrijgbaar. Door deze vergoeding zijn wij in staat om de redactie te bekostigen en de site te onderhouden en uit te bouwen.

Wie kunnen er partner worden?

ZorgkaartNederland stelt zich nadrukkelijk open voor partnerships met beroepsorganisaties, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden. Neem hiervoor contact op met Danny van den IJssel, productmanager ZorgkaartNederland via d.vandenijssel@npcf.nl.


Hoe kan ik in contact komen met ZorgkaartNederland?

Zie hiervoor de mogelijkheden op de contact pagina. Heeft u een vraag of opmerking over een specifieke waardering, mail dan naar redactie@zorgkaartNederland.nl

Het waarderen van zorgaanbieders

Wie en wat kan ik waarderen?

U kunt alle op de site genoemde zorgaanbieders en instanties waarderen. Op de site worden alleen zorgverleners vermeld die een beroep uitoefenen dat valt onder de wet BIG art. 3, 14 of 34 en die een één op één behandelrelatie hebben met hun cliënt (wet WGBO). Een volledige lijst met typen zorgverleners vindt u op ZorgkaartNederland.
Instellingen worden vermeld op ZorgkaartNederland als er zorg verleend wordt door het type zorgverlener dat op ZorgkaartNederland wordt vermeld. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen of klinieken. Ook instellingen die zich richten op verzorging en waar ten minste 8 uur per dag zorgverleners aanwezig zijn, worden vermeld op ZorgkaartNederland. Een voorbeeld hiervan is een verzorgingstehuis of een woonvoorziening voor gehandicapten.

Hoe werkt het waarderen?

Als u een waardering over een zorgaanbieder wilt maken dan zoekt u de betreffende zorgverlener op. Klik vervolgens op de knop ‘waardeer’ naast de adresgegevens. Hierna vult u het waarderingsformulier in. Nadat u uw waardering hebt ingezonden, krijgt u een email waarmee u uw waardering kunt activeren. Vervolgens wordt uw waardering getoetst aan de gedragscode en geplaatst door de onafhankelijke redactie. Om de email te kunnen sturen, vragen wij u om uw emailadres en naam in te vullen. Uw gegevens zijn alleen bij de redactie van ZorgkaartNederland bekend. Deze gegevens maken wij nooit bekend aan de zorgverlener of zorginstelling.

Aan welke eisen moet mijn reactie voldoen?

Het is de bedoeling dat u waardeert op basis van eigen ervaringen met de betreffende zorgaanbieder. Ook is het belangrijk dat u onderbouwt hoe u tot uw waardering bent gekomen. U moet zich bij het waarderen houden aan de wettelijke regels en de algemene fatsoensnormen. Deze zijn in onze gedragscode vastgelegd. Het plaatsen van privégegevens van uzelf of anderen is verboden, evenals nietszeggende reacties ('hallo', 'bah', 'het is me wat', 'belachelijk', etc). Ook grievende en beschuldigende en niet-onderbouwde teksten worden niet geplaatst.

Waarom vraagt ZorgkaartNederland bij een waardering naar mijn aandoening/behandeling? 

De informatie over de aandoening/ behandeling wordt gebruikt om het op ZorgkaartNederland mogelijk te maken ervaringen te lezen van bezoekers met dezelfde aandoening. Op deze manier kunt u nog beter uw keuze maken. Ook kunnen zorgverleners en zorginstellingen deze ervaringen nog beter gebruiken om de zorg rond een specifieke aandoening of behandeling te verbeteren. De vraag over aandoening/behandeling is niet verplicht. U hoeft hier dus niet perse iets in te vullen. 

Wordt de zorgverlener geïnformeerd over een waardering?

Bij het signaleren van een trend in negatieve waarderingen (meer dan 5 negatieve waarderingen op rij lager dan het cijfer 4) neemt de redactie contact op met de zorgverlener of zorginstelling. De redactie kan besluiten de mogelijkheid tot waarderen tijdelijk te sluiten naar aanleiding van onderzoek naar en/of overleg met de desbetreffende zorgverlener/zorginstelling. Als de redactie contact opneemt met een zorgverlener naar aanleiding van een (negatieve) waardering, wordt nooit informatie gegeven over de inzender.

Kan ik anoniem een waardering plaatsen?

Alle waarderingen worden anoniem op de website geplaatst. Uw naam en e-mailadres zijn alleen bekend bij de redactie van ZorgkaartNederland en worden alleen voor de correspondentie met u gebruikt.


Waarom wordt de door mij geschreven waardering niet getoond op ZorgkaartNederland?

Iedere ingezonden waardering wordt bekeken door de redactie van ZorgkaartNederland. Hierdoor verstrijkt er altijd enige tijd tussen het verzenden van uw waardering en het moment dat deze op ZorgkaartNederland wordt getoond. In het weekend worden geen waarderingen behandeld door de redactie. Als uw waardering niet voldoet aan gedragscode, wordt u hierover altijd per mail geïnformeerd. U kan dan bijvoorbeeld uw waardering aanpassen zodat deze wel voldoet aan de gedragscode. Ook kan het zijn dat u nog niet op de bevestigingslink in de e-mail hebt geklikt die u van ons heeft ontvangen. Deze mail ontvangt u direct na het plaatsen van de waardering.
Waarderingen die geplaatst zijn vanaf een tijdelijk e-mailadres, zoals bijvoorbeeld naam@ikbenspamvrij.nl, plaatsen we niet. Dit om reden dat we geen contact op kunnen nemen met de inzender als de geldigheidsduur van het e-mailadres verlopen is. 

Ik heb een vraag of opmerking over een specifieke waardering.

In dat geval kunt u uw reactie mailen naar redactie@zorgkaartNederland.nl.

Mijn vraag staat er niet bij

Bent u zorgverlener? Kijk dan bij de Veel gestelde vragen door zorgverleners. U vindt deze onder het kopje “Voor zorgaanbieders”. Is uw vraag nog steeds niet beantwoord? Stel deze dan via het contactformulier.

Partners van ZorgkaartNederland