Partnerships en samenwerkingsverbanden

Voor Patiëntenfederatie Nederland is ZorgkaartNederland een manier om patiënten een stem en daarmee ook invloed te geven. Het is daarbij van belang dat er zoveel mogelijk ervaringen van patiënten op ZorgkaartNederland komen te staan. Want ervaringen van patiënten bevatten heel veel nuttige informatie. Hiervan kunnen andere organisaties gebruikmaken om zo hun zorg of diensten te verbeteren. Ook gebruikt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) de waarderingen in het volgen van de prestaties van zorginstellingen.
Om goede en bruikbare keuze informatie op ZorgkaartNederland te presenteren, werken we ook samen met veel andere organisaties. Samen met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars proberen we zo de zorg transparanter te maken. Want samen staan we sterker.

ZorgkaartNederland heeft geen commerciële doelstelling. De website wordt voor een groot deel betaald uit de algemene middelen van Patiëntenfederatie Nederland. Een deel van de inkomsten krijgen we door pakketten aan te bieden aan organisaties en praktijken. Met deze pakketten kunnen zij bijvoorbeeld eenvoudiger de waarderingen gebruiken in kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast krijgen we geld op projectbasis. Bijvoorbeeld om waarderingen te verzamelen van bewoners van verpleeghuizen. Om door te kunnen gaan met ZorgkaartNederland en de website te blijven verbeteren, werken we ook samen met verschillende partners. Dankzij deze samenwerkingsverbanden kunnen wij onze intensieve redactie, adviseurs en de techniek achter het platform betalen.

Voor al deze samenwerkingsverbanden geldt: ZorgkaartNederland verstrekt nooit informatie over de inzenders van waarderingen aan derden. Ook staan we geen enkele invloed of inmenging toe op ons redactionele beleid.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden. Heeft u een vraag over de inhoud van een specifiek samenwerkingsverband? Of wilt u ook met ZorgkaartNederland samenwerken? Neem dan contact op met Loes Bierma, Productmanager ZorgkaartNederland, via L.Bierma@patientenfederatie.nl.

Patiëntenorganisaties

De samenwerkingsverbanden met patiëntenorganisaties helpen ons om op ZorgkaartNederland ruim twintig vergelijkingshulpen te presenteren die u helpen bij het kiezen van zorg en behandeling bij een specifieke aandoening. Maar er is meer. Patiëntenorganisaties presenteren zich bij ons via zogenaamde profielpagina’s, bloggen en krijgen (geanonimiseerd!) de waarderingen die te maken hebben met een bepaalde aandoening. Zo kunnen zij ervaringen van mensen met een bepaalde aandoening die behoort tot hun doelgroep gebruiken om de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Een ander onderdeel van de samenwerking is het stimuleren van het geven van waarderingen door de achterban van patiëntenorganisaties.

Alzheimer Nederland   Website Dwarslaesie Organisatie Nederland Website Hellp Stichting MS Vereniging Nederland Website Nederlandse Leverpatiënten vereniging Nierpati쯴en Vereniging Nederland
Website Patiëntenorganisatie Transvisie Website Patiëntenvereniging voor Stofwisselingsziekten Website Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland Website Schildklier Organisaties Nederland (SON) Website Stichting Living With Hope Website Stichting Vuurvrouw Website Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem

Belangenorganisaties

Logo Actiz Logo ZKN Website ZorgthuisNL

Zorgverzekeraars

Onderzoekbureaus

Logo Argo Logo Bosgra Logo IQ Healthcare Logo Parabench Logo SAMR

Zorginstellingen

Zorginstellingen of praktijken kunnen tegen betaling gebruikmaken van een pakket:

Pakket voor zorginstellingen en ziekenhuizen
Pakket voor praktijken

Daarmee kunnen zorgaanbieders de geplaatste waarderingen analyseren en aangeven welke extra diensten zij leveren. Ook krijgen zij aan de hand van rapportages inzicht in hoe patiënten de dienstverlening ervaren.

Ruim 800 zorginstellingen en zorgverleners gebruiken Zorgkaartnederland al actief om hun zorg te verbeteren. Want elke ervaring biedt ook informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Door actief te zijn op ZorgkaartNederland maken zij duidelijk dat de ervaring van patiënten er toe doen. En dat ze waarde hechten aan het uitvragen van deze ervaringen in een open en transparante omgeving. Bekijk welke instellingen dit zijn.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren

Wij werken samen met een aantal zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze samenwerking is vooral gebaseerd op het (geanonimiseerd!) presenteren van ZorgkaartNederland informatie binnen de zorgzoekers van verzekeraars en gezamenlijke activiteiten om meer waarderingen te verzamelen.

Op dit moment werken we samen met De Friesland Zorgverzekeraar, ASR Verzekeringen, Menzis, Menzis Zorgkantoren, VGZ en CZ.

Inspectie Gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) maakt sinds 2015 gebruik van de waarderingen op ZorgkaartNederland. Zij monitoren de waarderingen als één van de elementen in het risicobeheer van inspecteurs.

Beroepsorganisaties en sectorpartners

ZorgkaartNederland wil graag dat de waarderingen van patiënten actief worden benut voor kwaliteitsverbetering van de zorg. Onze adviesraad denkt hierover mee. In deze adviesraad zijn organisaties van zorgaanbieders vertegenwoordigd, zoals de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Federatie van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), en de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers (KNMP). ActiZ (organisatie van zorgondernemers) is ook aanwezig in de adviesraad en heeft gekozen voor een intensieve samenwerking waarbij Patiëntenfederatie Nederland en ActiZ gezamenlijk streven naar meer transparantie in de langdurige zorg. Meer informatie hierover vindt u in dit artikel.

Overige partners

Voor specifieke diensten en/of activiteiten maakt ZorgkaartNederland ook gebruik van diensten van derden. De belangrijkste treft u hieronder aan:

SAMR
Dit onderzoeksbureau verzorgt voor ZorgkaartNederland onder andere de ZorgkaartNederland interview- en belteams. De medewerkers van SAMR zijn getraind door Patiëntenfederatie Nederland, nemen de specifieke privacy-afspraken in acht en staan onder continue begeleiding van Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast maakt SAMR op verzoek kwalitatieve rapportages over de ontwikkelingen binnen sectoren en/of instellingen. Ook denkt zij mee over de opzet van de rapportages voor zorgorganisaties. Verder denken zij mee over de berekening voor de meest Patiëntvriendelijkheidsprijs en doen zij de analyse voor deze prijs.

IQ Healthcare
Dit onderzoeksbureau in de gezondheidszorg is verbonden aan het Radboud Medisch Centrum en is kennispartner van ZorgkaartNederland. In dit kader verzorgt IQ Healthcare - op aanvraag van Patiëntenfederatie Nederland- artikelen in onder andere de rubriek feiten & cijfers.

Partners van ZorgkaartNederland