Naar de navigatie Naar de inhoud

Partnerships en samenwerkingsverbanden

ZorgkaartNederland verzamelt zoveel mogelijk ervaringen van patiënten. Daarmee geeft ZorgkaartNederland patiënten een stem, invloed en keuze-informatie. We werken samen met veel andere organisaties. Hierdoor kunnen we de ervaringen als goede en bruikbare keuze-informatie op ZorgkaartNederland presenteren. Samen met patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en verzekeraars werken we aan openheid in de zorg.

De ervaringen van patiënten zijn ook voor andere organisaties nuttig, bijvoorbeeld voor het verbeteren van hun zorg of diensten. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gebruikt onze waarderingen bij het volgen van de prestaties van zorginstellingen. 

Financiering
ZorgkaartNederland heeft geen commerciële doelstelling. De financiering van ZorgkaartNederland komt grotendeels uit de algemene middelen van Patiëntenfederatie Nederland. De verkoop van beheerpakketten aan organisaties en praktijken vormt een ander deel van onze inkomsten. Met een beheerpakket kunnen zorgaanbieders de waarderingen makkelijk en snel gebruiken om de kwaliteit van hun zorg te verbeteren. Voor het uitvoeren van projecten ontvangen we projectfinanciering, bijvoorbeeld het project waarin we waarderingen verzamelen van bewoners van verpleeghuizen.

Dankzij samenwerkingsverbanden kunnen wij onze redactie, adviseurs en de techniek betalen. ZorgkaartNederland verstrekt echter nooit informatie over de inzenders van waarderingen aan deze partners. Ook staan we niet toe dat ze zich inmengen in ons redactionele beleid.

Onze partners
Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste samenwerkingsverbanden. Heeft u een vraag over een samenwerkingsverband? Of wilt u ook met ZorgkaartNederland samenwerken? Neem dan contact op met Loes Bierma, Productmanager ZorgkaartNederland, via L.Bierma@patientenfederatie.nl.

Patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties helpen ZorgkaartNederland keuzehulpen te presenteren. Deze keuzehulpen helpen u zorg en een behandeling kiezen bij een specifieke aandoening. Maar er is meer. Patiëntenorganisaties presenteren zich op ZorgkaartNederland via zogenaamde profielpagina’s en blogs. Ook krijgen zij geanonimiseerde waarderingen te zien over de aandoening(en) van hun doelgroep. Zo kunnen zij die ervaringen gebruiken om de zorg voor hun achterban te verbeteren. Ook stimuleren de organisaties hun achterban om hun eigen ervaringen op ZorgkaartNederland te delen.  

> Bekijk welke patiëntenverenigingen dit zijn

Zorginstellingen

Voor zorginstellingen of praktijken zijn er beheerpakketten beschikbaar:

Met een beheerpakket kunnen zorgaanbieders de geplaatste én geanonimiseerde waarderingen analyseren en aangeven welke extra (zorg)diensten zij leveren. Ook krijgen zij aan de hand van rapportages inzicht in hoe patiënten hun zorg ervaren.

Ruim achthonderd zorginstellingen en zorgverleners gebruiken ZorgkaartNederland actief om hun zorg te verbeteren. Want elke waardering biedt informatie over wat goed gaat en wat beter kan. Zorginstellingen en zorgverleners laten op deze manier zien dat de ervaring van hun patiënten er toe doet. Zorginstellingen die ook interesse hebben in een beheerpakket kunnen contact opnemen met onze adviseurs via adviseurs@zorgkaartnederland.nl.

> Bekijk welke zorginstellingen en praktijken al pakkethouder zijn.

Zorgverzekeraars en zorgkantoren

Wij werken samen met een aantal zorgverzekeraars en zorgkantoren. Deze samenwerking is gebaseerd op het geanonimiseerd presenteren van de informatie op ZorgkaartNederland in  zorgzoekers van verzekeraars. Ook zetten ZorgkaartNederland en samenwerkende zorgverzekeraars regelmatig activiteiten op om meer waarderingen te verzamelen.

> Bekijk welke zorgverzekeraars en zorgkantoren dit zijn

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt sinds 2015 gebruik van de waarderingen op ZorgkaartNederland. Zij monitort de waarderingen als één van de elementen in het risicobeheer van inspecteurs.

Beroepsorganisaties en sectorpartners

ZorgkaartNederland wil graag dat de waarderingen van patiënten actief worden benut voor kwaliteitsverbetering van de zorg. Onze adviesraad denkt hierover mee. In deze adviesraad zijn organisaties van zorgaanbieders vertegenwoordigd, zoals ActiZ, Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), Federatie Medisch Specialisten (FMS), Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (KNMG), beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers (KNMP), Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN). Ook werken we nauw samen met de brancheverenigingen voor thuiszorg Zorgthuisnl en SPOT. ActiZ heeft ervoor gekozen om in een intensieve samenwerking met de Patiëntenfederatie Nederland te streven naar meer transparantie in de langdurige zorg. 

Meetbureaus

U kunt patiënt- of cliëntervaringen zelf meten. Ook is het mogelijk om de PREM-uitvraag voor de wijkverpleging of medisch-specialistische zorg via ZorgkaartNederland te doen. We hebben zorgvuldig meetbureaus geselecteerd die waarderingen voor ZorgkaartNederland kunnen verzamelen. Zo kunnen we de kwaliteit van de verzamelde waarderingen waarborgen.

> Lees hier meer over de inzet van meetbureaus

Overige partners

Voor specifieke diensten en/of activiteiten maakt ZorgkaartNederland ook gebruik van diensten van derden. De belangrijkste vindt u hier:

SAMR
Dit onderzoeksbureau verzorgt voor ZorgkaartNederland onder andere de ZorgkaartNederland interview- en belteams. De medewerkers van SAMR zijn getraind door Patiëntenfederatie Nederland, nemen de specifieke privacy-afspraken in acht en staan onder continue begeleiding van Patiëntenfederatie Nederland. Daarnaast maakt SAMR op verzoek kwalitatieve rapportages over de ontwikkelingen binnen sectoren en/of instellingen. Ook denkt het mee over de opzet van de rapportages voor zorgorganisaties.

IQ Healthcare
Dit onderzoeksbureau in de gezondheidszorg is verbonden aan het Radboud Medisch Centrum en is kennispartner van ZorgkaartNederland. In dit kader verzorgt IQ Healthcare - op verzoek van Patiëntenfederatie Nederland - artikelen in onder andere de rubriek feiten & cijfers.

Mediquest
Samen met Mediquest voeren we een proef uit om meer waarderingen op te halen in de medisch-specialistische zorg. Mediquest benadert patiënten per e-mail met een unieke link om een waardering achter te laten over het ziekenhuis dat ze hebben bezocht. Deze waarderingen tonen we op ZorgkaartNederland als ‘geverifieerd’.

Website banner "Zorgkaartjes actie"
  • Klachten over uw behandeling?

  • Lees hier hoe u uw klacht kunt melden.

    Meld klacht