Naar de navigatie Naar de inhoud

Eerste resultaten PREM wijkverpleging

In het kwaliteitskader wijkverpleging zijn afspraken gemaakt over het uitvragen en inzichtelijk maken van cliëntervaringen wijkverpleging.

Patient Reported Experience Measure (PREM)

Cliëntervaringen wijkverpleging worden sinds 2019 opgehaald met de Patient Reported Experience Measure (PREM) wijkverpleging. De landelijke partijen van het kwaliteitskader* hebben afspraken gemaakt over het doorleveren van ingevulde PREMs aan ZorgkaartNederland, zodat de informatie voor iedereen beschikbaar is. 

PREM uitvraag 2019 levert veel relevante informatie op Aanbieders wijkverpleging hebben van 1 maart t/m 30 september 2019 cliëntervaringen opgehaald met de PREM. Ingevulde PREMs zijn door de meetbureaus doorgeleverd aan ZorgkaartNederland. Acht meetbureaus hebben PREMs doorgeleverd. Tot nu toe zijn 5739** ingevulde PREMs verspreid over 146 organisaties geplaatst op ZorgkaartNederland. Deze organisaties hebben gemiddeld ruim 39 waarderingen met een gemiddeld cijfer van 8,4.

Er is spreiding in de cijfers die mensen geven. Het gemiddelde cijfer varieert van 5,0-10,0 en de standaarddeviatie bij de 9 gesloten vragen varieert van 1,12-1,95.

PREM levert inzichten op

De antwoorden op de open vragen leveren veel inzichten op. Cliënten die een hoog cijfer geven zijn vaak blij met de tijd en aandacht die de wijkverpleging voor hen vrijmaakt. Ook geven ze aan dat medewerkers proactief zijn en precies weten wat er moet gebeuren zonder dat de cliënt dit steeds opnieuw hoeft uit te leggen. Daarnaast zien ze vaste gezichten, waardoor mensen niet steeds hoeven te wennen aan nieuwe medewerkers. Waarderingen met een laag cijfer gaan vaak over het grote aantal wisselende medewerkers van de wijkverpleging dat over de vloer komt. Daarnaast komt het gebrek aan tijd aan de orde, cliënten ervaren dat de medewerkers gehaast zijn en onder tijdsdruk werken. Cliënten geven hier regelmatig aan dat de medewerkers niet volgens planning komen, maar op een later tijdstip.

Zowel de gesloten als de open vragen van de PREM wijkverpleging leveren veel informatie op, die bruikbaar is voor organisaties om te leren en te ontwikkelen. Cliënten kunnen deze informatie gebruiken om een aanbieder te kiezen die bij hen past en zorgverzekeraars kunnen de informatie gebruiken in hun inkoopgesprekken.

De PREM wijkverpleging

De PREM wijkverpleging bestaat uit negen gesloten vragen, twee aanbevelingsvragen, twee open vragen en een aantal achtergrondvragen. Bij de negen gesloten vragen geven mensen een cijfer van 1 tot 10. Gesloten vragen gaan bijvoorbeeld over het nakomen van afspraken, een vast team, vertrouwen in de deskundigheid en aansluiting bij wat iemand belangrijk vindt. Van de negen gesloten vragen wordt per ingevulde PREM het gemiddelde berekend, dit heet het totaalcijfer. Bij de open vragen beschrijven mensen waar ze tevreden over zijn en wat beter kan.

De gehele PREM wijkverpleging is hier te vinden.

wijkverpleging

*Het kwaliteitskader wijkverpleging is in 2018 opgesteld door de landelijke partijen ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en Zorgverzekeraars Nederland.
**Op ZorgkaartNederland kunnen mensen ook zelf een aanbieder waarderen. Daarom staan er meer waarderingen op ZorgkaartNederland. Dit bericht is gebaseerd op de geverifieerde waarderingen die via de PREM route zijn opgehaald.