Naar de navigatie Naar de inhoud

Uitleg sterftecijfers

Hoeveel patiënten overlijden er jaarlijks in een ziekenhuis? Het lijkt een eenvoudige vraag. Maar door simpelweg een telling bij te houden, kun je de sterftecijfers van ziekenhuizen niet met elkaar vergelijken. Het ene ziekenhuis is bijvoorbeeld veel groter dan het andere. En in ziekenhuis A worden met name orthopedische operaties uitgevoerd terwijl in ziekenhuis B veel mensen voor kanker behandeld worden.

Daarom is er een maat ontwikkeld waarin dat soort factoren voor alle ziekenhuizen gelijkgetrokken zijn. Dat is de Hospital Standarised Mortality Rate, de HSMR. Letterlijk vertaald: het per ziekenhuis met één maat gemeten sterftecijfer.

De HSMR geeft de verhouding weer tussen het werkelijk aantal overleden patiënten in een ziekenhuis ten opzichte van het verwachte aantal te overlijden patiënten in een ziekenhuis. Een score boven de 100 betekent dat er meer patiënten overlijden dan verwacht, een score lager dan 100 betekent dat er minder patiënten overlijden dan verwacht. Bij het berekenen van het verwachte aantal te overlijden patiënten, wordt rekening gehouden met het profiel van patiënten: de aandoening, leeftijd en conditie van patiënten speelt een rol in de kans op overleving. De HSMR cijfers worden berekend op organisatieniveau, dit houdt in dat het cijfer is gebaseerd op het totaal aantal opnamen en sterfte op alle locaties van het ziekenhuis samen. Een ziekenhuis kan bijvoorbeeld over meer dan 3 locaties beschikken, de cijfers zullen dan op de drie locaties gelijk zijn aan elkaar.

De HSMR is gebaseerd op 157 diagnosegroepen.

Het sterftecijfer geeft inzicht in een onderdeel van de totale kwaliteit van een ziekenhuis, Maar op basis van dit sterftecijfer kun je niet zeggen dat het ene ziekenhuis beter is dan het andere. Dat komt omdat:

  • het sterftecijfer niet voldoende is gecorrigeerd voor de ziektetoestand van de patiënten op het moment dat ze werden opgenomen in het ziekenhuis.
  • Het ontslagbeleid van ziekenhuizen verschillend is. En het kan bepalend zijn voor de sterfte in het ziekenhuis als er bijvoorbeeld een hospice in de buurt is.

Veel ziekenhuizen geven een toelichting op hun sterftecijfers als deze hoger of lager zijn dan verwacht. Deze toelichting vind je meestal op de website van het ziekenhuis (bv. in het kwaliteitsvenster).

Hier vindt u het overzicht van sterftecijfers