Blogs van Markus Oei

Markus Oei is sinds 2002 KNO-arts in het Flevoziekenhuis Almere en e-Health pragmaticus. Hij houdt zich bezig met het verbeteren van grip en begrip van patiënten op hun ziekte en behandeling. Dit probeert hij door Samen Beslissen te propageren en betrouwbare informatie op maat bij de patiënt te brengen. Ook is hij is voorzitter van de Stichting BetrouwbareBron, een verzamelpunt van geaccrediteerde non-profit gezondheidsinformatie.

De laatste jaren is hij op e-Health gebied vooral actief in innovatieve patiëntenvoorlichting en communicatie door ontwikkeling en implementatie van zorg 1.5 (ehealth light) initiatieven.

Markus is van mening dat er meer gefocust moet worden op doelen, niet op middelen. Daarbij dienen beproefde en nieuwe methodes geïntegreerd te worden om ook tot een grotere acceptatie en gebruik te komen. “De snelste en grootste kwaliteitsverbetering is het efficiënt gebruiken en delen van wat we al hebben.”

Blogs van deze auteur

Partners van ZorgkaartNederland