Naar de navigatie Naar de inhoud

Blogs van Alec Malmberg

Lees en discussieer mee over patiëntervaringen en kwaliteit van de zorg

10 artikelen

Blog Privacy in EPD briefwisselingen

Privacy in EPD briefwisselingen

14 april 2015 Alec Malmberg

Vroeger plakte de huisarts de envelop met de verwijsbrief naar de specialist dicht, zodat de patiënt niet meer zomaar kan meelezen wat de dokter over hem schreef. Nu is dat anders.

Blog Luisteren en inspraak

Luisteren en inspraak

17 februari 2015 Alec Malmberg

Deze week mocht ik een korte lezing op een symposium over patiënttevredenheid geven. Een thema dat hoog op de agenda staat bij veel ziekenhuizen. Zij onderzoeken constant hoe patiënten de verleende zorg op een ziekenhuisafdeling ervaren. En met de input die patiënten leveren, proberen ziekenhuizen op hun beurt de zorg te verbeteren. Want verbetering is altijd mogelijk. Op alle vlakken. Bijvoorbeeld hoe naar de patiënt wordt geluisterd.

Blog Zie de mens

Zie de mens

19 december 2013 Alec Malmberg

Het is december, de laatste maand van het jaar. Tijd om stil te staan bij het afgelopen jaar en tijd voor overdenkingen. Wat had ik anders kunnen doen?

Wie betaalt maakt de keuze

24 oktober 2013 Alec Malmberg

Laatst was ik bij de jaarlijkse toneelvoorstelling van de basisschool. Het stuk speelde zich af op de markt in een stadje. Er was een fruitkraam van de lokale fruitteler en een snoepkraam van de nieuwe snoepfabriek.

Blog Positieve interactie op OK door natuurlijke keizersnede

Positieve interactie op OK door natuurlijke keizersnede

3 oktober 2013 Alec Malmberg

Tijdens de ‘natuurlijke’ keizersnede staat de binding tussen moeder en kind voorop. De moeder kan het hoofd van de baby uit de buik zien. Het hoofd schermt hierbij de wond af. Meestal begint de baby al te ademen en maakt geluid.

Blog Regie over eigen bevalling

Regie over eigen bevalling

15 augustus 2013 Alec Malmberg

Bevallen is een life-event, je kind wordt geboren en dat wil je op een zo goed mogelijke manier. Over bevallingsverhalen en -ervaringen wordt veel gesproken, maar de meeste zijn negatief. Hoe zorg je dat jouw bevalling een positieve wordt? Voorbereiden!

Blog Oprechte compassie is een vereiste in de zorg

Oprechte compassie is een vereiste in de zorg

13 juni 2013 Alec Malmberg

Bij een mevrouw op leeftijd viel laatst het herstel na operatie meer tegen dan verwacht. De opname duurde langer en ook thuis was er langere tijd nodig om weer de oude te worden. Nadat mevrouw terug kon naar haar eigen omgeving, heb ik regelmatig telefonisch contact gehouden om haar herstel te volgen.

Durf te veranderen (2)

7 mei 2013 Alec Malmberg

Na afloop van een voordracht over bewust en onbewust gedrag van zorgverleners op de verloskamers, sprak ik met collega’s over de bewustwording van een andere tijdsgeest. De dokters van nu werken namelijk in een heel andere tijdsgeest dan de tijdsgeest ten tijde van de medisch specialistische opleiding.

Durf te veranderen (1)

9 april 2013 Alec Malmberg

In bijna elk beroep is licht een noodzakelijke voorwaarde voor het goed uitvoeren van het werk. Zo ben ik opgeleid en zo dacht ik ook.

Lastige dokters en leuke mensen

12 februari 2013 Alec Malmberg

Tijdens mijn opleiding als arts zei een collega een keer dat mensen op het poliklinisch spreekuur zo lastig kunnen zijn. Een van mijn opleiders zei toen: ‘patiënten zijn niet lastig, dokters zijn lastig!’ Ook hoor je dokters weleens zeggen: ‘dat zijn zulke leuke mensen om voor te zorgen.’

Filters