Naar de navigatie Naar de inhoud

Een medisch incident doet pijn

Geplaatst op 5 juni 2014 door - 17761 keer bekeken

Foto Een medisch incident doet pijn

Zorg wordt verleend door mensen. Mensen maken fouten, dat is een gegeven. Wederzijds begrip is de eerste stap op weg naar herstel na een fout.Schade voor veel mensen
Uit de meest recente cijfers van het NIVEL blijkt dat in Nederlandse ziekenhuizen ruim 26.000 mensen per jaar te maken krijgen met schade die mogelijk voorkomen had kunnen worden.
26.000. Dat zijn heel veel mensen. Heel veel patiënten. En heel veel zorgverleners.

Vertrouwen is de basis
Voor patiënten en hun geliefden is het pijnlijk om geconfronteerd te worden met een incident dat voorkomen had kunnen worden. Vertrouwen is de basis van een goede arts-patiënt relatie. Wanneer het dan mis gaat geeft dat gevoelens van machteloosheid, boosheid en verdriet.

‘Ik zal de patiënt geen schade doen’
Voor artsen en verpleegkundigen is een dergelijke gebeurtenis ook ingrijpend. Er is moed voor nodig om je te begeven in het grijze gebied van leven en dood, gezondheid en ziekte. Om, soms letterlijk, het leven van een medemens in je handen te nemen. De verantwoordelijkheid die met name artsen als eindverantwoordelijken dragen is erg groot.

Een medisch incident gaat per definitie in tegen de bedoelingen van een arts of verpleegkundige. Het staat haaks op de in de Eed van Hippocrates opgenomen zin: "Ik zal de patiënt geen schade doen.”

De voorwaarde voor begrip
Veel patiënten reageren na de aanvankelijke schrik toch met begrip. Zij weten dat zorg mensenwerk is. Een voorwaarde voor dat begrip is open, eerlijk en menselijk contact met hun arts en/of verpleegkundige.

De eerste stap
Artsen en verpleegkundigen zijn kwetsbaar in de uitoefening van hun vak. Patiënten zijn kwetsbaarder. Het is aan de zorgverleners, gesteund door hun organisatie, om de eerste stap te zetten na een incident. Meteen nadat ze het ontdekt hebben. Ook als nog niet bekend is of het om een complicatie of een vermijdbaar incident gaat.

Dat vraagt moed en geeft vertrouwen…
 
Ciska Rippen (@CiskaRippen)Er zijn 13 reacties geplaatst

Zorgverlener | 16 november 2021

Onze eerste bevalling is prima gegaan. De verloskundige was gewoon een aardig deskundig persoon. En tweede bevalling was vreselijk, waarbij de waarnemend verloskundige onze baby op de grond heeft laten vallen, met een schedelfractuur als gevolg. Aan het einde van de perswee werd het hoofdje geboren. De verloskundige heeft mij, zonder enig overleg of veiligheidsmaatregelen uit bad getrokken. Tijdens de volgende perswee, na twee minuten, viel ons kindje heel hard op de grond. Als " nazorg" heeft de verloskundige op mij in lopen praten en achteraf aangegeven dat er sprake was van schouderdystocie. Om deze, niet te controleren, diagnose kracht bij te zetten, zette ze in haar verslag dat ik voelde dat het schoudertje lossschoot en dat ik dit helaas niet had verteld. Ook zou ik adviezen en onderzoeken hebben genegeerd en geweigerd. Daarom heeft ze mij " directief" behandeld. Mijn man en kraamverzorgster waren perplex en overvallen.

Caro | 8 juli 2016

Een medische fout doet het meest pijn bij de patient!!!

Daar mogen artsen en ziekenhuizen ook wel eens rekening mee houden!!!

Caro | 8 juli 2016

Niet alleen artsen zijn oneerlijk en liegen er op los, zeker na een fout, ook de klachtencommissie beschermt het belang van de sterkste dus de arts en verzekeraars willen gewoon nooit uitbetalen dus die doen helemaal niet aan GOMA of waarheidsvinding. Zelfs het Tuchtcollege is partijdig. Dat er mar een klein deel van de tuchtklachten gegrond verklaard worden, komt niet omdat mensen ten onrechte klagen maar omdat het Tuchtcollege gewoon alle trucs uithaalt om de arts te verdedigen.
Hoe kunnen we daar nu tegenin gaan? is er iemand die dit aan kan pakken? kunnen we ons ergens in verenigen zodat elke individuele patient niet zo zwak staat?

Ciska Rippen | 2 juli 2014

Wat ontzettend naar dat u dit heeft meegemaakt.
Ik wens u het beste.

tiere | 26 juni 2014

pijn doet het zeker wat na de fout gebeurt is vele malen erger dan de fout zelf .het ontwijken, liegen ,frauderen en zwijgen ......door artsen .daar moet ik al sinds baby mee leven . het medisch incident is een onbespreekbaar eenzaam en ondraagelijk leed.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL | 7 juni 2014

Ach reactie van een coach van artsen, dus met commercieel eigen belang.
Fouten maken is inderdaad menselijk, maar het is hoogst onethisch en onprofessioneel om zoals artsen te doen: zij weigeren structureel registratie, onderzoek en preventie van hun fouten, zodat 50-75% van hun fouten herhalingsfouten zijn. Bovendien weigeren artsen structureel eerlijke info en herstelbehandeling aan de slachtoffers van hun medische fouten. Dat is hoogst onbehoorlijk, onprofessioneel en in strijd met hun zorgplicht WGBO. Uit onderzoek blijkt dat eerlijkheid en openheid na de medische fout een win-win situatie is: de patient krijgt info en herstelbehandeling en de arts kan van zijn fout leren. Dat is wat de meeste patienten willen en geen jarenlange procedures om dossiers en aansprakelijkheid.

Catherine Poorthuis | 6 juni 2014

Mooi betoog. En tegelijkertijd is die eerste stap zetten makkelijker gezegd dan gedaan. Een slechtnieuwsgesprek stellen we het liefste uit, ongeacht in welke situatie. UIt vrees voor een emotionele of boze reactie, maar ook uit schaamte. En zeker in een cultuur waarin fouten erkennen geen vanzelfsprekendheid is, vraagt het nog meer moed. Gelukkig is er groeiende aandacht voor psycho sociale opvang voor zorgverleners. Ook zijn er steeds meer initiatieven om hen te helpen bij de moeilijke gesprekken die ze zelf moeten aangaan met de patiënt die ze slechter in plaats van beter hebben gemaakt.. Daarbij gun ik het zorgverleners van harte als fouten maken wordt geaccepteerd door hun eigen beroepsgroep, Want inderdaad, geneeskunde is mensenwerk. En mensen maken fouten, in elke denkbare situatie.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL | 6 juni 2014

Nonsens! Arts is professional en hoort door te vragen en gezondheidsproblemen van patienten helder te krijgen. Artsen weigeren ook vaak om te luisteren en goede uitleg te geven. Tevens zijn hun medische dossiers vaak onvolledig en incorrect, zie NIVEL onderzoeken.
Fijn natuurlijk dat het bij U wel goed ging. Dit wens je iedere patient toe.

Mr Sophie Hankes vz SIN-NL | 6 juni 2014

GOMA is geheel vrijblijvend en wordt gebruikt om patienten te misleiden.
Datgene wat van belang is, is de ethische, professionele en wettelijke zorgplicht van artsen en verpleegkundigen, zowel tijdens diagnostiek, behandeling en bij /na medische fout.

Ciska Rippen | 6 juni 2014

Wat fijn dat u een goede, vertrouwde band met uw arts heeft. Dat is de basis van elke behandeling..

Mevrouw L.R.van der Laak-Haverhoek | 6 juni 2014

Ik ben patiënt van dokter van der Ree uit de Huisartspraktijk Nieuwenoord. Deze praktijk (arts) wordt naar mijn mening verkeerd beoordeeld. Ik zag dat deze praktijk met een 3 wordt beoordeeld. Nu ik geef het een 9. De dokter heeft altijd een goede diagnose gesteld en mij, indien nodig, eventueel naar een specialist verwezen. Hij komt vriendelijk, vertrouwd en zeer kundig bij mij over. Naar mijn mening ligt het vaak aan de mensen zelf als het niet helemaal gaat zoals zij dat willen. Je moet natuurlijk wel precies vertellen wat er aan scheelt. Dat is iets wat veel mensen niet doen. Een dokter kan dat niet van je gezicht af lezen.

Ciska Rippen | 6 juni 2014

Heldere punten, die door alle betrokken partijen ook zijn vastgelegd in de GOMA, wat denk ik een goede zaak is.

Mr Sophie Hankes voorzitter SIN-NL | 6 juni 2014

Moed, vertrouwen? De ethische, professionele en wettelijke zorgplicht WGBO geldt voor artsen en verpleegkundigen! Deze geldt ook bij en na medische fouten. Dit betekent: 1. adequate diagnostiek, watvis er gebeurd, wat is er aan de hand, watvis de oozaak? 2. Adequate herstelbehandeling, voorzover mogelijk, 3. Adequate mondelinge en schriftelijke info in het dossier met volledige kopie voor de patient. Gewoon doen en niet de patient aan zijn lot overlaten! Dat is meedogenloos van artsen en verpleegkundigen!


Laat een reactie achter

Uw naam wordt vermeld op de website bij uw reactie. Uw e-mailadres wordt niet op de website getoond en is enkel bekend bij de redactie. ZorgkaartNederland respecteert uw privacy.
Met het inzenden van een reactie geeft u aan akkoord te gaan met de gedragcodes.