Veelgestelde vragen door zorgverleners

Categorieën veelgestelde vragen:

Algemeen

Welke zorgaanbieders staan op ZorgkaartNederland?

Op ZorgkaartNederland staan zorgverleners die een beroep uitoefenen dat valt onder de Wet BIG (artikel 3, 14 of 34) én die een één-op-één-behandelrelatie hebben met hun cliënt (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Kijk voor een volledig beeld op onze lijst met typen zorgverleners.

Ook instellingen worden vermeld op ZorgkaartNederland. In deze instellingen:

• werken typen zorgverleners, zoals hierboven beschreven en die op deze lijst staan óf
• wordt verzorging geboden en zijn ten minste acht uur per dag zorgverleners aanwezig.

ZorgkaartNederland staat open voor het - onder voorwaarden - vermelden van andere beroepsgroepen. Wilt u uw beroepsgroep op ZorgkaartNederland vermeld zien? Vul dan ons contactformulier in.

Over een waardering

Kan ik reageren op een waardering?

Als zorgaanbieder kunt u reageren op een waardering. Als u een ZorgkaartNederland-pakket heeft, kunt u vanuit uw persoonlijke beheeromgeving reageren en staat uw reactie direct op ZorgkaartNederland. Heeft u (nog) geen pakket? Dan kunt u de knop ‘reageren’ (onder een geplaatste waardering) gebruiken. Uw reactie gaat dan eerst langs de redactie.

De artsenorganisatie KNMG adviseert u om u bij een reactie te houden aan het beroepsgeheim en in algemene zin op een waardering te reageren. De KNMG geeft ook enkele voorbeelden van reacties die u wel of beter niet kunt geven.

Wat kan ik doen als ik een waardering lees waarmee ik het niet eens ben?

U kunt een algemene reactie plaatsen bij zo’n waardering. Wilt u liever persoonlijk reageren? Dan kan de redactie op uw verzoek de inzender vragen of hij openstaat voor contact met u. Het is goed om te weten dat wij waarderingen niet op juistheid checken. Wel vragen we inzenders om zich aan fatsoensnormen te houden (zie onze gedragscode).

Krijg ik een melding als er een waardering over mij is geschreven?

Als u gebruikmaakt van een ZorgkaartNederland-pakket voor praktijken of zorginstellingen, kunt u een directe of dagelijkse e-mailalert instellen die u attendeert op nieuwe waarderingen. 

Kan ik een waardering verwijderen?

U kunt geen waarderingen (laten) verwijderen. Ook niet als u het niet met de inhoud van de waardering eens bent. De waardering is een persoonlijk ervaring van een inzender.

Hoe kan ik melding maken van een waardering die niet aan de regels voldoet?

Wij doen ons uiterste best om de kwaliteit van de waarderingen te waarborgen. Onze redactie toetst iedere ingezonden waardering aan onze gedragscode, voordat deze wordt geplaatst. Daarnaast doen we een aantal technische checks. Mocht u toch een waardering aantreffen die niet aan de gedragscode voldoet, dan horen wij dat graag. U kunt dit mailen naar redactie@zorgkaartnederland.nl.

Hoe weet ik of een waardering door mijn eigen patiënt is geschreven?

Waarderingen moeten worden geschreven door patiënten/cliënten zelf of door mantelzorgers die aanwezig waren bij een consult, onderzoek of behandeling. Om dit te bewaken, hanteert ZorgkaartNederland een beleid oneigenlijke waarderingen. Een oneigenlijke waardering is: ‘elke aantoonbare poging om de bezoeker/lezer te misleiden, te beïnvloeden of zich voor een patiënt/cliënt dan wel dokter uit te geven’. We sporen oneigenlijke gebruik op via verschillende controles en treden hier direct tegen op. Zo worden deze waarderingen direct verwijderd.

Scheppen de waarderingen op ZorgkaartNederland een betrouwbaar beeld?

Naar de betrouwbaarheid van de waarderingen is onderzoek gedaan door het Talma Institute. De resultaten zijn veelbelovend. Het blijkt dat bij een individuele zorgaanbieder negen waarderingen nodig zijn voor een betrouwbaar beeld. Bij instellingen als ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen kun je bij dertig waarderingen al spreken van een betrouwbaar beeld.

Of een zorgaanbieder wel of niet voldoet aan de betrouwbaarheidsgrens, maken we in tekst en met kleur duidelijk. Het rapportcijfer van een zorgaanbieder met te weinig waarderingen is grijs. Bij genoeg waarderingen kleurt het rapportcijfer blauw.

Over uw aanmelding

Hoe kan ik mij of mijn organisatie aanmelden?

Bent u zorgverlener en staat u niet op ZorgkaartNederland? Meld u dan aan via ons aanmeldformulier. Dit aanmeldformulier kunnen ziekenhuizen, klinieken, verpleeghuizen of andere zorginstellingen gebruiken. Wij nemen contact met u op om uw aanmelding te voltooien.

Kan ik meerdere locaties vermelden of toevoegen?

Staat u met een organisatie op onze website vermeld? Dan kunt u onder deze organisatie één of meerdere locaties hangen. Via dit aanmeldformulier kunt u een nieuwe locatie laten toevoegen.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Zijn de gegevens op uw profielpagina onvolledig of onjuist? Geef dit dan aan ons door via de button/link die direct onder uw contactgegevens staat.

Kan ik mijn gegevens verwijderen of laten verwijderen?

ZorgkaartNederland helpt patiënten of cliënten om een zorgaanbieder te kiezen die bij hen past. Met het publiceren van uw gegevens kunnen patiënten of cliënten gemakkelijker zorgaanbieders vinden, waarderen en kunnen ze kiezen welke zorgverlener het beste bij hen past.

De persoonsgegevens van zorgverleners worden door ZorgkaartNederland verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang zoals opgenomen in artikel 6 sub f van de AVG.

Het gerechtvaardigde belang bestaat onder meer uit het recht op informatievrijheid c.q. vrijheid van meningsuiting van Patiëntenfederatie Nederland en (naasten van) patiënten alsmede een maatschappelijk belang van (naasten van) patiënten om zorgverleners te kunnen opzoeken, vergelijken en beoordelen. Dit komt de transparantie, de kwaliteit van de zorgverlening en de keuzevrijheid van patiënten ten goede.

Wilt u weten welke gegevens we van u verwerken, wat uw rechten zijn en hoe u bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw gegevens, verwijzen we u naar de privacyverklaring

 

Over uw pakket

Ik ben mijn logingegevens kwijt. Wat moet ik doen?

U kunt het beste contact opnemen met onze adviseur die met u over het pakket heeft gesproken. Of even het contactformulier invullen.

Hoe kan ik e-mailalerts instellen?

Via onze e-mailalerts blijft u dagelijks op de hoogte van nieuwe waarderingen en kunt u daar direct uw voordeel mee doen. U stelt de e-mailalerts in uw beheeromgeving als volgt in:
1. Klik op e-mailalerts in de menubalk.
2. Klik daarna op: Voeg een nieuwe e-mailalert toe.
3. Vul de gevraagde gegevens in, zoals een titel voor het e-mailalert, en wanneer u een alert wilt ontvangen: direct bij elke waardering of één keer per dag.
4. Sla de gegevens op.
Zo kunt u direct uw voordeel doen met de ervaringen van uw cliënten of lezen waarom zij blij zijn met uw instelling.

Over het zorgverlenerspakket

Maakt u al gebruik van de mogelijkheid van het uitgebreide zorgverlenersprofiel in de pilot van het zorgverlenerspakket?

Pilot zorgverlenerspakketten

Binnenkort krijgen alle individuele zorgverleners een uitgebreider eigen profiel dat ze kunnen verrijken met hun profielfoto, hun specialismen, publicaties, video’s en social media. In een pilot die wordt gehouden onder de pakkethouders van ZorgkaartNederland kunnen de pakketbeheerders zorgverleners die werkzaam zijn bij hun organisatie hiervoor uitnodigen. Wilt u als zorgverlener deelnemen aan deze pilot, neemt u dan contact op met de beheerder binnen uw organisatie van het pakket bij ZorgkaartNederland. Weet u niet wie dat is, neemt u dan contact met ons op.

Wijzigen van uw zorgverlenersprofiel

Wilt u wijzigingen doen aan uw uitgebreide profiel? Nadat u uw pakket heeft geactiveerd via de link in de uitnodigingse-mail en u heeft een gebruikersnaam en wachtwoord gekozen, kunt u het profiel wijzigen in de beheeromgeving. Log daarvoor in via de link Inloggen voor pakkethouders die u ook vindt rechts bovenaan onze homepage.

Interesse in het zorgverlenerspakket

Heeft uw organisatie een pakket bij ZorgkaartNederland en bent u geïnteresseerd in het zorgverlenerspakket, kijkt u dan in de beheeromgeving hoe u direct aan de slag kunt.

Aangepaste vragen voor ziekenhuizen en klinieken

Met ingang van 7 mei 2018 veranderen we de vragen die op ZorgkaartNederland gesteld worden bij het schrijven van een waardering over alle ziekenhuizen, klinieken en zorgverleners die hier werkzaam zijn. Lees de vragen en antwoorden die we hebben verzameld voor zorgaanbieders.

Proef met geverifieerde waarderingen

Daarnaast doen we ook een proef met geverifieerde waarderingen. Lees meer over deze proef.

Archivering van waarderingen (augustus 2018)

Vanaf 28 augustus 2018 tellen oude waarderingen op ZorgkaartNederland niet meer mee in het cijfer dat zorgverleners of zorginstellingen scoren. Dankzij een nieuwe berekening gaat de actualiteit van de waarderingen omhoog. Het cijfer wordt berekend over de afgelopen vier jaar inclusief de lopende maand.

 

Veel gestelde vragen:

Waarom is voor een termijn van vier jaar gekozen?

Na zorgvuldige analyse en onderzoek is besloten dat 4 jaar het beste past bij ZorgkaartNederland. Met dit tijdsbestek is er een goede balans tussen historisch perspectief en betrouwbaarheid. Pakweg driekwart van de waarderingen op ZorgkaartNederland blijft meetellen.

Hoe wordt mijn gemiddelde cijfer berekend?

Het cijfer wordt berekend over de afgelopen vier jaar inclusief de lopende maand. Dat betekent het gemiddelde cijfer op 27 augustus 2018 is berekend op de waarderingen vanaf 1 augustus 2014 t/m 27 augustus 2018. Op 1 september 2018 is het cijfer berekend vanaf 1 september 2014 t/m 1 september 2018. De nieuw gekomen waarderingen worden automatisch meegeteld in het gemiddelde cijfer. Daaraan is niets veranderd.

Wat gebeurt er met waarderingen ouder dan vier jaar?

Deze waarderingen blijven op ZorgkaartNederland staan. Ze tellen niet meer mee in het gemiddelde cijfer. Als u op een waardering ouder dan vier jaar klikt, dan staat er bij de tekst vermeld dat deze waardering ouder is dan vier jaar. Wel wordt per jaar op de overzichtspagina van de locaties of specialist het gemiddelde cijfer per jaar getoond. 

Waarom bewaren jullie de waarderingen ouder dan vier jaar?

Om voor de bezoeker en de zorgaanbieder inzichtelijk te maken hoe de ontwikkelingen de afgelopen jaren zijn geweest.

Veelgestelde vragen voor pakkethouders van ZorgkaartNederland

Wat verandert er in mijn beheeromgeving?

In de beheeromgeving verandert er niets. Na inlog ziet u uw gemiddelde cijfer gebasseerd op alle waarderingen sinds de start van ZorgkaartNederland. 

Kan ik bij de waarderingen ouder dan vier jaar?

U kunt via de functionaliteiten rapportages en download data bij alle waarderingen. Deze functionaliteit wijzigt niet. U kunt via de download data functionaliteit alle opgehaalde waarderingen raadplegen. Ook kunt u rapportages maken van vier jaar geleden.

Verandert de pakkethouders API?

In de API fucntionaliteit zitten geen wijzigingen.

Partners van ZorgkaartNederland