Naar de navigatie Naar de inhoud

Waardevol hulpmiddel bij keuze voor verpleeghuiszorg

Geplaatst op 23 september 2021 door - 1123 keer bekeken

Foto Waardevol hulpmiddel bij keuze voor verpleeghuiszorg

Onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau en ZorgkaartNederland zijn overwegend eenduidig: niet ieder verpleeghuis biedt bewoners voldoende buitenruimte en beweging. Wie dit wil meewegen in de keuze voor een verpleeghuis, vindt daarvoor hulp op ZorgkaartNederland.

Het Sociaal Cultureel Planbureau rapporteert al jaren aan het Ministerie van VWS over de zorg van verpleeghuizen. Uit hun laatste onderzoek, van februari 2021, blijkt onder andere dat bewoners van verpleeghuizen meer naar buiten willen en meer zouden willen bewegen. De Patiëntenfederatie vindt dit zorgelijk en hoopt dat de nieuwe minister snel maatregelen neemt.

Tussen de regels door blijkt uit deze resultaten echter nog iets anders: hoewel verbeterpunten helder zijn, lopen sommige resultaten uiteen. Daaruit blijkt dat dat er in de verpleeghuiszorg wel degelijk wat te kiezen valt. Dat beeld kwam nog sterker naar voren in het onderzoek van de Patiëntenfederatie, een analyse van de waarderingen op ZorgkaartNederland.

Keuzewebsite en gedetailleerde database

ZorgkaartNederland is hét middel om de keuze voor een zorgverlener of zorgorganisatie makkelijker te maken. De rapportcijfers geven een kwantitatief beeld over de tevredenheid van cliënten. Veel mensen halen daarnaast belangrijke kwalitatieve keuzeinformatie uit de toelichtingen die anderen bij hun cijfers gaven.

Na het SCP-onderzoek heeft de Patiëntenfederatie ook hun ZorgkaartNederland-data van verpleeghuizen tegen het licht gehouden. Die data bestaan uit de talrijke waarderingen die zorggebruikers door de jaren heen gaven. In het onderzoeksrapport van de Patiëntenfederatie staat bijvoorbeeld de volgende waardering, over de afwezigheid van vrij toegankelijke buitenruimte voor sommige verpleeghuisbewoners.

“De gesloten afdeling is niet zo geschikt voor de mensen die er moeten verblijven. ze kunnen niet naar buiten, omdat het op de derde verdieping is. dus zijn ze afhankelijk van iemand die ze mee neemt. het zou beter zijn als de gesloten afdeling op de begane grond zou zijn.”

Waardevol voor zorgbestuurders die cliënttevredenheidsrapportages moeten maken of verbeteringen willen doorvoeren. En interessant voor mensen die de keuze voor een verpleeghuis nog moeten maken en die buitenruimte belangrijk vinden. Maar ook voor zorgkiezers die een woning op de begane grond juist onveilig vinden. Voor hen is een afdeling op de derde verdieping misschien juist een uitkomst.

Lees onder de afbeelding verder

Verpleeghuiszorg

Niet iedereen wil hetzelfde

Uit het SCP-onderzoek bleek dat een op de vijf verpleeghuisbewoners nooit buiten komt. Soms, als gevolg van hun gezondheid, maar vaak ook uit gebrek aan voldoende begeleiding. Daarnaast bleek 51% van de bewoners meer te willen bewegen, is bijna 60% eenzaam, is zo’n 30% alert op diefstal en voelt een deel van de bewoners zich ook op andere manieren onveilig, bijvoorbeeld door pestgedrag van medebewoners.

De resultaten van de Patiëntenfederatie komen grotendeels overeen. Toch zijn er uitzonderingen. Van het genoemde pestgedrag in het SCP-onderzoek is op ZorgkaartNederland weinig te vinden. Ook wordt er weinig gemeld over diefstal. Wat niet wil zeggen dat het niet voorkomt; het wordt alleen nauwelijks genoemd op ZorgkaartNederland. Soms wordt diefstal in een toelichting genoemd om aan te geven dat er juist aandacht voor is, zoals in de volgende waardering:

“Tevens werd ons gezegd beter geen sieraden en geld in de kamer te bewaren, dat was goed advies. je hoort soms vervelende berichten.”

Ook over bewegen, wordt er zowel in de negatieve als positieve zin gesproken. Dit hangt samen met de aanwezigheid van voldoende personeel en vrijwilligers die hiervoor ingezet kunnen worden.

‘Er is een activiteitenbegeleider en er wordt wel gezongen, muziek gemaakt en er is bewegen voor ouderen,’ aldus bijvoorbeeld een positieve reactie.

Voor iemand die een verpleeghuis zoekt en die graag met muziek bezig is of was, kan zulke informatie bij de keuze voor een verpleeghuis heel waardevol zijn.

Hulp bij kiezen

Het loont kortom de moeite om op ZorgkaartNederland ook voorbij de cijfers te kijken, om een passend verpleeghuis te vinden voor uzelf of uw naaste, of een beeld te krijgen bij de cijfers uit de onderzoeksrapporten.

Om te helpen bij de keuze voor een verpleeghuis, heeft de Patiëntenfederatie de folder ‘Kennismaken met het verpleeghuis’ gemaakt. In de folder staat een lijst met aandachtspunten die potentiële bewoners bij een kennismakingsgesprek met een verpleeghuis kunnen helpen. Ook kan de website mijnkwaliteitvanleven.nl helpen bij het in beeld brengen van wensen en behoeften.


Bekijk en kies uit alle verpleeghuizen in Nederland. Filter op uw woonplaats voor het aanbod in uw regio. Bekijk ook onze keuzehulp Verpleeghuiszorg, een interactieve ‘tool’, die uw opties overzichtelijk naast elkaar weergeeft.Er zijn nog geen reacties. Laat een reactie achter

Nog geen reacties geplaatst


Laat een reactie achter

Website banner "Samen beslissen"