Blog - pagina 56

Lees en discussieer mee over patiëntervaringen en kwaliteit van de zorg

 • Mevrouw A. schrijft ons het volgende: “Wat mij altijd hekelt is het overleg tussen de apotheek en mij als patiënt. Als de specialist mij iets voorschrijft, schrijft ze vaak meteen 150 tabletten voor. Ik ben echter voor veel medicijnen allergisch. Belangrijk dus om eerst uit te proberen of het medicijn wel geschikt voor me is. Ik vraag bij de apotheek dan ook meestal om een klein aantal van een nieuw medicijn. Het antwoord van de apotheek is standaard ‘nee’. En ‘Wij leveren wat de specialist voorschrijft’. Dus neem ik 150 tabletten mee naar huis en moet ik er heel regelmatig 145 weer terugbrengen vanwege een allergische reactie. Dit is mij nu al meerdere keren overkomen. Ik heb het gevoel dat dit veel geld kost in de zorgverlening.”
 • Tip: Neem voorbeeld aan hotels
 • Soms gaat er iets mis bij een behandeling. Natuurlijk, iedereen maakt fouten, maar sommige fouten hadden voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door beter te luisteren naar de patient. Dat blijkt wel uit het trieste verhaal van meneer B.
 • “In een gleuf in het keukenblok ligt het zorgdossier. We zijn nieuwsgierig en mogen er een blik in werpen. Qua medicijngebruik en -verstrekking is het actueel, maar verder is de vulling niet up to date en vooral onleesbaar. De formalistische en ambtelijke taal in indicatiebesluiten en correspondentie van Zorgkantoor, Sociale Verzekeringsbank en al wat dies meer zij, is werkelijk stuitend te noemen. Is er nu geen functionaris met gezond verstand die bij het opstellen van een brief of besluit denkt: dit moet anders, want hier kan mijn vader of moeder echt geen chocola van maken?” (Fragment visite aan Woon- en Zorgcentrum Sainte Marie op www.zorgvisite.nl).
 • Het Deventer Ziekenhuis doet sinds 2 jaar actief mee op ZorgkaartNederland.nl. Deelname is een onlosmakelijk gevolg van de keuze dat we transparant willen zijn over wat we doen en openstaan voor complimenten en ook voor kritiek. En ja, we doen ook mee omdat we de 8.4 die we scoren graag uitventen.
 • Van geneeskundige naar geneeskunstige

  Drie specialisten van het ziekenhuis Rijnstate Arnhem, urologen Michael van Balken (@MRvanBalken) en Carl Wijburg (@roboturoloog) en gynaecoloog Francis Hartog (@FrancisHartog) zijn zeer actief op Twitter. Zij tweeten regelmatig over hoe zij in hun werk het gedachtegoed van Compassion for Care tot uitdrukking brengen. "Het gaat erom steeds te bedenken in patiëntencontacten: wat zou ik fijn vinden als ik in deze situatie zat", vertelt Van Balken.
 • Tip: Zorg voor een goede plattegrond

  Iedereen die wel eens Parijs heeft bezocht, weet dat het altijd even oriënteren is: de verschillende arrondissementen, de locatie van het hotel en bezienswaardigheden. Als je wilt verplaatsen van de Sacre-Coeur naar het Louvre is de metro bij uitstek het vervoersmiddel. Het is maar al te fijn dat er overal goede kaarten van het metrosysteem zijn en dat er bordjes en pijlen de weg wijzen. Zo heb je altijd aanknopingspunten om niet te verdwalen!
 • 2 jaar ZorgkaartNederland

  Er zijn soms van die bijzondere momenten die in de hectiek van alledag gewoon voorbijgaan. Het kan een verjaardag zijn, een trouwdag, een examendag van een neefje of een website die zijn jubileum viert. Ook met ZorgkaartNederland hadden we bijna zo’n moment.
 • Wachten is mijn tweede natuur geworden. Als geboren grootverbruiker van zorg en voorzieningen ben ik eraan gewend geraakt. Maar het blijft onnatuurlijk.
 • Wouter Bos stemde niet erg optimistisch in zijn interview voor Buitenhof op 6 november; ‘Een gebrek aan vertrouwen tussen partijen in de zorg.’ Juist dat vertrouwen is cruciaal als het erop aankomt samen te werken. En dat er meer samengewerkt moet worden is duidelijk. ‘Stijgende zorgkosten’ bij een ‘toenemende zorgvraag’ voor ‘meer chronisch zieken’ beheersen de koppen in de media.